Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Badania naukowe

Bibliografia publikacji Pracowni Immunologii Transplantacyjnej za lata 2008-2013:

  • Rozdziały w książce wydanej w Polsce:

Wojarski J., Żegleń S., Ochman M., Karolak W., Kucewicz E., Jastrzębski D., Borzymowski J., Woźniak-Grygiel E., Zembala M.: Program przeszczepienia płuc w Polsce. Wybrane aspekty kliniczne przeszczepiania płuc. W: Transplantologia praktyczna. T.4: Postępy w transplantologii / [Red.:] L. Pączek, B. Foroncewicz,
K. Mucha; Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013; s.159-174 Pkt Min.: 4.000

  • Artykuły opublikowane w czasopiśmie zagranicznym

- Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Jastrzębski D., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Frequency of Pesudomonas aeruginosa colonization/infections in lung transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3222-3224 IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Żegleń S., Zakliczyński M., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Łaszewska A., Wojarski J., Wojnicz R., Przybylski R., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Mixed cellular and humoral acute rejection in elective biopsies from heart transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3202-3205 IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
- Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Szewczyk M., Kucewicz-Czech E., Nożyński J., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration during pneumocystis jiroveci colonization or Pseudomonas aeruginosa infection/ colonization in lung transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3225-3227 IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
- Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Stanjek-Cichoracka A., Zakliczyński M., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Urinary iodine concentrations should be monitored to diagnose some thyroid gland diseases in heart transplant recipients.
Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3232-3234 IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
- Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Kucewicz-Czech E., Łaszewska A., Cichoracka A., Zembala M.: What else distinguishes cellular rejection grade 1A from O? Annexin V and BCL in elective biopsies received from heart transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3198-3201 IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
- Żegleń S., Łaszewska A., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Ochman M., Wilczek P., Karolak W., Nożyński J., Zembala M.: Lymphocyte subtypes CD3+, CD19+, CD16+CD56+, CD4+, CD8+, and CD3+HLA-DR+ in peripheral blood obtained from patients after thoracic organ transplantation. Transplant.Proc. 2011; Vol.43, No.8, p.3055-3057 IF: 1.005
Pkt Min.: 15.000
- Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Kucewicz E., Karolak W., Szewczyk M., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration in lung transplant recipients during mold colonization or infection. Transplant.Proc. 2011; Vol.43, No.8, p.3089-3091 IF: 1.005
Pkt Min.: 15.000
- Golda A., Malek N., Dudek B., Zeglen S., Wojarski J., Ochman M., Kucewicz E., Zembala M., Potempa J., Pyrc K.: Infection with human coronavirus NL63 enhances streptococcal adherence to epithelial cells. J.Gen.Virol. 2011 Jun; 92(Pt 6):1358-68
IF: 3.127
- Kantyka T., Pyrc K., Gruca M., Smagur J., Plaza K., Guzik K., Zeglen S., Ochman M., Potempa J.: Staphylococcus aureus proteases degrade lung surfactant protein A potentially impairing innate immunity of the lung. J.Innate.Immun. 2013;5(3):
251-60 IF: 4.458
- Milewska A., Ciejka J., Kaminski K., Karewicz A., Bielska D., Zeglen S., Karolak W., Nowakowska M., Potempa J., Bosch B.J., Pyrc K., Szczubialka K.: Novel polymeric inhibitors of HCoV-NL63. Antiviral.Res. 2013 Feb;97(2):112-21
IF: 3.925
Pkt Min.: 35.000
- Pyrc K., Stożek K., Wojcik K., Gawron K., Zeglen S., Karolak W., Wojarski J., Ochman M., Hubalewska-Mazgaj M., Bochenek G., Sanak M., Zembala M., Szczeklik A., Potempa J.: Use of sensitive, broad-spectrum molecular assays and human airway epithelium cultures for detection of respiratory pathogens. PLoS One. 2012;7(3):e32582
IF: 3.730
Pkt Min.: 40.000
- Kuliczkowski W., Gąsior M., Pres D., Kaczmarski J., Greif M., Łaszewska A., Szewczyk M., Hawranek M., Tajstra M., Żegleń S., Poloński L., Serebruany V.: Effect of glycemic control on response to antiplatelet therapy in patients with diabetes mellitus and ST-segment elevation myocardial infarction. Am.J.Cardiol. 2012;Vol.110(3)3:331-336
IF: 3.209
Pkt Min.: 15.000

  • Artykuły opublikowane w czasopiśmie polskim:

- Pawlak S., Śliwka J., Żegleń S., Maruszewski M., Kaczmarski J., Grzybowski A., Urbańska E., Pająk J., Grygiel E., Zembala M.: Ocena działania tlenku azotu na płytki krwi w trakcie krążenia pozaustrojowego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2012; 3:314–318 IF: 0.205
Pkt Min.: 15.000

  • Streszczenia referatów ze zjazdów zagranicznych:

- Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Zakliczyński M., Nożyński J., Fabry A., Zembala M.: Apoptotic and unspecific inflammatory markers associated with acute cellular rejection after heart transplantation. Interact.Cardiovasc. Thorac.Surg. 2009; Vol.8, Suppl.1, p.S108

- Cichoracka A., Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Zakliczyński M., Szewczyk M., Zembala M.: Iodine management in heart transplant recipients. Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.137
Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Szewczyk M., Bułdak R., Rozentryt P., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Kidney function during and after lung transplantation should be monitored by cystatin C rather than creatinine based GFR.
Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.218

- Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Zakliczyński M., Łaszewska A.,
Fabry A., Zembala M.: What else differs cellular rejection grade 1A from 0? annexin V and Bcl expressions in elective biopsies received from heart transplant recipients. Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.137-138

  • Referaty ze zjazdów zagranicznych:

- Żegleń S., Woźniak-Gryg-iel E., Zakliczyński M., Nożyński J., Łaszewska A.,
Fabry A., Wojnicz R., Zembala M.: Annexin V expression in endomyocardial biopsies could be consider as rejection marker in heart transplant recipients. In: Immunity for Life, Immunology for Health, 2nd European Congress of Immunology, Berlin, September 2009, p.545
- Łaszewska A., Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Zakliczyński M., Wojnicz R., Przybylski R.: Cellular rejection accompanied by humoral acute rejection in elective biopsies received from heart transplant recipients. In: Immunity for Life, Immunology for Health, 2nd European Congress of Immunology, Berlin, September 2009, p.546

  • Streszczenia referatów ze zjazdów krajowych:

- Żegleń S., Zakliczyński M., Nożyński J., Wojarski J., Łaszewska A., Fabry A., Zembala M.: Ekspresja Bcl-2, Bcl-xS/L, Bcl-xL oraz aneksyny V w komórkach mięśnia sercowego u chorych po przeszczepie serca w trakcie odrzucania komórkowego. Kardiol.Pol. 2008; T.66, nr 9 supl.2, s.S61-S62

- Wojarski J., Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Rozentryt P., Bułdak R., Kucewicz E., Zembala M.: Upośledzenie funkcji nerek u chorych po przeszczepie płuca powinno być monitorowane oceną GFR cystatyny. Kardiochir.Torakochir.Pol. 2008; T.5 Supl.1, S 96
- Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Kucewicz-Czech E., Bułdak R., Herczakowska E.: Cellular rejection and routine biochemical laboratory test results - if the cellular rejection itself has significant impact on liver and kidney function in lung transplant recipients? Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.63
- Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Bułdak R., Herczakowska E., Czarnecka H., Zembala M.: Cellular rejection itself is accompanied with slight kidney and liver dysfunction in heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62
- Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R., Kucewicz E., Zembala M.: Dyslipidaemia in lung transplant recipients during short and long term follow UP Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.61

- Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Frequency of pseudomonas aeruginosa infections in lung transplant recipients in silesian center for heart diseasein Zabrze. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.73
- Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R., Nożyński J, Herczakowska E.,Czarnecka H., Kucewicz-Czech E.: Inflammatory markers (CRP, fibrinogen) in lung transplant recipients during cellular rejection. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62
- Woźniak-Grygiel E., Cichoracka A., Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Iodine management in lung transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.61
- Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Łaszewska A., Wojarski J., Wojnicz R., Przybylski R., Zembala M.: Mixed (cellular and humoral) acute rejection in elective biopsies received from the heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.63
- Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Szewczyk M., Zembala M.: Procalcitonin upregulation is associated with pneumocystis jiroveci colonization as well as pseudomonas aeruginosa infection/colonisation in lung transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.72-73
- Woźniak-Grygiel E., Cichoracka A., Żegleń S., Zakliczyński M., Zembala M.: Urinary iodine concentrations should be monitored to diagnose some thyroid gland diseases in heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62
- Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Łaszewska A., Zembala M.: What else differs cellular rejection grade 1a from 0? Annexin V and bcl in elective biopsies received from heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.31
- Żegleń S., Zakliczyński M., Wilczek P., Pacholewicz J., Przybylski R., Pawlak Sz., Łaszewska A., Sindera P., Zembala M.: Anti-HLA monitoring in patients with ventricular assist device. W: 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 6-8.10.2011, streszczenia s.[P225]
- Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Zakliczyński M., Ochmann M., Wilczek P., Zembala M.: Lymphocytes subtypes (CD3+, CD19+, CD16+CD56+, CD4+, CD8+, CD3+HLA-DR+) in peripheral blood obtained from patients after thoracic organ transplantations. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.295
- Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Stanjek-Cichoracka A., Łaszewska A.,
Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Zembala M.: Moderate and severe iodine deficiency in lung transplant recipients. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.290-291
- Żegleń S., Wojarski J., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Ochman M.,
Wilczek P., Zembala M.: Monitorowanie immunizacji anty-HLA u chorych po przeszczepieniu płuc. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.296
- Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration in lung transplant recipients during mold infection/colonization. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.S130-S131
- Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Sędek Ł,
Zembala M.: Próba krzyżowa metodą cytometrii przepływowej podczas przeszczepiania narządów klatki piersiowej. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.295-296
- Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Stanjek-Cichoracka A., Żegleń S.,
Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Zembala M.: Monitorowanie infekcji Cytomegalowirusem u pacjentów po przeszczepie płuc przy użyciu testu CMV-pp65-Antigenemia-Immunofluorescence-Assay - analiza na podstawie 2054 oznaczeń. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.52-53
- Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Stanjek-Cichoracka A.,
Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Zembala M.: Obecność przeciwciał przeciwpłytkowych heparynozależnych u chorych diagnozowanych w kierunku zespołu HIT po przeszczepie serca i/lub płuc. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.[1nlb.]
- Stanjek-Cichoracka A., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Żegleń S., Ochman M., Wojarski J., Karolak W., Zembala M.: Ocena stężeń biochemicznych markerów obrotu kostnego u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu płuc. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.41


/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi