Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Rozruszniki serca - informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjentów


Serce i jego podstawowe zadania

Serce to mięsień poprzecznie prążkowany o wielkości dużego jabłka. Możemy w nim wyróżnić 4 podstawowe części: prawy przedsionek, prawą komorę, lewy przedsionek i lewą komorę. Części te przedzielone są przegrodą międzyprzedsiokową i przegrodą międzykomorową. Mięsień sercowy wykonuje synchroniczne skurcze poszczególnych swoich jam i pompuje krew, która dociera do całego organizmu. W ten sposób zaopatruje nasze ciało w tlen i substancje odżywcze, które są niezbędne dla wszystkim organów i tkanek. Aby to zadanie mogło być realizowane, mięsień sercowy musi być regularnie pobudzany własnymi, autonomicznymi impulsami elektrycznymi, które zmuszają je do pracy. Impulsy te w zdrowym sercu mają początek w węźle zatokowym, w strukturze anatomicznej znajdującej się w prawym przedsionku. Następnie są przewodzone do pozostałych jam serca, fizjologicznie przez układ bodźco-przewodzący. Dlatego też węzeł zatokowy nazywamy naturalnym rozrusznikiem serca. Impulsy z węzła zatokowego powodują synchroniczne kurczenie się mięśnia sercowego, odczuwane przez człowieka jako bicie serca. Każdy taki bodziec elektryczny powoduje synchroniczny skurcz przedsionków, które wtłaczają krew do komór a następnie skurcz komór powoduje przepompowanie krwi do całego układu krwionośnego człowieka.

Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę, co odpowiada około 100 tysiącom uderzeń w ciągu całej doby. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe powodują zwiększanie zapotrzebowanie naszego organizmu na tlen, co zmusza serce do przyspieszenia do ponad 100 uderzeń na minutę.

Zaburzenia funkcji serca

Choroby serca u ludzi młodych lub zmiany wynikające z naturalnego procesu starzenia mogą spowodować zaburzenia rytmu serca. Często spotykane są zaburzenia w pracy układu bodźco-przewodzącego, mogące prowadzić do jego całkowitego zablokowania. Następstwem takich zaburzeń może być nierównomierna lub powolna akcja serca, w wyniku czego dochodzi - szczególnie podczas wysiłku fizycznego - do niedostatecznego zaopatrzenia organizmu w tlen, objawiającego się częstymi zawrotami głowy, męczliwością oraz omdleniami czy nawet utratą przytomności. Tego typu zaburzenia rytmu serca w terminologii medycznej określane są jako bradykardia.

Dwa najbardziej rozpowszechnione to: choroba węzła zatokowo-przedsionkowego oraz blok przedsionkowo-komorowy. Przy chorobie węzła zatokowo-przedsionkowego powstające w nim impulsy są nieregularne i zbyt powolne, aby w odpowiedni sposób dopasować rytm swojej pracy do zapotrzebowania organizmu.

W przypadku bloku przewodzenia przedsionkowo-komorowego przewodzenie impulsów elektrycznych z przedsionków do komór może być częściowo lub całkowicie zablokowane. W takim przypadku inne mniej sprawne ośrodki zastępcze nadające rytm pracy serca zapewniają zaledwie utrzymanie podstawowych czynności życiowych. W takich przypadkach wszczepienie sztucznego stymulatora serca nie tyko wspomaga leczenie pacjenta, lecz często ratuje mu życie.

Wskazania do implantacji układu stymulującego

Decyzję o wszczepieniu stymulatora podejmuje się stwierdzając w elektrokardiogramie (EKG) współistnienie zaburzeń przewodzenia lub częstości powstawania bodźców i objawów klinicznych. Objawy, takie jak powtarzające się utraty przytomności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, często są następstwem przerw w czynności serca. Inne symptomy, jak upośledzenie tolerancji wysiłku, niewydolności serca, zaburzenia krążenia mózgowego często zależą od bradykardii. Wskazania do wszczepienia rozrusznika serca to najczęściej objawowe zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego pod postacią boku II i III stopnia. Zadaniem elektrostymulacji jest tu przywrócenie efektywnej pracy przedsionków w napełnianiu lewej komory serca, przez co rzut serca zwiększa się nawet o 30%.

Do innych wskazań zwłaszcza u osób starszych, należą boki odnóg pęczka Hisa ( część układu przewodzącego) którym towarzyszą nawracające omdlenia, jeżeli nie można u nich udokumentować napadowego boku p-k. Omdlenia występujące u tych chorych mogą wskazywać na to, że okresowo pojawia się u nich całkowity blok p-k z napadami asystolii. Nie zawsze jednak udaje się go udokumentować powtarzając wielokrotnie badanie elektrokardiograficzne metodą Hotera.

Drugą dużą grupą chorych, u których wszczepia się stymulator serca są chorzy z rozpoznaną chorobą węzła zatokowego. Choroba ta, pod postacią bradykardii lub bradytachykardii, jest charakterystyczna szczególne da pacjentów w starszym wieku. Jest to związane przede wszystkim z postępem miażdżycy w starszym wieku a w tym z chorobą niedokrwienna serca i nadciśnieniem tętniczym, które w sposób szczególny predysponują do wystąpienia objawów niewydolności węzła zatokowego.

Wybór rodzaju stymulatora

Aby osiągnąć długotrwałą korzyść z zastosowana stałej stymulacji serca u chorych, należy wybrać właściwy rodzaj rozrusznika. Niewłaściwy sposób stymulacji może pogorszyć jakość życia chorego w porównaniu z okresem przed wszczepieniem stymulatora.

Poszczególne rodzaje stymulatorów oznakowane są międzynarodowym kodem literowym. Litery te oznaczają w kolejności: miejsce stymulacji (A - przedsionek, V - komora, D - obydwie jamy serca); miejsce odczytywana potencjałów (A - w przedsionku, V - komorze, D - w obu jamach) oraz sposób odpowiedzi stymulatora (-hamowane potencjałem przedsionków lub komór, D-oba typy odpowiedzi, zarówno hamowane i wyzwalane).

Litera R (rate modulation) oznacza możliwość adaptacji częstości stymulacji do wysiłku.

Codzienne życie z rozrusznikiem serca

Dzięki wszczepieniu rozrusznika serca możecie się Państwo cieszyć pełnią życia.

Można wykonywać wszelkie codzienne normalne zajęcia, pracować w domu i ogrodzie, prowadzić samochód, itp. Można bez przeszkód brać prysznic, kąpać się i pływać. Po konsultacji z lekarzem możecie Państwo w większości bez problemów powrócić do wykonywania swojego zawodu, ulubionych zajęć, uprawiania sportów i bycia aktywnym seksualnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpiwościi należy skontaktować się z lekarzem.

Urządzenia elektryczne

Osoby posiadające wszczepiony rozrusznik serca, z uwagi na jego zabezpieczenia mogą bez obaw korzystać z urządzeń elektrycznych wymienionych w ponższym zestawieniu. Należy jednak upewnić się, czy urządzenia te pracują prawidłowo,.

Bez ograniczeń można używać:
- telewizorów, radioodbiorników, sprzętu stereofonicznego, także ze zdalnym sterowaniem
- suszarek do włosów, golarek itp.
- pralek, odkurzaczy, kuchenek mikrofalowych , zmywarek do naczyń oraz pozostałych standartowych urządzeń gospodarstwa domowego
- komputerów , kopiarek, drukarek, telefaksów....

W przypadku , gdy w pobliżu jakiegoś urządzenia występują takie objawy jak szybkie niemiarowe bicie serca, należy odsunąć się od niego lub natychmiast je wyłączyć. Należy sprawność takiego urządzenia w autoryzowanym serwisie. Używanie normalnych telefonów komórkowych nie jest zabronione. Jednakże aby uniknąć zakłóceń pracy rozrusznika , należy telefon komórkowy trzymać zawsze po stronie przeciwnej do miejsca wszczepienia.

Należy skonsultować z lekarzem obsługę urządzeń:
- wywołujących znaczne wibracje , np. wiertarki udarowe itp.
- wytwarzających silne pole magnetyczne, np. linie wysokiego napięcia, radiowe stacje nadawcze, stacje radiowe, nieosłonięte systemy iskrowe.
- spawarki elektryczne

Podróże

Podróże samolotem, statkiem, pociągiem lub samolotem nie stanowią dla ludzi z rozrusznikiem serca żadnego problemu.

Lekarz, o ile uzna to za niezbędne, może poinformować Państwa o specjalistycznych szpitalach leżących w pobliżu celu Waszej podróży.

Przy podróżach samolotem proszę uprzedzać personel kontrolny lotniska o rozruszniku serca i pokazać jego kartę identyfikacyjną. Personel poinformuje Państwa jak zachować się podczas kontroli naziemnej.

Podróże samochodem nie powodują żadnych komplikacji. Prosimy pamiętać zawsze o używaniu pasów bezpieczeństwa, nie spowodują one uszkodzenia rozrusznika.

Wizyty u lekarzy

O posiadaniu wszczepionego rozrusznika serca należy informować lekarzy, dentystów, fizykoterapeutów oraz pozostały personel medyczny, przed rozpoczęciem badań diagnostycznych lub zabiegów leczniczych.

Następujące zabiegi są całkowicie bezpieczne:
- badanie rentgenowskie
- ultrasonografia i badanie mammograficzne
- podstawowe zabiegi dentystyczne - borowane itp.

Uwaga!

W przypadku takich badań i zabiegów jak: rezonans magnetyczny, litotrypsja, elektryczna stymulacja nerwów, elektrokauteryzacja należy przewidzieć pewne ryzyko uszkodzenia rozrusznika.

W tym celu personel medyczny musi podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze .


/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi