Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Nowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze

Nowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze

Nowe zabiegi diagnostyczne lecznicze wprowadzane do codziennej praktyki w Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(dawniej Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii)

1. Rodzaj zabiegu diagnostycznego ub leczniczego
2. Zabieg wykonywany w ŚCCS od roku

3. Osoby odpowiedzialne bezpośrednio za wprowadzane metody

1.

2.

3.
Cewnikowanie jam serca
z pomiarami ciśnienia
1985

W.Pluta A.Lekston
K.Bara

Wentrykulografia prawo-
i lewostronna, aortografia
1985

W.Pluta A.Lekston
K.Bara

Wprowadzenie elektrody endokawitarnej 1985

W.Pluta A.Lekston
K.Bara

Wprowadzanie cewnika Swana-Ganza 1985

W.Pluta A.Lekston
K.Bara

Fibrynoliza dowieńcowa
w zawale serca
1985

A. Lekston
W. Pluta

Angioplastyka wieńcowa
w stabilnej i niestabilnej postaci choroby wieńcowej
1986

A.Lekston B.Borkowski
P.Buszman

Angioplastyka wieńcowa wykonywana w ostrej fazie zawału serca po nieskutecznym leczeniu fibrynolitycznym (Rescue-PTCA) 1986

A.Lekston B.Borkowski
P.Buszman

Angioplastyka naczyń nerkowych (PTRA) 1986

A.Lekston B.Borkowski

Mapping endo- i epikardialny 1986

P.Buszman

Biopsja mięśnia sercowego 1986

A.Lekston G.Galert B.Borkowski

Angioplastyka wieńcowa wykonywana w ostrej fazei zawału serca bez uprzed-niego leczenia fibrynolitycznego (Primary-PTCA) 1987

A.Lekston B.Borkowski

Angioplastyka zwężeń
w obrębie pomostów aortalno-wieńcowych
1989

A.Lekston P.Buszman

Zastosowanie balonowych cewników perfuzyjnych
w powikłanej angioplastyce wieńcowej
1989

A.Lekston M.Gąsior B.Borkowski

Zabiegi angioplastyki wieńcowej wykonywane
z wykorzystaniem krążenia wspomaganego
1989

A.Lekston P.Buszman H.Krupa M.Gąsior

Późna rekanalizacja zamkniętych tętnic wieńcowych 1989

A.Lekston W.Pluta M.Gąsior B.Borkowski

Walwuloplastyka mitralna metodą dwubalonową 1989

P.Buszman A.Lekston H.Krupa

Implantacja stentów do tętnic wieńcowych selektywnie
i w powikłaniach po angioplastyce wieńcowej
1990

A.Lekston H.Krupa P.Buszman Z.Kalarus M.Gąsior

Walwuloplastyka mitralna metodą Inoue 1990

P.Buszman A.Lekston M.Gąsior
H.Krupa B.Borkowski

Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego prądem DC 1990

P.Buszman B.Borkowski

Zastosowanie balonowych cewników perfuzyjnych
w ostrej fazie zawału serca
1991

M.Gąsior A.Lekston

USG wewnątrznaczyniowe (IVUS) 1992

A.Lekston P.Buszman B.Borkowski J.Sikora

Rotablacja i aterektomia 1994

P.Buszman A.Lekston H.Krupa Z.Kalarus

Implantacja stentów w ostrej fazie zawału serca 1996

M.Gąsior A.Lekston

Ablacja drogi dodatkowej
w zespole WPW,
w częstoskurczu nawrotnym węzłowym oraz ablacja pęczka Hisa prądem RF
1996

M.Gąsior A.Lekston

Ablacja drogi dodatkowej
w zespole WPW,
w częstoskurczu nawrotnym węzłowym oraz ablacja pęczka Hisa prądem RF
1996

Z.Kalarus J.Prokopczuk

Zastosowanie ReoPro 1996

H. Krupa
M. Gąsior
A. Lekston

Brachyterapia tętnicy nerkowej 1999

A. Lekston
M. Gąsior
K. Wilczek

Bezpośrednie stentowanie
w świeżym zawale mięśnia sercowego
2000

M.Gąsior

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi