Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu dzieci i dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Zasługą całego zespołu jest wysoki poziom kliniczny i akademicki , który w dużej mierze zawdzięczają twórcy oddziału emerytowanemu Kierownikowi dr Lili Goldstein. Aktualny Kierownik Kliniki Prof. Jacek Białkowski doprowadził do burzliwego rozwoju nieoperacyjnych metod leczenia wrodzonych wad serca. Jego zespól jako pierwszy
w Polsce wprowadził szereg nowatorskich metod przezcewnikowej terapii. Unika się w ten sposób konieczności chirurgicznego otwierania klatki piersiowej, ogranicza się ból i stres związany z zabiegiem i znacznie skraca okres koniecznej hospitalizacji. Zamykane tu są nieopearcyjnie ubytki międzyprzedsionkowe (ok. 800 zabiegów), ubytki międzykomorowe (ok. 50 interwencji), przetrwałe przewody tętnicze (ponad 400 zabiegów), poszerzane zastawki aortalne u dzieci (135 zrealizowanych zabiegów), poszerzane zwężenie cieśni aorty (120 zabiegów; w tym implantacje stentów) itd. Ostatnią nową specjalizacją jest zamykanie przetrwałych otworów owalnych u młodych pacjentów z niewyjaśnionymi udarami mózgu.
W tym celu została uruchomiona nowoczesna diagnostyka – ocena przepływu w tętnicy środkowej mózgu za pomocą badania dopplerowskiego. Przykładem nowatorskich działań jest 29-letni chory z pękniętą ściana aorty komunikującą się z prawym przedsionkiem serca. Leczenie tego pacjenta było opisane w „Super Ekspresie” z dnia 19.04. br. i polegało
na zamknięciu połączenia specjalnym korkiem. W zeszłym tygodniu resztkowy przeciek uszczelniono drugim korkiem.
W Klinice Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu uruchomiono w 1998 roku po raz pierwszy w Polsce program natleniania pozaustrojowego (ECMO). Początkowo stosowano
go tylko u noworodków z ciężkimi, nieuleczalnymi innymi metodami chorobami płuc, później zastosowano go również w celu wspomagania krążenia u bardzo ciężko chorych dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych. Program ten, choć kosztowny i wymagający od zespołu wiele pracy i mobilizacji uratował życie wielu dzieciom.
Kolejną ważna domeną leczenia dzieci z wadami serca są realizowane w SCCS zabiegi kardiochirurgiczne. Są one zarezerwowane dla najbardziej skomplikowanych wad,
w których metody interwencyjne są niemożliwe do zastosowania. Operatorem jest znakomity fachowiec dr Jacek Pająk. Najważniejszą cechą zespołu jest ścisła i wzorcowa współpraca kardiochirurga z kardiologiem, co warunkuje uzyskanie wyników, którymi możemy pochwalić się na całym świecie. Dokumentują to liczne prace publikowane niejednokrotnie
w najlepszych specjalistycznych czasopismach medycznych.
W pracowni hemodynamiki dziecięcej wykonywane są badania diagnostyczne oraz terapeutyczne (cewnikowania interwencyjne) u pacjentów od okresu noworodkowego do wieku dojrzałego.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi