Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Podręczniki i książki

1. Bochenek A., Wojnar J., Wnuk-Wojnar A., Religa Z., Zembala M., Hołowiecki J., Bochenek A.: A clinical study on platelet preservation in coronary artery bypass surgery during cardiopulmonary bypass without oxygenator. Rozdział w podręczniku: Friedel N.,Hetzer R.,Royston D.: Blood use in cardiac surgery. Steinkopff Verlag Darmstad Springer Verlag New York 1991,37-40.

2. Czaplicki J., Błońska B., Pesić, M.C.,Religa Z., Zembala M., Nożyński J., Pasyk S., Ćwiertka P., Krzyśków M., Becker C.: Success in therapy of heart transplant acute rejection by immunomodulation with thymic extracts. W: Thymus peptide,Thymusenzyme, Thymushormone in Forschung und Therapie. Red.M.C.Pesić, Thymus Med.Fachbuchverlag, Bad Harzburg,1992, s.237-242.

3. Zarys kardiochirurgii. Pod red.Z.Religa. PZWL,Warszawa, 1993.

4. Zembala M., Trzeciak P., Przybylski R., Pacholewicz J.: Rola kardiochirurgii w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Rozdział w: Ostre Zespoły Wieńcowe, pod red. G.Opolskiego, K.Filipiaka, L.Polońskiego, Urban & Partner, Wrocław, 2002, 350-366.

5. Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, Warszawa, 2002.

6. Suwalski K., Wołczyk J., Skalski J.: Rys historyczny chirurgii naczyń wieńcowych na świecie i w Polsce. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 41-46.

7. Skalski J., Nożyński J.: Anatomia naczyń wieńcowych. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 77-85.

8. Pacholewicz J., Pasek P.: Pomostowanie naczyń wieńcowych z wykorzystaniem żył chorego jako pomostu aortalno-wieńcowego. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 167-171.

9. Kaperczak J., Gwóźdź W.: Tętnice piersiowe wewnętrzne – prawa i lewa w pomostowaniu. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 178-183.

10. Borzymowski J., Machain A.: Tętnica promieniowa i jej przydatność w chirurgii naczyń wieńcowych. W:Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 184-190.

11. Przybylski R.: Techniki operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. W:Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 210-213.

12. Zembala M., Trzeciak P., Gąsior M., Chodór P., Przybylski R.: Rola kardiochirurgia w świeżym zawale serca i wstrząsie kardiogennym. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 266-273.

13. Ryfiński B., Wojnar R.: Operacje mostków mięśniowych. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 281-285.

14. Skalski J., Haponiuk I.: Przetoki i anomalie tętnic wieńcowych. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 285-292.

15. Zembala M., Zakliczyński M., Nożyński J., Wojnicz R.: Choroba naczyń wieńcowych w przeszczepionym sercu. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 299-308.

16. Szafron B., Szafranek A., Kolka P., Zembala M.: Ryzyko około i pooperacyjne u chorych poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 309-314.

17. Zembala M., Hrapkowicz T.: Operacje u chorych z dużym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory serca. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 314-317.

18. Zembala M., Trzeciak P.: Operacje u młodych chorych z zaawansowaną miażdżycą. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 317-322.

19. Zielińska T., Foremny J.: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 328-332.

20. Zych B., Krasoń M.: Pomostowanie tętnic wieńcowych u Świadków Jehowy. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 343-345.

21. Farmas A., Krejca M.: Choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej. W: Chirurgia Naczyń Wieńcowych pod red. M.Zembali przy współpracy A.Bochenka i S.Wosia, PZWL, 2002, 366-368.

22. Skalski J.H., Religa Z.: Historia kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 13-28.

23. Skalski J.H., Kovalenko I., Antoszewski Z.: Zastosowanie hemodylucji u dzieci. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 41-48.

24. Wites M., Skalski J.H.: Zastosowanie hipotermii w leczeniu wrodzonych wad serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 92-99.

25. Wojtalik M., Henschke J., Skalski J.H.: Zabiegi łagodzące. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 100-112.

26. Haponiuk I., Skalski J.H., Religa Z.: Małoinwazyjna i kosmetyczna kardiochirurgia dziecięca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 138-151.

27. Kaszczyński T., Pastuszek M., Żelazny P., Skalski J.H.: Leczenie interwencyjne zaburzeń rytmu serca (oraz wybrane zagadnienia z elektrofizjologii). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 152-183.

28. Grzybowski A., Urbańska E., Przybylski R., Skalski J.H.: Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 226-243.

29. Urbańska E., Skalski J.H.: Zespół uogólnionej reakcji zapalnej w leczeniu operacyjnym wrodzonych wad serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 267-280.

30. Wronecki K., Mieczyński M., Skalski J.H.: Zakażenia miejscowe rany operacyjnej. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 291-295.

31. Czapla J., Skalski J.H.: Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 296-309.

32. Skalski J.H., Haponiuk I.: Wrodzony ubytek worka osierdziowego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 321-326.

33. Skalski J.H., Haponiuk I.: Zwężenie cieśni aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 13-26.

34. Haponiuk I., Skalski J.H.: Przerwany łuk aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 27-32.

35. Wites M., Haponiuk I., Skalski J.H.: Wadliwe połączenia międzyprzedsionkowe oraz częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 33-47.

36. Skalski J.H., Haponiuk I.: Serce trójprzedsionkowe (lewe). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 55-60.

37. Skalski J.H., Religa Z.: Nieprawidłowości spływu żylnego systemowego Rozdział w Podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom II, roz. 7, str. 61 – 76.

38. Skalski J.H., Zembala M.: Chirurgia wad lewego ujścia żylnego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 77-112.

39. Przybylski R., Borzymowski J., Skalski J.H.: Chirurgia wad lewego ujścia tętniczego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 113-135.

40. Skalski J.H., Haponiuk I., Wites M.: Wspólny pień tętniczy. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 197-210.

41. Skalski J.H., Haponiuk I., Wojtalik M.: Okienko aortalno-płucne. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 211-217.

42. Moll J.J., Moll M., Skalski J.H.: Skorygowane przełożenie dużych naczyń Rozdział w podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom II, 256 – 260.

43. Haponiuk I., Skalski J.H.: Komora dwunapływowa. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 271-280.

44. Wronecki K., Mieczyński M., Skalski J.: Zwężenie zastawki tętnicy płucnej Rozdział w Podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom II, roz. 20, str. 313 – 321.

45. Skalski J.H., Wojtalik M.: Zarośnięcie (atrezja) tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej Rozdział w Podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom 2, roz. 21, str. 322 – 334.

46. Skalski J.H., Kovalenko I., Wronecki K.: Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej (absent pulmonary valve syndrome). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 335-341.

47. Wronecki K., Mieczyński M., Skalski J.H.: Anomalia (zespół) Ebsteina Rozdział w Podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom 2, 351 – 360.

48. Skalski J.H., Wites M., Haponiuk I.: Pierścienie naczyniowe. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 361-373.

49. Skalski J.H., Haponiuk I., Kovalenko I.: Szyjny łuk aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 374-380.

50. Skalski J.H., Kovalenko I.: Przetoki naczyniowe. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 381-392.

51. Skalski J.H., Haponiuk I., Religa Z.: Wrodzone nieprawidłowości unaczynienia serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 393-409.

52. Skalski J.H., Religa Z.: Tętniak zatoki aortalnej (Valsalvy) Rozdział w Podręczniku Kardiochirurgia dziecięca pod redakcją - Skalski J., Religa Z., Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, tom II, roz. 28, str. 410 – 418.

53. Skalski J.H., Kovalenko I.: Tunel aortalno-komorowy (wrodzone połączenie aorty z lewą komorą). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 419-423.

54. Haponiuk I., Skalski J.H., Wronecki K.:Guzy serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 424-435.

55. Zembala M., Przybylski R., Wojarski J., Perdeus J., Nozyński J.: Przeszczepianie serca i płuc, pojedynczego płuca i obu płuc. W: Podstawy Chirurgii pod red. J.Szmita oraz Z.Grucy, M.Krawczyka, J.Kużdżała, P.Lampego i J.Polańskiego. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2003, tom 1, 463-467.

56. Zembala M., Przybylski R., Skalski J.: Nabyte wady zastawkowe serca. W: Podstawy Chirurgii pod red. J.Szmita oraz Z.Grucy, M.Krawczyka, J.Kużdżała, P.Lampego i J.Polańskiego. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2003, tom 1,
892-903.

57. Antoszewski Z., Madej J.A., Skalska A., Skalski J.H., Madej P.: Ozonoterapia a wolne rodniki tlenowe Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, cz. V, roz.2, str.581 – 597.

58. Grzybowski A., Urbańska E., Przybylski R., Skalski J.H.: Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, cz. III, roz. 2, str. 369-385.

59. Strzałkowski A., Rokicki W., Kłapcińska B., Skalski J.H., Antoszewski Z. :Stan układu antyoksydacyjnego SOD, CAT, GSH-Px, witaminy E, selenu oraz stężenia produktów reakcji wolnorodnikowych u niemowląt z wrodzonymi wadami serca – przewlekłe niedotlenienie przed i po korekcji kardiochirurgicznej Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, cz. IV, roz.5, str. 552 – 570.

60. Kustrzycki W., Wronecki K., Skalski J.H.: Jan Mikulicz-Radecki i Ferdynand Sauerbruch – pionierzy torakochirurgii światowej we wrocławskiej klinice chirurgicznej Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, Addendum, str.623 – 633.

61. Skalski J.H.: Polscy pionierzy badań serca (od średniowiecza do 1939 roku)Podrozdział w książce Kardiologia dziecięca pod redakcją K. Kubickiej, W. Kawalec W: Rys historyczny rozwoju kardiologii pediatrycznej w Polsce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003, tom I, srt.1 – 8.

62. Skalski J.H.: Anomalie żył systemowych Rozdział w książce Kardiologia Dziecięca pod redakcją K. Kubickiej, W. Kawalec Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003, tom I, str. 578 – 587.

63. Antoszewski Z., Woś S., Antoszewski L., Skalski J.H., Obasi Ch.: Pozapłucne oddychanie przy użyciu oksygenatora (natleniacza) membranowego Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, cz. III, roz.6, str. 425 – 431.

64. Antoszewski Z., Gołofit Z., Skalski J.H.: Leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową niewydolności oddechowej u chorych po długoczasowej wentylacji mechanicznej respiratorem Rozdział w książce Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia. Pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, cz. V, roz.6, str.619 – 622.

65. Zembala M., Przybylski R., Wojarski J., Czyżewski D., Nożyński J., Zakliczyński M., Knapik P.: Przeszczepianie serca i płuc oraz jednego płuca i obu płuc. W: Transplantologia kliniczna pod red. W.Rowińskiego, J.Wałaszewskiego, L.Pączka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, 427-448.

66. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Wstęp Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 12-13.

67. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Egipt Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 13-16.

68. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Grecja Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 16-33.

69. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Medycyna aleksandryjska Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 34-37.

70. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Rzym Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 37-49.

71. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Średniowiecze Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 49-58.

72. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Renesans Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 58-61.

73. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Wiek XVI Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 61-68.

74. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Wiek XVII Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 68-80.

75. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Wiek XVIII Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 80-96.

76. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Nauka o układzie krążenia w pierwszej połowie XIX wieku Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 96-114.

77. Skalski J.H., Stembrowicz W.: Rys historyczny Kardiologii Światowej: Nauka o układzie krążenia w drugiej połowie XIX wieku oraz w początku wieku XX Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 114-143.

78. Stembrowicz W., Skalski J.H.: Kardiologia w I Rzeczpospolitej: Średniowiecze Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 146-148.

79. Stembrowicz W., Skalski J.H.: Kardiologia w I Rzeczpospolitej: Renesans Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 148-157.

80. Stembrowicz W., Skalski J.H.: Kardiologia w I Rzeczpospolitej: Wiek XVIII Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 157-166.

81. Ruciński Z., Skalski J.H., Śródka A.: Kardiologia w okresie zaborów: Wyodrębnianie się kardiologii z nauki o chorobach wewnętrznych Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, str. 168-169.

82. Ruciński Z., Skalski J.H., Śródka A.: Kardiologia w okresie zaborów: Tworzenie się podstaw polskiej kardiologii w XIX wieku Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, str. 169-207.

83. Ruciński Z., Skalski J.H., Śródka A.: Kardiologia w okresie zaborów: Rozwój polskiej myśli kardiologicznej na przełomie XIX i XX wieku Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, str. 208-226.

84. Ruciński Z., Skalski J.H., Śródka A.: Kardiologia w okresie zaborów: Polacy na obczyźnie Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, str.226-227.

85. Skalski J.H.: Zarys historii kardiochirurgii dziecięcej Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, str. 541-570.

86. Skalski J.H., Kuch J., Śródka A.: Ważne daty historyczne w kardiologii Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 580-589.

87. Skalski J.H.: The origin and activities of the Polish Society of Cardiology (Summary) Rozdział w książce Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej pod red. Kucha J., Śródki A. PWN, 2004, 653-659.

88. Antoszewski Z., Skalski J., Strzałkowski A., Antoszewski L., Kozakiewicz J., Hura G.: Wybrane zagadnienia gospodarki gazowej ustroju Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 19-26.

89. Antoszewski Z., Woś S., Skalski J.H., Strzałkowski A., Antoszewski L.: Znaczenie hipotermii sterowanej w gospodarce tlenowej w chirurgii ogólnej i kardiochirurgii Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 68-75.

90. Madej J.A., Sobiech K.A., Antoszewski Z., Madej P., Skalski J.H.:
Właściwości fizykochemiczne ozonu i działanie biologiczne mieszaniny tlenowo-ozonowej. ozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 315-324.

91. Antoszewski Z., Jasiński A., Gołofit Z., Skalski J.H.: Leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową niewydolności oddechowej po długotrwałej wentylacji mechanicznej respiratorem. Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 325-328.

92. Antoszewski Z., Madej J.A., Skalska A., Skalski J.H., Madej P.: Ozonoterapia a wolne rodniki tlenowe (WRT) Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 368-377.

93. Strzałkowski A., Rokicki Wł., Kłapcińska B., Antoszewski Z., Skalski J.H.: Wolne rodniki tlenowe, ich rola w organizmie żywym oraz układy chroniące przed działaniem aktywnych form tlenu. Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 385-399.

94. Strzałkowski A., Rokicki Wł., Antoszewski Z., Kłapcińska B., Skalski J.H., Danch A., Sobczak A.: Zachowanie się antyoksydantów we krwi niemowląt oraz dzieci z wrodzonymi wadami serca przed i po korekcji kardiochirurgicznej. Antyoksydanty w kardiologii. Rozdział w książce Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie pod red. Antoszewski Z., Skalski J.H., Skalska A. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2004, 495-506.

95. Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie. Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005.

96. Zembala M., Trzeciak P., Tomaszewski P., Kucharski K., Foremny J., Zielińska T., Knapik P.: Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę – nowe doświadczenia, większe możliwości. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie. Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 518-533.

97. Zielińska T., Zakliczyński M., Zembala M.: Cukrzyca u chorych po transplantacji serca. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie. Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 534-541.

98. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc. W: Choroby wewnętrzne. Pod red. A.Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2005, 672-674.

99. Kucewicz-Czech E., Czech B., Zembala M.: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie operacyjnego leczenia chorób serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 427-431.

100. Zakliczyński M., Zembala M.: Niewydolność nerek u chorych po przeszczepieniu serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 449-452.

101. Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie. Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005.

102. Zembala M., Trzeciak P., Tomaszewski P., Kucharski K., Foremny J., Zielińska T., Knapik P.: Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę – nowe doświadczenia, większe możliwości. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie.Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 518-533.


103. Zielińska T., Zakliczyński M., Zembala M.: Cukrzyca u chorych po transplantacji serca. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie.Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 534-541.


104. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc. W: Choroby wewnętrzne. Pod red. A.Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2005, 672-674.

105. Kucewicz-Czech E., Czech B., Zembala M.: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie operacyjnego leczenia chorób serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 427-431.


106. Zakliczyński M., Zembala M.: Niewydolność nerek u chorych po przeszczepieniu serca. Rozdział w książce: Kardionefrologia. Pod red. T.Pasierskiego, M.Mysliwca, J.Imieli, Medical Tribune Polska, 2006, 449-452.


107. Garlicki M., Zakliczyński M., Zembala M.: Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu serca. W: Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepeniu narządów unaczynionych. Pod red. W.Rowiński, M.Durlik, 2006, 75-80.


108. Grzybowski A., Urbańska E., Przybylski R., Skalski J., Haponiuk I.: Zastosowanie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u dzieci. W: Niefarmakologiczne metody uzupełniające leczenie niektórych chorób. Pod red. Z.Antoszewski, B.Błońska-Fajfrowska, J.Skalski, 2007, 245-263.

109. Haponiuk I., Grzybowski A., Rycaj J., Urbańska E., Obersztyn A., Pypłacz D., Zembala M., Skalski J.: mechaniczne wspomaganie krążenia z zastosowaniem układu ECMO u dzieci. W: Niefarmakologiczne metody uzupełniające leczenie niektórych chorób. Pod red. Z.Antoszewski, B.Błońska-Fajfrowska, J.Skalski, 2007, 264-280.

110. Michler R., Zembala M.O., Goldstein D.: Surgical aspects of congestive heart failure in /Abraham & Krum, eds/. Heart Failure, A Practical Approach to Therapy, 2007.

111. Gąsior M., Hawranek M., Zębik T., Gierlotka M., Krupa H., Chodór P., Niklewski T., Przybylski R., Wilczek K., Stasik-Pres G., Pres D., Kurek A., Paluszczak M., Dołaszyńska A., Kawecka E., Guz M., Stołtny A.: Choroba niedokrwienna serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 175-226.

112. Trzeciak P., Niklewski T., Zembala M., Głowacki J., Lekston A., Molenda D., Baczyński K., Chrobak W., Niedziela J., Orlik M.: Nabyte wady serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 342-364.

113. Trzeciak P., Niklewski T., Nowak J., Rozentryt P., Molenda D., Berg T.: Kardiomiopatie. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 365-375.

114. Rozentryt P., Nowak J., Zakliczyński M., Zembala M., Poloński L., Kozłowska M., Kozłowska I., Klimczuk A., Nosal J., Dziechcińska D., Tynior B.: Niewydolnośc serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 397-434.

115. Zębik T., Zembala M., Skoczylas J., Świetlińska M., Myrda K., Jojko J.: Zatorowość płucna. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 436-452.

116. Zębik T., Poloński L., Zembala M., Wojnar R., Świetlińska M., Sieroń S., Sądel A.: Nadciśnienie płucne. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 454-469.

117. Zakliczyński M., Nożyński J., Barańska-Kosakowska A., Zembala M.: Choroby nowotworowe po transplantacji serca. W: Transplantologia Praktyczna, pod red. L.Pączek, B.Foroncewicz, K.Mucha, PWN, 2009, tom 2, 121-132.

118. Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Nowotwory po przeszczepie płuc. W: Transplantologia Praktyczna, pod red. L.Pączek, B.Foroncewicz, K.Mucha, PWN, 2009, tom 2, 133-140.

119. Wojarski J., Żegleń S., Kucewicz E., Zembala M.: Przeszczepianie płuc w leczeniu pierwotnego nadciśnienia płucnego. W: Kardiologia pod red. A.Szczeklika, M.Tendery, Tom II, Wyd. Medycyna Praktyczna, 2010, 818-820.

120. Zembala M., Zakliczyński M., Przybylski R., Wojarski J.: Przeszczepienie serca. W: Kardiologia. część II, pod red. P.Pruszczyka, T.Hryniewieckiego, J.Drożdża, Medical Tribune Polska, 2010: 48-55.

121. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J., Żegleń S.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc.W: Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. pod red. A.Szczeklika, Medycyna Praktyczna 2010; 737-738.

122. Żegleń S., Wojarski J., Ochman M., Zembala M.: Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu płuc.W: Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu narządów, pod red. L.Pączek, K.Mucha, B.Foroncewicz, PWN 2010, 259-265.

123. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J., Żegleń S.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc.W: Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. pod red. A.Szczeklika, Medycyna Praktyczna 2011; 755-757.
124. Barańska-Kosakowska A., Zakliczyński M., Nożyński J., Przybylski R., Pacholewicz J., Zembala M.: Transplantacja serca – kwalifikacja oraz opieka po przeszczepie. W: Transplantacje narządowe, pod red. L.Cierpki, Śląski Uniwersytet Medyczny, 2011; 79-89.

125. Wojarski J., Żegleń S., Jastrzebski D., Ochman M., Kucewicz-Czech E., Sioła M., Zembala M.: Przeszczepienie serca i płuc, pojedynczego płuca lub obu płuc. W: Transplantacje narządowe, pod red. L.Cierpki, Śląski Uniwersytet Medyczny, 2011; 90-97.

126. Rozentryt P., Siwołowski P., Zembala M., Ponikowski P.: Renal support therapy.
W: The ESC textbook of acute and intensive cardiac care. / Eds.: M. Tubaro, N. Danchin, G. Filippatos, P. Goldstein, P. Vranckx and D. Zahger; New York : Oxford University Press, 2011: 266-275

127. Pacholewicz J., NożyńskiJ.: Guzy serca.W: Guzy śródpiersia : Diagnostyka i leczenie. / Red.nauk.: J. Gawrychowski przy współpracy A. Gabriela i E. Kluczewskiej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2011: 169-176

128. Abramczuk E., Hryuniewiecki T., Zembala M.: Niedomykalność mitralna. W: Wady serca Tom 1. Red. T.Hryniewiecki, Z.Gąsior, W.Rużyłło; Warszawa Medical Tribune Polska 2013; 269-300.

129.Kukulski T., Przybylski R.: Wady złozone zastawek. W: Wady serca Tom 1. Red. T.Hryniewiecki, Z.Gąsior, W.Rużyłło; Warszawa Medical Tribune Polska 2013; 463-481.

130. Advances and Controversies in Adult Heart Valve Surgery. Red. M.Zembala, L.Bockeria, R.Hetzer, P.Perier. Wydawnictwo Alfamedica, Bielsko-Biała; 2013

131. Zembala M., Timek T., Duszańska A.: Mitral valve repair in patients with end-stage non-ischemic cardiomyopathy. W: Advances and Controversies in Adult Heart Valve Surgery. Red. M.Zembala, L.Bockeria, R.Hetzer, P.Perier. Wydawnictwo Alfamedica, Bielsko-Biała; 2013: 201-209.

132. Perier P., Pająk J., Pawlak Sz.: The new method of repair of Ebstein Malformation. W: Advances and Controversies in Adult Heart Valve Surgery. Red. M.Zembala, L.Bockeria, R.Hetzer, P.Perier. Wydawnictwo Alfamedica, Bielsko-Biała; 2013: 222-255.

133. Kuliczkowski W, Gąsior M., Poloński L., Zembala M.: Controversies in antithrombotic treatment in patients with prosthetic valve. W: Advances and Controversies in Adult Heart Valve Surgery. Red. M.Zembala, L.Bockeria, R.Hetzer, P.Perier. Wydawnictwo Alfamedica, Bielsko-Biała; 2013: 338-344.

134. Wszoła M., Maruszewski M., Domagała P., Kotomska M: Pobieranie i przechowywanie narządów od zmarłych dawców. W: Pielęgniarstwo transplantacyjne, pod red. J.Czerwińskiego i P.Małkowskiego. Wydawnictwo Ars Nova; 2014: 98-109.

135. Maruszewski M., Żeglen S., Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Kucewicz E., Gibas A., Kliczka A., Pisarska H., Zembala M.: Przeszczep płuc. W: Pielęgniarstwo transplantacyjne, pod red. J.Czerwińskiego i P.Małkowskiego. Wydawnictwo Ars Nova; 2014: 272-291.

136. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J., Żegleń S.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc. W: Interna Szczeklika: podręcznik chorób wewnętrznych 2014;
Red. prowadzący: P. Gajewski; Medycyna Praktyczna, 2014
; s.808-809.

137. Polonski L., Gierlotka M., Zdrojewski T., Opolski G., Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Kozierkiewicz A., Kalarus Z., Wierucki Ł., Chlebus K., Zembala M., Wysocki M., Gwóźdź A., Gąsior M.: Narodowa baza danych zawałów serca AMI-PL i Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS. W: Epidemiologia i prewencja chorob układu krążenia, pod red. G.Kopcia, P.Jankowskiego, A.Pająka, W.Drygasa, Medycyna Praktyczna 2015, 65- 76

138.Zakliczyński M., Pacholewicz J.: Klasyfikacja chorych z ciężką niewydoolnością serca według INTERMACS”. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 255-261.

139. Ochman M., Piotrowska M.: Zasady kwalifikacji do przeszczepienia płuc. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 274-279.

140. Pacholewicz J., Zakliczyński M.: Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost dl przeszczepienia serca. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 280-288.

141. Pawlak Sz., Śliwka J., Przybylski R.: Pozaustrojowe natlenianie krwi w transplantacji serca. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 289-294.

142. Przybyłowski P., Żegleń S.: Rola badań immunologicznych przed przeszczepieniem i po przeszczepeniu serca i płuc. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 303-309.

143. Maruszewski M., Zembala M., Krasoń M.: Technika pobrania serca u doroslych i dzieci. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 310-313.

144. Przybylski R., Zembala M.: Techniki przeszczepiania serca u dorosłych i dzieci. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 314-321.

145. Ochman M., Żegleń S., Kucewicz E.: Wczesna opieka pooperacyjna po przeszczepieniu płuc. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 333-338.

146. Zakliczyński M., Sobieszczańska-Małek M., Przybyłowski P.: Długotrwała opieka nad biorcą serca. Specyfika leczenia immunosupresyjnego i leczenia powikłań. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 339-354.

147.Wojarski J., Żegleń S., Ochman M.: Opieka długoterminowa nad chorym po przeszczepie pluc. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 355-364.

148. Nożyński J., Zakliczyński M.: Klasyfikacja odrzucania serca – diagnostyka i leczenie. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 365-375.

149. Nozyński J., Żegleń S., Głowacki J.: Klasyfikacja odrzucania przeszczepu płuc. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 376-379.

150. Pudlo R., Jaworska I.: Psychiatryczne i psychologiczne aspekty transplantacji narządów klatki piersiowej. W: Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe, pod red. L.Cierpki i M.Durlik, Termedia, 2015: 380-388.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi