Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Informacje medyczne o transplantacji serca i płuc

Kryteria do transplantacji serca serca i płuc

Prosimy o kierowanie chorych do zabiegu, którzy spełniają następujące kryteria:

Wskazania do transplantacji

 • niewydolność krążenia
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości pomostowania
 • nawracające migotanie komór/ częstoskurcz komorowy
 • frakcja wyrzutowa prawej komory EF< 20% (
 • zużycie tlenu < 14 ml/kg/min
 • NYHA III lub IV

Przeciwwskazania do przeszczepu serca:

 • Czynny proces zapalny lub nowotworowy
 • Współistniejąca niewydolność wątroby i nerek
 • Uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne
 • Wiek powyżej 65r.ż.
 • BMI > 30


Kryteria do transplantacji płuc

Prosimy o kierowanie chorych do zabiegu, którzy spełniają następujące kryteria:

Kryteria ogólne

 1. Przewidywany okres przeżycia 18-24 miesiące
 2. Ograniczona jakość i aktywność życia.
 3. Brak efektu po leczeniu zachowawczym.
 4. Wiek do 55 lat, gdy konieczny jest przeszczep obu płuc lub serca,
 5. 60 lat gdy wskazaniem jest przeszczep pojedynczego płuca.
 6. Konieczność tlenoterapii w spoczynku.

Wskazania do przeszczepu jednego płuca
A. Choroby restrykcyjne płuc:

 • zaawansowane samoistne zwłóknienie płuc
 • sarkoidoza w fazie zwłóknienia
 • pylice w fazie złóknienia
 • inne restrykcyjne schorzenia płuc

B. Choroby obturacyjne płuc:

 • zaawansowane postacie rozedmy płuc

C. Choroby naczyń płucnych

 • pierwotne nadciśnienie płucne

Wskazania do przeszczepu płuc:
A. Mukowiscydoza
B. Rozstrzenie oskrzeli


Wskazania do przeszczepu serca i płuc:
A. Pierwotne nadciśnienie płucne
B. Zespół Eissenmengera
C. Przewlekła zatorowość płucna nie kwalifikująca się do trombendarterektomii

Pomocnicze kryteria czynnościowe kwalifikujące chorych do przeszczepu:

 1. Spirometria po podaniu leku rozkurczowego: FEV1 < 30% nal.
 2. Gazometria: hiperkapnia w spoczynku i/lub Pa02 < 55 mmHg


Przeciwwskazania do przeszczepu płuc:

 1. Uzależnienie od dużych dawek sterydów (> 20 mg/dobę Encortonu)
 2. Uzależnienie od respiratora
 3. Frakcja wyrzutowa prawej komory < 20% (nie dotyczy przeszczepu serca i płuc)
 4. Współistniejąca niewydolność wątroby i nerek
 5. Uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne
 6. Frakcja wyrzutowa prawej komory < 20% (nie dotyczy przeszczepu serca i płuc)
 7. Współistniejąca niewydolność wątroby i nerek
 8. Uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne


Chorzy spełniający powyższe kryteria mogą być przyjęci do Śląskiego Centrum Chorób Serca lub do Katedry i Kliniki Chorób Płuc UM. w Zabrzu celem kwalifikacji i przygotowania do zabiegu transplantacji serca, serca i płuc, pojedynczego płuca lub obu płuc w zależności od choroby podstawowej. Podczas pobytu planuje się wykonanie następujących badań: cewnikowanie prawego serca, testu zużycia tlenu, UKG serca, tomografii komputerowej, bronchoskopii z pobraniem materiału do analizy bakteriologicznej i cytologicznej, całodobowej pulsoksymetrii oraz badania czynnościowe układu oddechowego itp. Chorzy posiadający te badania wstępnie kwalifikowani w ośrodkach specjalistycznych chorób serca i płuc w kraju mogą prześć proces kwalifikacyjny na podstawie dokumentacji medycznej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zgłoszenia pacjentów do przeszczepu serca i płuc dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji serca ankiet. Karty potencjalnego biorcy serca i płuc, płuc.
Kwalifikacja pacjentów do transplantacji serca, serca i płuc odbywają się Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu:

Kwalifikacja do przeszczepu serca, serca i płuc

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM
Oddział Transplantacyjny pod kierownictwem:
prof. dr hab. n med. Michał Zakliczyński
tel. 032/ 37-33-857, 37-33-813- oddział, fax. 032/ 273-26-82I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii UM. pod kierownictwem:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Śląskie Centrum Chorób Serca ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze Tel. (032) 271-34-14;
Fax. (032) 27-76-92
E-mail: karzab@sum.edu.pl
Kardiolodzy zajmujący się programem niewydolności krążenia:
- dr n med. Tomasz Kukulski
- dr n med. Marcin Świerad
- dr n med. Agata Duszańska

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii U.M.
Pod kierownictwem:
Prof. dr hab. n med. Mariusz Gąsior
Śląskie Centrum Chorób Serca Ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze Tel. (032) 273-23-16 fax. (032) 273-26-79
E-mail: scchs@sum.edu.pl
Kardiolodzy zajmujący się programem niewydolności krążenia:
- dr n med. Jolanta Nowak
- dr n med. Piotr Rozentryt

W przypadku wskazań do transplantacji serca u dzieci, transplantacji serca i płuc - schyłkowe postacie wrodzonych wad serca, ocena kliniczna odbywa się:

Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Sercai Kardiologii Dziecięcej.
Pod kierownictwem:
prof. dr hab.n.med. Jacka Białkowskiego
Śląskie Centrum Chorób Serca Ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze Tel.fax.(032) 271-34-01 tel. 37-33-669
Kardiolodzy:

 • dr n med. Maria Frycz
 • dr n.med. Beata Chodór
 • dr n.med. Jarosław Rycaj
 • dr n. med Piotr Łapa

Kwalifikacja do przeszczepu pojedynczego płuca i obu płuc odbywa się w:

Oddziale Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy

dr n med. Marek Ochman
lek. med. Maciej Urlik

Nad organizacją kwalifikacji i transplantacji czuwa:

Biuro Koordynacji Transplantacji Serca tel. 032/ 37-33-694 tel.fax 032/ 37-33-722

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi