Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Przegląd prasy medycznej

1. P.J.M. Best, R. Lennon, H.H. Ting, M.R. Bell, C.S. Rihal, D.R. Holmes, P.B. Berger. The Impact of Renal Insufficiency on Clinical Outcomes in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Interventions J. Am. Coll. Cardiol. 2002;39:1113-9. 2. C.M. Clase, A.X. Garg, B.A. Kiberd.
Prevalence of Low Glomerular Filtration Rate in Nondiabetic Americans: Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES IIII. J. Am. Soc. Nephrol. 2002,13:1338-1349.
Łagodna niewydulność nerek wpływa na rokowanie po udanej interwencji wieńcowej.

Chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek mają bardzo znacznie podwyższone ryzyko śmierci z powodów sercowo - naczyniowych. Roczna śmiertelność z powodu takich powikłań przekracza 20%. W ostatnich latach coraz więcej doniesień sugeruje, iż we wczesnym okresie niewydolności nerek, wyrażającym się jedynie upośledzeniem filtracji kłębuszkowej, bez wzrostu stężenia kreatyniny we krwi, ryryko powikłań sercowo - naczyniowych jest zwiększone. Prezentowane tutaj badanie pochodzi z Rejestru Zabiegów Przezskórnej Rewaskularyzacji prowadzonej przez
Mayo Clinic w Rochester. Autorry przeanalizowali 3 letnią śmiertelność wśród 5727 chorych, u których wykonano skuteczny zabieg angioplastyki wieńcowej w zależności od wielkości kalkulowanej filtracji kłębuszkowej. Obliczeń filtracji kłębuszkowej dokonano posługując się wzorami Cocrofta-Gaulta, które podano poniżej.

Chorych podzielono na klasy zależnie od wielkości filtracji kłębuszkowej w następujący sposób:

A) filtracja > 70 ml/min*1,76mz, (co oznacza prawidłową czynność
wydalniczą nerek),

B) filtracja pomiędry 50 a 69 ml/min*1,76mz (co oznaczą niewielką niedomogę czynności wydalniczej nerek ale z prawidłowym stężeniem kreatyniny),

C) filtracja pomiędzy 30 a 49 ml/min* 1,76mz (co oznacza umiarkowaną niedomogę czynności wydalniczej nerek, u części spośród takich chorych, przy niskiej masie mięśniowej, stężenie kreatyniny we krwi mogło być prawidłowe lub nieznacznie podwyższone),

D) poniżej 30 ml/min*1,76mz, (co oznacza znaczną niedomogę wydalniczą
nerek z podwyższonym stężeniem kreatyniny we krwi, niezależnie od masy
mięśniowej),

E) chorych dializowanych.

Autorzy stwierdzili, że niezależnie od innych czynników obciążających rokowanie, czynność wydalnicza nerek określana za pomocą szacowanej filtracji kłębuszkowej jest niezależnym czynnikiem rokowniczym poważnie wpływającym na przeżycie pacjentów po udanej interwencji
wieńcowej.

Przedstawione wyniki wskazuja, iż upośledzenie filtracji kłębuszkowej poważnie obciąża
rokowanie, jednakże to co szczególnie istotne, na co warto zwrócić uwagę, to fakt że nawet
w obrębie klasy chorych z prawidłowym stężeniem kreatyniny we krwi występuje znaczne
zróżnicowanie ryzyka (15% wobec 3,6%). Wobec powyższego warto analizować czynność nerek
nie w oparciu o proste stężenie kreatyniny we krwi, ale przy pomocy obliczanej filtracji
kłębuszkowej. Spostrzeżenie to jest ważne również z powodu znacznie większej niż do tej
pory sądzono częstości występowania upośledzonej filtracji kłębuszkowej o wartościach
pomiędzy 50 a 69 ml/min* 1,76m2. Częstość ta według innych dużych badań może wynosić nawet
kilka procent w wieku powyżej 50 lat(Clase2002).

Wzory Coccrofta-Gaulta:

Mężczyźni: filtracja = masa ciała [kg]*(140-wiek) / 72* stężenie kreatyniny we krwi [mg/dl],
Kobiety: filtracja = masa ciała [kg]*(140-wiek) / 72* stężenie kreatyniny we krwi [mg/dl], *0,85

Piob Rozentiyt

Drugie doniesienie z tej samej konferencji nie dotyczy codziennej praktyki klinicznej, choć jest równie ważne i to z dwóch powodów: z uwagi na osobę prezentują a był nim Polak Prof. Tomasz Simiok z Poznania oraz nowe perspektyw lecznicze. Profesor Similok zaprezentował wyniki badania pierwszej fazy z zastosowania autologicznego przeszczepu mioblastów uzyskanych z mięśni szkieletowych wprowadzanych do serca w trakcie pomostowania tętnic wieńcowych. Po 5 miesiącach u wszystkich 10 chorych z pozawałową niewydolnością lewej komory i brakiem żywotnego mięśnia sercowego leczonych tą metodą stwierdzono poprawę funkcji skurczowej lewej komory. Obserwacja ta wydaje się być ważna nie tylko z powodu osoby polskiego uczonego, lecz również celem zwrócenia uwagi na fakt, że kardiologia i kardiochirurgia staja się coraz bardziej dziedzinami interdyscyplinaruymi.

Jarosław Wasilewski
>70 50-69 30-49 <30 dializa

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi