Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność naukowa

Wdrożenia do praktyki klinicznej:

 • Wdrożenie opartych na wykorzystaniu systemu CARTO – systemu elektroanatomicznego mapowania jam serca – metod inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie /2001/
 • Wdrożenie długoterminowych rejestracji holterowskich: 7-dniowe i holter zdarzeń /2001/
 • Stentowanie tętnic obwodowych /2001/
 • Wdrożenie metody leczenia niewydolności serca za pomocą implantacji kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD /2003/
 • Wdrożenie interwencji w zatoce wieńcowej u chorych poddawanych implantacji układów resynchronizujących /2003/
 • Wdrożenie nowego rodzaju stymulacji resynchronizującej komór – stymulacja dwulewokomorowa – u wybranych chorych z zaawansowaną niewydolnością serca /2004/
 • Diagnostyka inwazyjna z dostępu z tętnicy promieniowej /2004/
 • Wdrożenie do praktyki klinicznej stymulacji dwukomorowej u chorych
  z kardiomiopatią przerostową w celu redukcji gradientu śródkomorowego /2005/
 • Nieoperacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej poprzez implantację stentgraftów /2005/
 • Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej TAVI /2008/
 • Przezskórna redukcja niedomykalności mitralnej za pomocą systemu MitraClip - /2010/
 • Wdrożenie zabiegów krioablacji balonowej w leczeniu chorych z napadowym migotaniem przedsionków /2011/
 • Wdrożenie implantacji Amplatzerów celem okluzji uszka lewego przedsionka
  u chorych z migotaniem przedsionków z wysokim ryzykiem udaru mózgu
  z przeciwwskazaniami do stosowania doustnych koagulantów /2011/
 • Wdrożenie hipotermii terapeutycznej u chorych kardiologicznych po nagłym zatrzymaniu krążenia /2013/


Ważne funkcje pełnione przez lekarzy w strukturach Towarzystw Naukowych:

Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego /2013-2015/

Prof. dr hab. med. Beata Średniawa – Przewodnicząca Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji /2013-2015/

Prof. dr hab. med. Tomasz Kukulski – Przewodniczący Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK /2011-2013/

Dr hab. med. Oskar Kowalski – Przewodniczący Katowickiego Oddziału PTK /2013-2015/

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi