Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność dydaktyczna

Szanowni Studenci ,

Witamy was w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i pamiętamy, że za kilka miesięcy to właśnie Wy staniecie się lekarzami podejmującymi trudne i odpowiedzialne decyzje.
Cały cykl szkolenia w naszym ośrodku jest za krótki dlatego musi być solidny, intensywny i poświęcony praktycznemu uczeniu naszego wspaniałego zawodu, a jednocześnie jak najlepszemu przygotowaniu do zdania egzaminu lekarskiego, od którego zależy uzyskanie miejsca rezydenckiego i rozpoczęcie przez was zawodu lekarza.

Witamy Was w naszym nowoczesnym szpitalu kardiologiczno-kardiochirurgicznym. Wykorzystajcie czas podczas zajęć i seminariów. Pytajcie nas, dyskutujcie z nami, ale także starannie przygotujcie się do zajęć korzystając z podręczników chorób wewnętrznych, chirurgii, ale także kardiologii i kardiochirurgii oraz opublikowanych w Polsce i dostępnych na stronie internetowej naszego szpitala www.sccs.pl wytycznych postępowania w chorobach serca i naczyń.

Witamy Was studentów, ale już wkrótce młodych lekarzy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ,


Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Program nauczania studentów VI roku Wydziału Lekarskiego SUM w zakresie kardiochirurgii i transplantologii na rok akademicki 2015/2016 (semestr letni)

Miejsce realizacji zajęć: sala seminaryjna 2C oddziału kardiochirurgii (II piętro) oraz Aula im. prof. Z.Religii

PONIEDZIAŁEK – godz. 8.45 – 14:00

Godz. 8.45 - 9.00
Powitanie Studentów
Organizacja ćwiczeń i szkolenia studentów VI roku Wydziału Lekarskiego ŚUM w Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM
„Szanse i duże możliwości, ale i wyraźne oczekiwania od studentów SUM”
Przedstawienie możliwości kształcenia w trakcie ćwiczeń.
Prof. dr hab.Marian Zembala, dr hab.n.med. Jerzy Pacholewicz

Dr n. med. Szymon Pawlak, dr n.med. Jarosław Rycaj, lek. med. Joanna Śliwka
(godz. 9:00 – 9:45)
Wytyczne o wrodzonych wadach serca u dzieci i dorosłych - dlaczego jest to wiedza potrzebna każdemu lekarzowi nie tylko specjaliście, aby rozpoznać wadę wrodzoną i zaproponować dalsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji określonych wrodzonych wad serca do leczenia zabiegowego.

Lek. med. Jerzy Foremny
(godz. 9.45 -10.15)
Ćwiczenia praktyczne - udział w codziennej wizycie lekarskiej.
Profil pacjentów leczonych w Klinice z powodu schorzeń serca. Umiejętność praktycznej oceny chorób współistniejących (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niewydolność nerek, niedoczynność tarczycy, stany po udarach CUN, chorzy z POCHP, chorzy z choroba naczyń szyjnych i obwodowych objawowi i bezobjawowi) inne. Odmiennnosci oceny chorego starszego z uwzględnieniem chorob wspolistniejaych dodatkowego ryzyka wynikającego z oceny tzw. stanu kruchości chorego
Zanim zostaniesz dobrym lekarzem poznaj organizację pracy nowoczesnego oddziału z pacjentami
z chorobami serca.


Prof. dr hab.Marian Zembala
(godz. 10.30-11.15)
Postępy we współczesnej kardiochirurgii i transplantologii. Nowe możliwości ratowania życia i przywracania zdrowia. Małoinwazyjna kardiochirurgia. Rola ogólnopolskich rejestrów w poprawie jakości polskiej medycyny sercowo-naczyniowej i dokumentowaniu jakości.
Kształcenie przyszłego specjalisty medycyny sercowo-naczyniowej.


dr n.med. Michał Zembala
(godz. 11.15 – 12.00)
Z perspektywy wytycznych i praktyki kardiochirurgicznej - współczesne możliwości leczenia kardiochirurgicznego wady aortalnej, mitralnej i trójdzielnej z wykorzystaniem zastawek mechanicznych i biologicznych (stentowych, bezstentowych) ze szczególnym uwzględnieniem stenozy aortalnej u chorych starszych i możliwościami leczenia alternatywnego (TAVI) u chorych bardzo dużego ryzyka po 70 roku życia ze względu na choroby współistniejące.
Małoinwazyjna kardiochirurgia – w wadach nabytych aortalnej i mitralnej.

lek. med. Dariusz Puszczewicz,
(godz. 12:00 –12.30)
Nabyte wady serca jak rozpoznawać, jak leczyć - demonstracja przypadków chorych z wadą aortalną
i mitralną. Znaczenie echokardiografii przed- i około operacyjnej w diagnostyce i wyborze strategii leczenia wad nabytych serca.

Od godz. 12.30-13.00
(sala seminaryjna, I.p, Pawilon B)
• Praktyczne szkolenie poprzez udział studentów w konsultacjach kardiologiczno-kardiochirurgicznych
zespołu Heart Team – kwalifikacja do zabiegów operacyjnych i procedur kardiologicznych
z udziałem: prof. M.Zembali, doc. J.Pacholewicza, dr R.Przybylskiego prof. M.Gąsiora, oraz kardiologów
i rezydentów.

Mgr piel. Gabriela Ptaszek
(godz. 13:00 -14.00)
Etyczne i prawne zagadnienia w transplantologii. Wskazania i przeciwwskazania do transplantacji serca u dzieci. Monitorowanie hemodynamiczne układu krążenia dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych oraz aspekty opieki pooperacyjnej na oddziale kardiochirurgii dziecięcej.

WTOREK godz. 9:00 – 14:30

Dr n.med. Roman Przybylski
(godz. 9:00 – 10.30)
Tętniaki aorty ostre i przewlekłe. Współczesne metody diagnozowania i leczenia z wykorzystaniem technik klasycznych i endowaskularnych. Demonstracja przypadków chorych od rozpoznania
do wyboru strategii leczenia w trybie pilnym i planowym.
ECMO żylno-tętnicze i żylno-żylne u dorosłych i dzieci. Wskazania, przeciwwskazania i rola
we współczesnym leczeniu ostrej niewydolności krążeniowo oddechowej.

dr med. Jan Głowacki
(godz. 10:30-11:00)
Znaczenie i przydatność nowoczesnej diagnostyki radiologicznej w rozpoznaniu i leczeniu chorób
serca i naczyń (demonstracja przypadków).

mgr Barbara Lipina
(godz. 11:00 –11:30)
Gospodarka krwią i preparatami krwiopochodnymi aspekt medyczny, ekonomiczny i organizacyjny .

dr hab. Sławomir Żegleń,
(godz. 11:30 –12:00)
Immunologia transplantacyjna. Wskazania do transplantacji płuc -zabrzański program transplantacji płuc.

mgr Irena Młynarczyk, mgr Joanna Foik
(godz. 12:00 – 12:30)
Rehabilitacja kardiochirurgiczna.

mgr Bożena Krymska
(godz. 12:30 –13:10)
Znaczenie profilaktyki i prewencji w chorobach serca i naczyń. Rola pielęgniarki w organizacji pracy szpitala, oddziału, poradni.

prof. M.Zembala, dr med. R.Przybylski, dr med. W.Karolak, dr med. M.Krasoń,
Prof. T.Kukulski, dr med. J.Nowak, dr med. T. Wąs
(Godz. 13:00-14:30) Sala seminaryjna SCCS budynek A (I piętro)

Kwalifikacja chorych do leczenia kardiochirurgicznego przez zespół Heart Team - ćwiczenia praktyczne:

Aktywny udział studentów w cotygodniowym seminarium wielospecjalistycznym poświęconym chorym wysokiego ryzyka leczenia kardiochirurgicznego. Omówienie chorych trudnych diagnostycznie i terapeutycznie, w tym z ciężką niewydolnością krążenia, kwalifikacja chorych do transplantacji serca, płuc.


ŚRODA godz.9:00 – 14:00


dr n med Jacek Kaczmarski
(godz. 9:00 – 9.45)
Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi - osoczowe i płytkowe czyli abc dla każdego lekarza z zakresu hemostazy.

dr hab.n med. Piotr Wilczek, dr med. Marcin Maruszewski,
(godz.9.45-10.15)
Dlaczego rozwijamy biomateriały w badaniach nad leczeniem chorób serca i naczyń.

piel. Barbara Urbańczyk, piel. Halina Gancarczyk, mgr piel. Monika Parys
(godz.10.15-11.00)
Rana pooperacyjna jako problem chirurgiczny. Wczesne rozpoznanie powikłań w gojeniu rany, postępowanie, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna zakażeń. Organizacja zespołu leczącego w poprawie jakości gojenia ran.

mgr piel. Barbara Stołecka
(godz. 11:00 – 11:45)
Opieka nad dzieckiem po operacji kardiochirurgicznej oraz po operacji z Tetralogią Fallota.
Obserwacja i pielęgnacja ran pooperacyjnych u dzieci.
Rodzaje wspomagania mechanicznego układu krążenia stosowane u dzieci.

dr Izabella Jaworska
(godz. 11:45 - 12.30)
Ćwiczenia na oddziale na Oddziale Kardiochirurgii – ocena psychologiczna pacjentów przed- i po leczeniu kardiochirurgicznym .
Pacjent z ciężką niewydolnością serca na mechanicznym wspomaganiu serca – aspekty opieki psychologicznej.

dr hab. Marek Cisowski,
(godz. 12:30 – 14.00)
Choroba niedokrwienna serca. Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego. Wybór strategii zabiegu w krążeniu pozaustrojowym i bez na sercu bijącym. Małoinwazyjna kardiochirurgia
w chorobie niedokrwiennej serca (MIDCAB, TECAB i zabiegi hybrydowe). Postępowanie
z chorymi i opieka po rewaskularyzacji serca. Kiedy PCI, kiedy CABG - wczesne i odlegle wyniki leczenia w oparciu o wieloośrodkowe badania (m.in. Freedom, SYNTAX inne). Chory po zabiegach pomostowania aortalno-wiencowego co należy zmienić, poprawić.

CZWARTEK godz. 8:45 – 14:30

mgr Mirosława Sioła
(godz. 8:45 – 10:00)
Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna, zakażenia szpitalne - rozpoznawanie i zapobieganie.
Co to znaczy czysty szpital i dlaczego higiena personelu medycznego jest tak ważna.


Ćwiczenia praktyczne z pacjentami na Oddziale Niewydolności Serca Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
dr hab. med. Jerzy Pacholewicz
(godz. 10:00 – 11:00)
Rola kardiochirurga w leczeniu ciężkiej niewydolności serca. Omówienie wskazań do mechanicznego wspomaganie krążenia u chorych z ciężką niewydolnością serca.
IABP, ECMO, VAD – pulsacyjne zewnętrzne i implantowalne wirowe u dorosłych i dzieci.
VAD jako pomosty do decyzji, transplantacji, regeneracji serca i docelowego leczenia. Omówienie przypadków .

inż. Daniel Cieśla
(godz.11:00 –11:30)
Statystyka biomedyczna. Dlaczego lekarz powinien znać nowoczesną statystykę medyczną, która jest konieczna, aby rozwijał się zawodowo i lepiej służył chorym.

mgr Bożena Smoter
(godz. 11.30-12:00)
Zwiedzanie biblioteki SCCS (parter SCCS ) w celu zdobycia umiejętność korzystania z piśmiennictwa. Umiejętność wyszukiwania literatury i korzystania z PubMed i z innych źródeł medycznych.
W jaki sposób dzięki bibliografii medycznej i umiejętności z niej korzystania stawać się lepszym, bardziej doświadczonym lekarzem.

mgr Bogumiła Król, Krzysztof Tkocz - koordynatorzy SCCS
(godz. 12:00 – 12:30)
Donacja narządów dla transplantacji. Organizacja pobierania narządów i opieka nad dawcą ze śmiercią mózgu na szczeblu krajowym (POLTRANSPLANT) i regionalnym (wojewódzkim) oraz szpitalnym. Programy edukacyjne dla studentów, leczonych, leczących i organizujących leczenie.
Aktywność transplantacyjna i donacyjna w poszczególnych ośrodkach i regionach. Listy oczekujących biorców.


prof. dr hab. Michał Zakliczyński
(godz. 12:30 – 13:30)
Wskazania ,przeciwwskazania i kwalifikacja do transplantacji serca u dorosłych - leczenie immunosupresyjne zalety i ograniczenia i powikłania . Diagnostyka ciężkiej niewydolności serca. Powikłania po transplantacji -rozpoznawanie odrzucania komórkowego i humoralnego oraz infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Waskulopatia przeszczepionego serca. Niewydolność przeszczepionego narządu.
Organizacja i funkcjonowanie Oddziału Ciężkiej Niewydolności Serca w Śląskim centrum Chorób Serca w Zabrzu

Godz. 13.30-14.30
Cotygodniowe Seminarium Transplantacyjne - Niewydolności Serca i Mechanicznego Wspomagania
- prowadzenie: prof. M.Zembala, prof. M.Zakliczyński, dr hab. J.Pacholewicz, dr hab. S.Żegleń, dr med. J. Wojarski
zapraszamy do udziału studentów zainteresowanych niewydolnością serca, płuc i transplantologią.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi