Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

PRZEGLĄD PRASY MEDYCZNEJ Readagują: dr Piotr Rozentryt dr Jarosław Wasilewski

Czy analiza próbki krwi zastąpi koronarografię? Refleksja na koniec roku.

Brindle JT, Antii H, Holmes E, Tranter G, Nicholson JK, Bethell HWL Clarke S, Schofield PM, McKikkigin E, Mosedale DE, Grainger DJ. Rapid and noninvasive diagnosis of the presence and severity of coronary heart disease using 1H-NMR-based metabonomics. Nature Medicine 2002;8:1439-1445, a także: Science Daily Magazine, Science Blog, Timesonline, BBC News

Mimo, że zidentyfikowano wiele czynników ryzyka choroby wieńcowej a nieinwazyjne metody diagnostyczne pomocne są w ustaleniu rozpoznania, to podstawowym badaniem umożliwiającym ostateczne postawienie diagnozy i określenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej jest koronarografia. W grudniowym numerze Medicine Nature [1] ukazał się artykuł, którego autorami są między innymi pomysłodawca zupełnie nowej metody nieinwazyjnej oceny stopnia zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych doktor David Grainer z Uniwersytetu w Cambridge oraz profesor Jeremy Nicholson z Uniwersytetu Imperial College w Londynie, uważany za “ojca” liczącej około 15 lat nowej dyscypliny naukowej zwanej metabonomiką. Posługując się techniką spektrometrii pozytronowego jądrowego rezonansu magnetycznego (1H-NMR) autorzy ci po raz pierwszy wykazali, że możliwe jest rozpoznanie stopnia zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych (identyfikacja osób z trójnaczyniową chorobą wieńcową) na podstawie analizy widma próbki surowicy krwi. Czułość i swoistość tej szybkiej i nieinwazyjnej metody wyniosła ponad 90%.
“Jesteśmy blisko odkrycia narzędzia, które pozwoli lekarzom ustalać rozpoznanie przy użyciu skanera podobnego do tego jakim posługiwał się Dr McCoy w filmie Star Trek” powiedział dziennikarzom profesor Jeremy Nicolson. Doktor David Grainer stwierdził natomiast “Tysiące osób w Wielkiej Brytanii umiera każdego roku z powodu zawału serca. Wielu z nich można by uratować jeżeli zagrożenie zawałem można by ustalić w sposób szybki i łatwy. Takie możliwości daje właśnie ta nowa metoda.”

W szpitalu Papworth niedaleko Cambridge prowadzone są aktualnie szeroko zakrojone badania kliniczne i jeżeli zakończą się one sukcesem metoda spectrometrii NMR będzie dostępna do powszechnego zastosowania w ciągu najbliższych kilku lat (planuje się dwóch). Jeżeli doniesienie angielskich lekarzy zostanie potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach prospektywnych, które są w toku należy oczekiwać, że metoda ta może przynieść rewolucję w diagnostyce choroby wieńcowej.

Legenda:

1. Uniwersytet Imperial College w Londynie jest jednym z trzech wiodących Uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Zatrudnia on około 5000 pracowników, którzy kształcą ponad 10 000 studentów w zakresie nauk podstawowych, medycyny i inżynierii i pokrewnych

2. Szpital Papworth - to specjalistyczne centrum kardiologiczne położone w Cambridgeshire we wschodniej Anglii. Pracuje w nim około 1000 pracowników. Ośrodek dysponuje 225 łóżkami na oddziałach kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii klatki piersiowej, pulmonologicznym oraz oddziale transplantacji serca i płuc. W szpitalu tym prowadzone są obecnie badania nad wykorzystaniem spectrometrii NMR w diagnostyce kardiologicznej.

3. Spectrometria NMR - polega na pomiarze właściwości magnetycznych molekuł zawartych w próbce np. surowicy krwi za pomocą fal radiowych wysokiej częstotliwości. Rozpoznanie nieprawidłowych sygnałów umożliwia określenie np. stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Uzyskana seria sygnałów odzwierciedla magnetyczne właściwości licznej grupy molekuł krwi a system komputerowy na ich podstawie rozpoznaje widmo charakterystyczne dla danej choroby. Aktualnie badania skupiają się na dokładnym określeniu subtelnych zaburzeń swoistych dla występowania nieprawidłowych lipoprotein i innych białek krwi, które mogą wskazywać na zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca.

4.Metabonomika - to nowa dziedzina zajmująca się całościową oceną dynamicznych zmian metabolicznych zachodzących w organizmach żywych. Początkowo naukę tę wykorzystywano do oceny toksyczności leków. Obecnie znalazła zastosowanie w ocenie skuteczności leków, czynności genów, a także w diagnostyce klinicznej. Według definicji metabonomika to “Jakościowy pomiar dynamicznej odpowiedzi organizmów żywych na stymulacje patofizjologiczne lub modyfikacje genetyczne”

5. Bruker GmbH - niemiecka firma produkująca urządzenia do spectrometrii NMR (np. Brucker 600MHz NMR) W urządzeniach tych do oceny widma wykorzystuje się matematyczny model komputerowej opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Imperial College z Londynu.
6.Metabometricx Ltd – jest korporacją utworzoną przez Uniwersytet Imperial College, która posiada prawa do oprogramowania kardiologicznego spektrometrii NMR w oparciu o osiągnięcia metabonomiki.

Jarosław WasilewskiLiczba nefronów u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym

Gunhild Keller, M.D., Gisela Zimmer, M.D., Gerhard Mall, M.D., Eberhard Ritz, M.D., and Kerstin Amann, M.D. N. Egl. J. Med. 2003;348:101-8.

Lektura tego artykułu sprawiła mi wielką satysfakcję, ponieważ wnioski z niego płynące potwierdzają hipotezę Brennera z końca lat 80-tych, która stanowiła, iż podstawowym ogniwem patogenetycznym samoistnego nadciśnienia tętniczego jest zmniejszona liczba nefronów. Byłem świadkiem jej przedstawienia i pamiętam, że spotkała się w środowisku z bardzo żywym oddźwiękiem. Mimo wieloletnich badań nie udawało się dotąd jednoznacznie jej zweryfikować.
Liczne obserwacje wskazują na istotny udział nerek w patogenezie samoistnego nadciśnienia tętniczego: przeszczep nerki od człowieka normotenzyjnego dokonany biorcy dializowanemu z powodu nadciśnieniowego uszkodzenia nerek, powoduje normalizację ciśnienia tętniczego. Odwrotnie, przeszczep nerki od dawcy z nadciśnieniem tętniczym choremu dializowanemu, u którego nie ma nadciśnienia tętniczego, powoduje rozwinięcie się nadciśnienia u tego ostatniego. U szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem tętniczym szczepu Milan-Wistar istnieje wrodzony deficyt nefronów.

Autorzy omawianej pracy dokonali trójwymiarowej analizy morfologicznej nefronów z nerek pobranych od 2 grup zmarłych (po 10 osób). Pierwszą z nich były ofiary wypadków, u których występowało wcześniej nadciśnienie tętnicze, druga to także ofiary wypadków, ale bez uprzednio udokumentowanego nadciśnienia tętniczego. Przeprowadzone badania wskazały, że osoby z nadciśnieniem tętniczym miały w przeliczeniu na jedną nerkę istotnie mniejszą liczbę nefronów (702,379 vs. 1,429,200). Zmarli cierpiący uprzednio z powodu nadciśnienia tętniczego mieli także nefrony o znacznie większej objętości (6.50 x 10-3 mm3 vs. 2.79 x 10-3 mm3 ; p<0.001).
Obserwowane różnice nie zależały od wieku, ponieważ z badania wykluczono osoby > 60 letnie, u których następuje przyspieszona utrata nefronów. Nie są one także skutkiem szkodliwego działania nadciśnienia tętniczego, gdyż liczba nefronów zeszkliwiałych w obu grupach badanych była podobna.

Jakie jest znaczenie tych obserwacji? Problem optymalnego leczenia nadciśnienia tętniczego jest przedmiotem dyskusji, a dane gromadzone w ostatnich latach zmuszają do refleksji i modyfikacji standardów postępowania (rok 2003 przyniesie publikację nowych standardów). Nawet wytyczne z poprzednich lat wskazywały na konieczność odmiennego postępowania z chorymi, u których stwierdzane są uszkodzenia narządowe pochodzące od nadciśnienia tętniczego. Przedstawione dane każą zastanowić się, czy postępowanie takie nie powinno być wynikiem jedynie rozpoznania nadciśnienia samoistnego (bez klinicznie uchwytnych powikłań narządowych), ponieważ nieprawidłowości strukturalne są być może przyczyną nadciśnienia tętniczego. Idąc tym tropem należy stwierdzić, że do wdrożenia pełnego arsenału działań nefroprotekcyjnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, powinno skłaniać nie tyle udokumentowanie powikłań nerkowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, ale samo jego rozpoznanie.

Piotr Rozentryt

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi