Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Laboratorium Mikrobiologiczne ŚCCS Mgr Mirosława SiołaMikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach, czyli mikroorganizmach takich jak bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki. Wykorzystuje się ją do różnych celów praktycznych, dlatego rozwinęła się mikrobiologia przemysłowa, rolnicza, weterynaryjna, spożywcza, sanitarna, medyczna.

Ta ostatnia zajmuje się badaniem zależności między człowiekiem a drobnoustrojami, z którymi on współistnieje. Są wśród nich drobnoustroje zdolne do wywołania procesów chorobowych w organizmie człowieka, czyli do zakażenia. Nazywamy je drobnoustrojami chorobotwórczymi.


Badaniem drobnoustrojów zajmuje się laboratorium mikrobiologiczne. Jednym z podstawowych i najbardziej oczywistych zadań medycznego laboratorium mikrobiologicznego jest prowadzenie diagnostyki zakażeń. Ta część pracy składa się z trzech podstawowych części:
wykrycia drobnoustroju, który wywołał zakażenie u chorego, identyfikacji czynnika etiologicznego zakażenia do poziomu gatunku, oznaczenia lekowrażliwości zidentyfikowanego patogenu.

Zakażenie jest chorobą, która nie leczona lub nieprawidłowo leczona może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta, a nawet doprowadzić do jego śmierci. Dlatego niezmiernie ważne jest szybkie włączenie przez lekarza celowanej terapii. Służy temu szybka i prawidłowa diagnostyka mikrobiologiczna, która możliwa jest tylko w nowocześnie wyposażonym laboratorium.
Mikrobiolog nie tylko wydaje wynik, ale musi go zinterpretować i udzielić konsultacji lekarzowi leczącemu chorego. Odpowiedzialny jest również za opracowanie i dostarczenie do każdego oddziału pisemnych instrukcji dotyczących pobrania i przesłania materiałów diagnostycznych do badań mikrobiologicznych oraz za przeszkolenie personelu w tym zakresie. Zatem jest to następne zadanie laboratorium polegające na współpracy z personelem lekarskim i pielęgniarskim w zakresie antybiotykoterapii oraz pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych.

Laboratorium mikrobiologiczne nabrało dodatkowego znaczenia z chwilą powstania problemu zakażeń szpitalnych. Faktem jest bowiem, że nie ma na świecie szpitala, w którym nie byłoby zakażeń szpitalnych, a więc zakażeń nabytych w szpitalu. Nie wynika to, jak się powszechnie uważa, z zaniedbań ze strony pracowników służby zdrowia, co w wielu szpitalach może oczywiście mieć miejsce.
Paradoksalnie na wzrost liczby zakażeń szpitalnych wpłynął rozwój medycyny, która stosując coraz nowocześniejsze techniki diagnostyczne i terapeutyczne o charakterze inwazyjnym, ratujące zdrowie i życie chorych, coraz bardziej ingeruje w organizm ludzki niejednokrotnie obciążony wieloma chorobami. To stwarza dogodną sytuację do pokonania przez drobnoustroje barier i mechanizmów odpornościowych i tym samym wywołania zakażenia. Szpital jest złożonym ekosystemem, którego podstawowe elementy stanowią ludzie, mikroorganizmy i środowisko, będące w dynamicznych związkach umożliwiających przenoszenie drobnoustrojów chorobotwórczych i względnie chorobotwórczych (oportunistycznych).
Sytuację pogarsza fakt narastania oporności mikroorganizmów, głównie bakterii, na leki. Zjawisko to w ostatnich latach przyjęło wymiar globalny i zagraża przyszłości skutecznego leczenia zakażeń na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Centrum Kontroli Zakażeń w USA (CDC) oraz Komisja Europejska, za jedne z najważniejszych, uznały działania zmierzające do ograniczenia szerzenia się lekoopornych drobnoustrojów. Dlatego istnieje obowiązek nadzoru i kontroli zakażeń we wszystkich krajach zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, co nie jest możliwe bez diagnostyki mikrobiologicznej.

Kolejnym zatem zadaniem laboratorium mikrobiologicznego jest udział w kontroli i zwalczaniu zakażeń szpitalnych poprzez:

analizę czynników etiologicznych zakażeń

analizę wrażliwości drobnoustrojów na leki oraz mechanizmów oporności

pomoc w ustaleniu źródeł i dróg szerzenia się zakażeń

przekazywanie wskazań do izolacji chorych

wykonywanie badań na nosicielstwo szczególnie groźnych drobnoustrojów

pomoc w kontroli higieny szpitalnej

szkolenia personelu w zakresie zwalczania zakażeń szpitalnych

udział mikrobiologa w pracach Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Terapeutycznego.
Aby wydawane wyniki były wiarygodne, laboratorium mikrobiologiczne zobowiązane jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości i poddawania się kontroli zewnętrznej prowadzonej przez specjalistyczny ośrodek referencyjny.

Pomimo udowodnionego i niepodważalnego znaczenia badań mikrobiologicznych, polska mikrobiologia (jak wynika z opublikowanego niedawno raportu Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii) przez wiele lat niedoceniana, jest w dalszym ciągu nie dofinansowana. Brakuje pomieszczeń, sprzętu, wykwalifikowanego personelu, a ilość zlecanych badań jest żenująco niska. Wiele laboratoriów pracuje tylko do godziny 15 przez 5 lub 6 dni w tygodniu, podczas gdy w krajach rozwiniętych diagnostyka mikrobiologiczna dostępna jest codziennie całodobowo. Równocześnie w wyniku nadużywania i nieracjonalnego stosowania antybiotyków koszty antybiotykoterapii są coraz wyższe , a narastanie oporności wśród drobnoustrojów doprowadziło już do pojawiania się sytuacji klinicznych, w których brak jest możliwości terapeutycznych.

W Śląskim Centrum Chorób Serca Pracownia Mikrobiologiczna działa od czerwca 1988 r. W pracowni zatrudnionych jest 8 osób, w tym 2 osoby z wykształceniem wyższym:

mgr Mirosława Sioła – kierownik pracowni ze specjalizacją II0 z mikrobiologii

mgr Magdalena Krawczyńska – asystent ze specjalizacją I0 z mikrobiologii

4 techników analityki medycznej: Iwona Błaszkiewicz, Elżbieta Chwistek, Anna Dudek, Barbara Pasieka
oraz 2 pomoce laboratoryjne: Grażyna Stingl i Beata Wandas.

Pracownia wyposażona jest w dwa systemy automatyczne: jeden do hodowli bakterii i grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz drugi do identyfikacji bakterii i grzybów drożdżopodobnych.
Niestey poważnym utrudnieniem w normalnej pracy pracowni są skromne powierzchniowo warunki lokalowe – znacznie odbiegające od obowiązujących norm.

Pracownia uczestniczy od 1995 r. w kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, a od 2003 r. w międzynarodowej kontroli jakości NEQAS.

Pracownia jest w trakcie wdrażania systemu jakości prowadzącego do akredytacji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/EC 17025:2001.

Pracownia bierze aktywny udział w pracach Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych - kierownik pracowni pełni od 1994 r. funkcję przewodniczącego Zespołu oraz wchodzi w skład Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Zespołu Terapii i Leków oraz uczestniczy w seminariach transplantacyjnych.
Mirosława Sioła

Mgr Mirosława Sioła jest kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej Śl.C.Ch.S
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi