Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

mgr Grażyna Szymura - System Zarządzania jakością w Śląskim Centrum Chorób Serca

Dnia 11 i 12 stycznia bieżącego roku gościliśmy w Śląskim Centrum Chorób Serca dwóch audytorów zewnętrznych z niezależnej jednostki certyfikującej Polskiego Rejestru Statków, oraz dwóch lekarzy - ekspertów powołanych przez wyżej wymienioną jednostkę. Audytorzy wraz z ekspertami przeprowadzili w Śląskim Centrum Audyt Certyfikujący, którego efektem jest otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2000 przyznanego na 3 lata (z corocznym przeprowadzanym audytem nadzoru przez jednostkę certyfikującą). Otrzymany certyfikat obejmuje swoim zakresem: Stacjonarne i ambulatoryjne świadczenie usług medycznych; badania naukowo-kliniczne z zakresu kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii, angiologii; badania podstawowe dotyczące chorób serca, płuc i naczyń oraz efektywności medyczno-ekonomicznej.

System Zarządzania Jakością jest konkretnym, uporządkowanym zbiorem przepisów, zasad i procedur oraz reguł o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, technicznym i personalnym, stanowiącym gwarancję sprawnego działania. System ten umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją, poprawę sprawności jej działania, zaspokojenie potrzeb i wymagań pacjentów. Celem systemu jest taka organizacja, w wyniku której każde działanie trafia we właściwym czasie do odpowiedniej osoby, a wszyscy wykonawcy wiedzą co, jak, kiedy i gdzie mają robić.
GŁÓWNE ETAPY REALIZACYJNE WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

Przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 rozpoczęto w Śląskim Centrum Chorób Serca w maju 2002 roku. Odbyło się wówczas pierwsze posiedzenie Dyrekcji poświęcone problematyce zarządzania jakością w jednostkach służby zdrowia oraz możliwość i zasadność wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 i poszerzone o Standardy Akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Rozpoczęły się spotkania informacyjne o sposobie przegotowana szpitala do kolejnych punktów normy oraz standardów akredytacyjnych. Uruchomiono informacyjny serwis Internetowy dla pracowników. Powołano Zespół ds. Sterowania Jakością i zorganizowano szkolenie wewnętrzne członków Zespołu Zadaniowego ds. Sterowania Jakością.

Zespół wraz z konsultantem ds. ISO ustalił niezbędne do opracowania dokumenty /zarządzenia, procedury, instrukcje itp./ i wyznaczył z pośród członków zespołu autorów do ich opracowania i konsultacji. Określono Misję i Politykę Jakości. Dostosowano Schemat organizacyjny dla potrzeb Systemu Jakości. Zorganizowano szkolenie poza Śląskim Centrum Chorób Serca dla Zespołu Zadaniowego ds. Sterowania Jakością, pielęgniarek oddziałowych, kierowników komórek organizacyjnych, a także pracowników którzy deklarowali chęć uczestnictwa w Zespole. Celem Szkoleń było zapoznaniem się z: Systemem Zarządzania Jakością; standardami akredytacyjnymi; opracowanymi procedurami i instrukcjami oraz Księgą Jakości.
W drugim etapie odbyło się szkolenie pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca dotyczące stosowania procedur, których celem jest poprawa jakości w Szpitalu. Szkolenie głównie ukierunkowane na zapoznanie pracowników z procedurami, instrukcjami oraz nauczenie ich, w jaki sposób i w jakich sytuacjach mają z nich korzystać. W tym etapie opracowano i wydano Zarządzenie Dyrektora powołującego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz 36 audytorów wewnętrznych (wybranych z różnych komórek organizacyjnych). Przeprowadzono audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, „audyt zerowy” przez firmę konsultingową oraz przegląd dokumentacji przez mgr Magdalenę Ledwoń z Polskiego Rejestru Statków.

Jakie korzyści będzie miał szpital po otrzymaniu certyfikatu? Należą do nich

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi