Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Dr Jerzy Nożyński - Pracownia Histopatologii

Rozpoczynając pracę w WOKu w 1985 r zostałem przyjęty przez profesora Stanisława Pasyka. Pan Profesor pokazał mi pracownię Mikroskopii Elektronowej, wyposażoną jak na tamte czasy w rewelacyjny sprzęt, jednocześnie informując o planowanych biopsjach serca. Ponieważ patologia jest nauką porównawczą i interpretacyjną, w której uczeń szkoli oko pod kierunkiem mistrza, stanąłem przed nie lada problemem.

Nie miałem ani z czego, ani u kogo w Polsce zapoznać się z przyżyciowymi badaniami biopsji serca. Pierwsze miesiące spędziłem więc na poszukiwaniu i gromadzeniu literatury, co było o tyle łatwiejsze, że WOK posiadał dostępną kserokopiarkę, podówczas sprzęt traktowany na równi z posiadaniem niebezpiecznego czy wywrotowego narzędzia.

Pracownia znajdowała się w przedwojennej willi, położonej naprzeciw „starego” Szpitala Specjalistycznego, w sąsiedztwie poradni naczyniowej i kardiologicznej. Załogę stanowili pracownicy techniczni, technicy analityki Helena Zawisza i Danuta Magner zajmujące się histologią, oraz Andrzej Fabry i mgr Witold Bartosik opracowujący materiał do mikroskopii elektronowej, współpracujący z zajmującym się wówczas ultrastrukturą serca dr hab. Romualdem Wojniczem. Początkowo badania przyżyciowe wycinków serca dotyczyły zapaleń mięśnia sercowego i kardiomiopatii. Po wykonaniu przeszczepu serca przez Profesora Religę doszło kolejne wyzwanie – ocena ostrego odrzucania serca przeszczepionego, stanowiące dziś zasadniczy przedmiot badań naszej pracowni.

Wraz z upływem czasu narastała liczba badań, zmieniał się też ich zakres. Zainicjowanie przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca spowodowało konieczność zajęcia się tym materiałem, zaś opieka nad chorymi z przeszczepioną nerką w Klinice Nefrologii Profesora Grzeszczaka zwiększyło spektrum badań transplantologicznych. W bieżącym roku 2004 przekroczyliśmy liczbę 10 000 badań, co nie wydaje siię być niczym niezwykłym, aczkolwiek specyfika pracowni wymuszająca wydawanie wyników do 2 godzin czyni naszą pracownię unikalną. Poza badaniami świadczonymi dla naszego ośrodka wykonujemy badania konsultacyjne dla klinik warszawskich, krakowskich, katowickich. Wraz z rozwojem badań doświadczalnych na zwierzętach pojawiła się konieczność histologicznej oceny materiału doświadczalnego.

Doszło do zmian lokalizacji pracowni jak i składu osobowego. Pracownia wzmocniona została przed podówczas magistra, obecnie dr Dominikę Konecką-Mrówkę. Po opuszczeniu willi pracownia przeniosła się w bezpośrednie sąsiedztwo Śląskiego Centrum Chorób Serca, a pracownia mikroskopii elektronowej uzyskała własne pomieszczenia, do których przeniosła się wraz z obsadą kadrową. W bieżącym roku pożegnaliśmy Panią Danutę Magner przechodzącą na emeryturę, witając techniczkę Panią Urszulę Kampę oraz Pana Mariusza Piwowarczyka.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi