Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Prace oryginalne


Prace oryginalne 1990 - 2006:

1. Bochenek A., Religa Z., Spyt TJ.,Mistarz K., Bochenek A., Zembala M.,Grzybek H.: Protective influence of pretreatment with allopurinol on myocardial function in patients undergoing coronary artery surgery. Eur.J.Cardiothorac.Surg.,1990,10,538-542.

2. Zembala M., Religa Z., Bochenek A., Buszman P., Trusz- Gluza M., Wnuk-Wojnar A., Pasyk S., Giec L., Moll J., Woś S., Gąsior Z., Cichoń R., Ceglarek W., Gburek T.: Chirurgiczne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego (doświadczenia własne). Kardiol.Pol.,1990,33,9-10,19-24.

3. Czaplicki J., Błońska B., Ćwiertka P., Religa Z., Zembala M., Krzyśków M., Becker C., Nożyński J., Pasyk S., Pesic M.: Embryonal and mature thymic extracts in heart transplant acute rejection treatment. Thymus,1990,15,3,187-191.

4. Haponiuk I., Nożyński J., Wszołek J., Pawlus-Łechecka L., Gierat-Haponiuk K., Borzymowski J., Skalski J., Zembala M., Religa Z.: Heart retrieval for cardiac homograft. Med. Sci Monit, 2001; 7 (6): 1351-1356.

5. Szyguła-Jurkiewicz B., Poloński L., Zembala M.: Ostre zespoły wieńcowe. Świat Medycyny i Farmacji, 2001, 12 (32), 15-25.

6. Haponiuk I., Skalski J., Białkowski J., Zembala M., Religa Z.: Minimally invasive and Cosmetic Techniques in Congenital Heart Defects repair – a new era in pediatric cardiac surgery? Surg Childh Intern, IX, 4, 194-198, 2001.

7. Skalski J., Kovalenko I., Haponiuk I., Turczyński B.: Pierwszy polski opis przepukliny przeponowej oraz wad ułożenia narządów. Arch Hist Fil Med 2001, 64, 2-3, 159-173.

8. Skalski J.H.: Historia spojrzenia na serce (od starożytności do końca XIX w.), Wybrane zagadnienia z kardiologii dziecięcej”, Centrum Zdrowia Dziecka, 29-31 marzec (2001), Warszawa.

9. Olszanowski A., Szkutnik M., Białkowski J., Skalski J., Walas W., Stempniewicz K.: Angioplastyka balonowa rekoarktacji aorty i zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej u niemowlęcia z bardzo małą urodzeniową masą ciała – opis przypadku, Pediatria Polska (2001), 76, 5 , 375 – 378.

10. Baranowska A., Skalski J., Żyła-Frycz M., Krzywiecki A., Białkowski J.: Czynność płuc u chorych z hemodynamicznie pojedynczą komorą serca i zmniejszonym przepływem płucnym po zabiegach kardiochirurgicznych Kardiol. Pol. 2001, 55, 110 – 113.

11. Knapik P., Grzybowski A., Wojtalik M., Białkowski J., Skalski J., Nadziakiewicz P., Saucha W., Banaszak P.:Zastosowanie tlenku azotu w leczeniu dzieci z krytycznym nadciśnieniem płucnym po operacjach w krążeniu pozaustrojowym, Anest. Inten. Terap. 2001, 33, 73-77.

12. Kubicka K., Kawalec W., Maruszewski B., Erecińcki J., Popczyńska-Markowa M., Malec E., Rokicki W., Wites M., Wróblewska-Kałużewska M., Wagner A., Białkowski J., Skalski J., Sysa A., Moll J., Siwińska A., Wojtalik M.: Wady wrodzone serca u noworodków w Polsce – wyniki wieloośrodkowego programu badawczego Klinika Ped. 2001 T.9 nr 4, 421-424.

13. Skalski J., Kovalenko I., Haponiuk I., Turczyński B.:Praca Ludwika Przybyłko De Pravo Organorum Situ z 1837. Pierwszy polski opis przepukliny przeponowej oraz wad ułożenia narządów Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (Warszawa 12 – 15.09.2001), Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002, tom II, 57-61.

14. Skalski J. H., Skalska A., Turczyński B., Kmieć K.: Choroba wieńcowa dawniej. Próba oceny wartości pracy De angore pectoris Jana Cennera z 1820 roku, w realiach wiedzy współczesnej. Kardiol. Pol., 2003, 58, 282-289.

15. Nowak J., Rozentryt P., Szewczyk M., Gierlotka M., Duszańska A., Szyguła B., Wojnicz R., Hawranek M., Poloński L., Zembala M.: Receptory sTNF-RI i sTNF-RII w zaawansowanej przewlekłej niewydolności serca. Doniesienie wstępne. Pol Arch Med. Wewn,2002, CVII, 3 (3), 223-229.

16. Lekston A., Gąsior M., Zebik T., Wojnar R.,Wilczek K., Sikora J., Dzióbek B., Poloński L., Zembala M.: Przezskórna walwuloplastyka mitralna. Odległe wyniki kliniczne i echokardiograficzne. Kardiol Pol, 2002, 56, 532-535.

17. Trzeciak P., Zembala M.: Odległe wyniki pomostowania naczyń wieńcowych u pacjentów operowanych poniżej 40 roku życia. Pol Przegl Chir, 2002, 74, 5, 408-419.

18. Zembala M., Wojnicz R., Ryfiński B., Kaperczak J., Przybylski R., Zembala M. Jr: Inflammatory components in endarterectomy lesions: an immunohistological study. J Cardiovasc Surg, 2002, 10, 3:203-205.

19. Żyła-Frycz M., Baranowska A., Białkowski J., Szkutnik M., Goldstein L., Moll J., Wojtalik M., Skalski J., Zembala M.: Lewostronne serce trójprzedsionkowe u dzieci. Kardiol Pol, 2002; 57:34-36.

20. Gąsior M., Wasilewski J., Gierlotka M., Lekston A., Wojnicz R., Zębik T., Szkodziński J., Kondys M., Wilczek K., Wojnar R., Wnęk A., Szyguła-Jurkiewicz B., Zembala M., Poloński L.: Angioplastyka wieńcowa w zawale serca – szczególna korzyść u osób starszych. Kardiol Pol 2002, 57, 217-220.

21. Zembala M., Kalarus Z., Lenarczyk R., Puszczewicz D., Przybylski R., Pacholewicz J., Kukulski T., Foremny J., Średniawa B., Knapik P., Gąsior M., Poloński L.: Leczenie migotania przedsionków w wadzie zastawki mitralnej. Chirurgiczna ablacja miktofalowa. Doświadczenia własne. Kardiol Pol 2002, 57, 227-229.

22. Szkutnik M., Gąsior M., Białkowski J., Lekston A., Adamowicz-Czoch E., Kusa J., Zeifert B., Zębik T., Uszok-Stenzel E., Zembala M., Poloński L.: Pozawałowy ubytek międzykomorowy powikłany wstrząsem kardiogennym. Jednoroczna obserwacja po założeniu korka Amplatza i stentów wieńcowych. Kardiol Pol, 2002, 57, 255-257.

23. Kutarski A., Zakliczyński M., Oleszczak K., Kuśnierz J., Lech B., Wojarski J., Kalarus Z., Przybylski R., Widomska-Czekajska T., Religa Z., Zembala M.: Atrial Resynchronization in Patients after Heart Transplantation. Ann Transpl, Vol. 7, 2, 2002, 11-17.

24. Kutarski A., Zakliczyński M., Oleszczak K., Wojarski J., Foremny J., Kuśnierz J., Jaworska M., Puszczewicz D., Łakomski B., Kalarus Z., Religa Z., Widomska-Czekajska T., Zembala M.: Atrial Pacing of Transplanted Heart. Ann Transpl, Vol. 7, 2, 2002, 18-27.

25. Trzeciak P., Zembala M.: Jednoczynnikowa analiza wpływu rodzaju użytych zespoleń na odległe wyniki chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poniżej 40 roku życia. Pol Przegl Kardiol, 2002, 4, 3, 227-232.

26. Zielińska T., Kalarus Z., Markowicz E., Zembala M.: Rewaskularyzacja u chorego na cukrzycę z udziałem kardiologa i kardiochirurga – stary problem, nowe doświadczenia, nowe możliwości. Kardiologia po Dyplomie, 2002, 1, 4, 124-132.

27. Szkutnik M., Białkowski J., Banaszak P., Kusa J., Zembala M.: Przeznaczyniowe zamykanie mnogich ubytków przegrody międzyprzedsionkowej. Kardiol Pol, 2002, 56, 3, 304-306.

28. Gąsior M., Zębik T., Wasilewski J., Lekston A., Gierlotka M., Szkodziński J., Kondys M., Wilczek K., Wojnar R., Wnęk A., Piegza J., Dyrbuś K., Szyguła B., Pacholewicz J., Zembala M., Poloński L.: Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z rejestru Zabrze. Folia Cardiol, 2002, 9, 5, 425-433.

29. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Jarski P., Gąsior M., Przybylski R., Pacholewicz J., Ryfiński B., Hudzik B., Zembala M., Poloński L.: Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych. Folia Cardiol, 2002, 9, 6, 521-528.

30. Żyła-Frycz M., Baranowska A., Rycaj J., Białkowski J., Szkutnik M., Wojtalik M., Zembala M.: Prawostronne serce trójprzedsionkowe. Folia Cariol. 2002, 9, 6, 573-576.

31. Gebska M., Titley I., Paterson H., Morilla R., Davies D., Gruszka-Westwood A., Kakkar V., Eccles S., Scully M.: High-affinity binding sites for heparin generated on leukocytes during apoptosis arise from nuclear structures segregated during cell death. Am Soc Hematol 2002, 99, 2221-2227.

32. Pacholewicz J., Farmas A., Kaperczak J., Przybylski R., Borzymowski J., Ryfiński B., Zych B., Nadziakiewicz P., Kaliś R., Maruszewski M., Zembala M.: Pomostowanie naczyń wieńcowych techniką małoinwazyjną typu OPCAB u chorych po 65 roku życia – dlaczego warto? Kardiol Pol 2003, 58, suppl. I, 39-42.

33. Zych B., Pacholewicz J., Farmas A., Lipina B., Saucha W., Herdyńska-Wąs M., Zembala M.: Operacje pomostowania tętnic wieńcowych z wykorzystaniem autotransfuzji – wyniki leczenia. Kardiol Pol 2003, 58, suppl. I, 43-47.

34. Puszczewicz D., Pacholewicz J., Ryfiński B., Przybylski R., Wojarski J., Kaperczak J., Kukulski J., Zembala M.: Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego za pomocą głowicy nasierdziowej. Nowe doświadczenia – nowe możliwości. Kardiol Pol 2003, 58, suppl. I, 59-63.

35. Szkutnik M., Białkowski J., Banaszak P., Kusa J., Skalski J., Zembala M.: Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej – doświadczenia własne. Pol Przegl Chir 2003, 75, 2, 105-116.

36. Zakliczyński M., Lekston A., Świerad M., Wnęk A., Buszman P., Przybylski R., Wojarski J., Przybylski J., Foremny J., Poloński L., Zembala M.: Choroba tętnic wiecowych przeszczepionego serca. Rozpoznawanie i leczenie. Kardiol Pol, 2003, 58, 115-120.

37. Szkutnik M., Białkowski J., Kusa J., Banaszak P., Baranowski J., Gąsior M., Chodór P., Zembala M.: Postinfarction ventricular septal defect closure with Amplatzer occluders. J Cardio-Thoracic Surg , 2003, 23 323-327.

38. Gąsior M., Wasilewski J., Gierlotka M., Zębik T., Szkodziński J., Kondys M., Lekston A., Wilczek K., Wojnar R., Wnęk A., Wojnicz R., Szyguła B., Adamowicz E., Zembala M., Poloński L.: Wstrząs kardiogenny w przegiegu zawału serca – wyniki leczenia w obserwacji wewnątrzszpitalnej i odległej. Wiad Lek 2003, (1-2), 4-9.

39. Zembala M.: Infekcyjne zapalenie wsierdzia – wciąż duży problem, nadal nie zadowalające rozwiązania. Kardiol Pol, 2003, 58, 29-32.

40. Skalski J.H.: Kronika. chiwum Historii i Filozofii Medycyny, 2003, 66, 1, 97 - 98.

41. Skalski J.H., Markiewicz-Łoskot G.: prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Rokicki – wspomnienie. Przegląd Lekarski, 2003, 60, 5, 387 - 388.

42. Skalski J. H., Skalska A., Puzio J., Pypłacz D.: Diagnostyczna rola tętna w I połowie XIX wieku na podstawie doktoratu Onufrego Dzianotta „De sphygmologia seu Doctrina de Pulsu”. Przekład pracy z 1836 roku i próba oceny jej wartości. Ann. Acad. Med. Siles. 2003, 54 – 55, 147 - 169.

43. Skalski J. H.:Albert Wojciech Adamkiewicz (1850-1921). Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003, 75, 8, 814 - 820.

44. Zielińska T., Zakliczyński M., Szewczyk M., Zielińska-Kukla A., Foremny J., Kalarus Z., Religa Z., Zembala M.: Influence of long term cyclosporine therapy on insulin and its precursors secretion in patients after heart transplantation. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 10-12.

45. Zakliczyński M., Zakliczyńska H., Klimczak A., Nożyński J., Kozłowska K., Trzcińska I., Przybylski R., Wojarski J., Durmała J., Lange A., Zembala M.: Phenotypic characterisation of cellular infiltrates in endomyocardial biopsies of heart transplant recipients with diagnosed steroid resistant cellular rejection. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 13-18.

46. Zakliczyński M., Nożyński J., Zakliczyńska H., Kozłowska K., Trzcińska I., Szewczyk M., Konecka-Mrówka D., Foremny J., Świerad M., Przybylski R., Pisarska H., Wojarski J., Durmała J., Zembala M.: Diagnosis and treatment of steroid resistant cellular rejection in heart transplant recipients – single center experience. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 25 - 36.

47. Jastrzębski D., Zakliczyński M., Sioła M., Dworniczak S., Kozielski J., Zembala M.: Lower respiratory tract infections in patients during hospital stay after heart transplantation. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 37-39.

48. Jastrzębski D., Zakliczyński M., Kozielski J., Sioła M., Dworniczak S., Wojdyła A., Zembala M.: Possibility to treat lung tuberculosis without use of rifampicin in heart transplant recipients – rwo cases report. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 42-44.

49. Nożyński J., Grzybek H., Zembala-Nożyńska E., Wilczek P., Wszołek J., Haponiuk I.: Cellular viability and ultrastructure of stented, antibiotic sterilized and cryopreserved sheep biological valves implanted for one year in tricuspid position. Annals of Transplantation, 8, 1, 2003, 70-78.

50. Poloński L., Gąsior M., Wasilewski J., Wilczek K., Wnęk A., Adamowicz-Czoch E., Sikora J., Lekston A., Zębik T., Gierlotka M., Wojnar R., Szkodziński J., Kondys M., Szyguła-Jurkiewicz B., Wołk R., Zembala M.: Outcomes of primary coronary angioplasty after initial thrombolysis in the treatment of 374 consecutive patients with acute myocardial infarction. Am Heart J 2003, 145: 855-61.

51. Bialkowski J., Kusa J., Szkutnik J., Kalarus Z., Banaszak P., Bermudez-Canete R., Pineda F., Zembala M.: Cierre percutaneo de la comunicacion interauricular. Resultads a corto y medio plazo. Rev Esp Cardiol 2003, 56, 4, 383-388.

52. Chodór P., Krupa H., Kalarus Z., Średniawa B., Zielińska T., Wąs T., Honisz T., Lenarczyk R., Zembala M., Poloński L.: Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca – wyniki leczenia zabiegowego. Folia Cardiol, 2003, 10, 3, 269-277.

53. Zielińska T., Markowicz-Pawlus E., Zakliczyński M., Zembala M.: Transplantacja serca i płuc, a może tylko serca? Wnioski z postępowania diagnostycznego i leczenia 52-letniego chorego. Folia Cardiol 2003, 10, 3, 393-397.

54. Zembala M., Lenarczyk R., Kalarus Z., Puszczewicz D., Przybylski R., Pacholewicz J.: Early and late outcome after microwave ablation for chronic valvular atrial fibrillation. The Heart Surgery Forum, 2003.

55. Skalski J., Pypłacz D., Kovalenko I.: Wrodzona wada serca w situs inversus w dawnym polskim piśmiennictwie medycznym. Folia Cardiol 2003, 10, 5, 587-594.

56. Zakliczynski M., Nozynski J., Swierad M., Konecka-Mrowka D., Zembala M.: Pathologic assessment of cardiomyocytes in heart transplant recipients treated with rapamycin or Cyclosporine. Transplantation Proceedings, 2003, 35, 2329-2330.

57. Zębik T., Gąsior M., Gierlotka M., Lekston A., Wilczek K., Wojnar R., Szkodziński J., Wnęk A., Wasilewski J., Kondys M., Nowak J., Zembala M., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej. Folia Cardiol, 2003, 10, 5, 595-601.

58. Kucharski W., Kosmala W., Silber M., Poręba R., Zych B., Zembala M.: Małopłytkowość i zespół wykrzepiania śródnaczyniowego u chorego ze śluzakiem lewego przedsionka. Kardiol Pol, 2003, 59, 11, 421-424.

59. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Gąsior M., Adamowicz-Czoch E., Jarski P., Lekston A., Szkodziński J., Hudzik B., Zembala M., Poloński L.: Obserwacja wewnątrzszpitalna i wyniki leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w ośrodku dysponującym możliwościami całodobowego leczenia inwazyjnego. Rejestr Zabrze. Pol Arch Med Wewn 2003, CX, 5 (11), 1317-1325.

60. Zembala M., Trzeciak P., Foremny J., Nadziakiewicz P., Tomaszewski P., Knapik P.: Pooperacyjna hiperglikemia – ważny problem bez prostych rozwiązań. Medycyna po Dyplomie, wyd. spesjalne, 2003, 21-25.

61. Trzeciak P., Hrapkowicz T., Foremny J., Przybylski R., Pacholewicz J., Dzióbek B., Poloński L., Zembala M.: Odległe wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji serca u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną. Folia Cardiol, 2003, 10, 6, 751-758.

62. Namysłowski G., Morawski K., Urban I., Lisowska G., Skalski J.: Wpływ krążenia pozaustrojowego oraz hipotermii na emisję otoakustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca (cz.I). Otolaryngol. Pol. 2003, 57, 2, 263-269.

63. Morawski K., Namysłowski G., Urban I., Lisowska G., Skalski J.: Wpływ leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym oraz w okresie okołooperacyjnym na emisje otoakustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca. (Cz.II) Otolaryngol. Pol. 2003, 57, 3, 407-415.

64. Skalski J.: Historia spojrzenia na serce od starożytności do końca XIX wieku. Część I. Od starożytności do Harvey’a. Polska Akademia Nauk, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2003, 45, 2, 251-253.

65. Skalski J.H.: Dzieje reanimacji i resuscytacji. Anestezjologia Intensywna Terapia 2003, 35, 194-198.

66. Skalski J., Haponiuk I., Kovalenko I., Szkutnik M., Pypłacz D., Białkowski J., Rokicki Wł.: Wady III łuku aortalnego jako problem kliniczny. Opis pomyślnego przebiegu leczenia szyjnego łuku aorty. Pediatria Polska 2003, 78, 12, 1095-1101.

67. Skalski J.H., Markiewicz-Łoskot G.: Prof. zw. dr hab.n.med. Władysław Rokicki – wspomnienie. Pediatria Polska 2003, 78, 12, 1031-1033.

68. Haponiuk I., Skalski J. H., Pypłacz D., Obersztyn A., Borzymowski J., Białkowski J., Rokicki Wł.: Komora dwunapływowa - trudny problem kliniczny. Pediatria Polska 2003, 78, 12, 1083-1089.

69. Skalski J.H.: Historia spojrzenia na serce od starożytności do końca XIX wieku. Część II. Od Harvey’a do końca XIX wieku. Polska Akademia Nauk, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2003,46, 1, 233-237.

70. Trzeciak P., Zembala M.: Analiza czynników wpływających na nawrót dolegliwości po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych u chorych poniżej 40 roku życia. Pol Przegl Chir, 2004, 76, 1, 30-41.

71. Hrapkowicz T., Zembala M., Przybylski R., Pacholewicz J.,
Ryfiński B., Foremny J.: Wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną i bardzo dużym uszkodzeniem serca (EF≤25%). Kardiol Pol, 2004, 60, supl. I, 46-53.

72. Tomaszewski P., Przybylski R., PacholewiczJ., Dunas-Tomaszewska E., Styn T., Farmas A., Krasoń M., Zembala M.: Rewaskularyzacja mięśnia sercowego u pacjentów powyżej 80 roku życia na materiale własnym. Kardiol Pol, 2004, 60, supl. I, 54-56.

73. Zembala M., Orłowski T.: Nowe czasopismo „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska” – dlaczego startujemy? Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 7-8.

74. Krasoń M., Krupa H., Nadziakiewicz P., Pilch-Kowalczyk J., Kalarus Z., Knapik P., Zembala M.: Leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej metodą wewnątrznaczyniowego wszczepienia stentgraftu. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 36-48.

75. Kukulski T., Przybylski R., Kalarus Z., Zembala M.: Dlaczego kardiolog powinien być zainteresowany chirurgicznym leczeniem pozawałowej niewydolności lewej komory? Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 55-62.

76. Przybylski R., Zembala M., Kukulski T., Puszczewicz D.: Nowa metoda chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory serca sposobem Menicantiego – wyniki leczenia 16 chorych w materiale własnym. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 64-70.

77. Saucha W., Zakliczyńska H., Nadziakiewicz P., Knapik P., Zembala M.: Opieka nad potencjalnym dawcą serca – stan na rok 2003. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 90-97.

78. Zembala M., Wojarski J., Przybylski R., Nożyński J., Nadziakiewicz P., Czyżewski D., Perdeus J., Czapla J., Glanc W., Jastrzębski D., Zakliczyński M., Żegleń S., Białkowski J., Wodniecki J., Kozielska E., Kozielski J., Knapik P., Kalarus Z., Poloński L.: Pierwsze pomyślne transplantacje serca i płuc oraz płuc w Polsce – szansą dla chorych z nieodracalnym uszkodzeniem tych narządów. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 98-105.

79. Przybylski R., Zembala M., Pacholewicz J., Puszczewicz D., Knapik P.: Małoinwazyjne operacje wad serca – pierwsze w Polsce doświadczenia z wykorzystaniem torakoskopii. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 106-109.

80. Nożyński J., Konecka-Mrówka D., Zembala-Nożyńska E., Lange D., Zakliczyński M., Wojnicz R.: Biopsja mięśnia sercowego w kardiologii i kardiochirurgii. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 1, 110-117.

81. Piegza J., Świerad M., Bongers V., Duszańska A., Dzióbek B., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Schemat postępowania z chorymi z istotnym zwężeniem tętnic szyjnych oraz wielonaczyniową chorobą wieńcową wymagającą rewaskularyzacji chirurgicznej. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 29-34.

82. Urbańska E., Grzybowski A., Przybylski R., Szary T., Włoczka G., Haponiuk I., Skalski J., Zembala M.: Natlenianie pozaustrojowe (ECMO) u noworodków – doświadczenia Śląskiego Centrum Chorób Serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 59-64.

83. Karwot B., Białkowski J., Szkutnik M., Banaszak P., Kusa J., Żyła-Frycz M., Urbańska E., Skalski J., Karpe J., Obersztyn J., Zembala M.: Ocena wyników zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej serca u dzieci metodą kardiochirurgiczną i przezcewnikową z użyciem korka Amplatzer. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 65-73.

84. Zakliczyński M., Przybylski R., Zembala M., Cierpka L., Marcinkowski W., Wojarski J., Budziński G., Ziaja J., Ciechanowski K., A.Więcek: Pierwsza jednoczasowa transplantacja serca i nerki w Polsce – opis przypadku. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 124-127.

85. Wilczek P., Zakliczyński M., Rozentryt P., Nożyński J., Puszczewicz D., Religa Z., Zembala M.: Zastosowanie plazmaferezy u pacjentów po ortotopowym przeszczepieniu serca (OHT) z immunizacją stwierdzoną w okresie okołooperacyjnym. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 128-133.

86. Nożyński J., Zakliczyński M., Zembala M., Wojnicz R.: Propozycja zmian w klasyfikacji ostrego odrzucania przeszczepionego serca – inicjatywa panelu patologów przedstawiona na 24.Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa przeszczepiania Serca i Płuc (ISHLT), San Francisco, 22 kwietnia 2004 r. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 134-135.

87. Przybylski R., Krasoń M., Krupa H., Trzeszkowska-Rotkegel S., Legaszewski T., Nadziakiewicz P., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Przydatność jednoczasowego zastosowania stentgraftu aortalnego z pełną rekonstrukcją aorty wstępującej i łuku w ostrym całkowitym rozwarstwieniu aorty. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 139-146.

88. Kovalenko I., Skalski J., Puszczewicz D., Zembala M.: Leczenie chirurgiczne całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych u osoby dorosłej. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom1, nr 2, 173-176.

89. Zakliczyński M., Zembala M., Knapik P., Kalarus Z., Białkowski J., Poloński L.: Kwalifikacja pacjenta z ciężką niewydolnością serca do zabiegu transplantacji serca. Kardiologia po Dyplomie, 2004, 1, 53-58.

90. Gąsior M., Gierlotka M., Gąsior U., Chodór P., Lekston A., Klosa Z., Balcarek J., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Koszt i efektywność zabiegów angioplastyki wieńcowej. Kardiol Pol 2004, 61, 43-47.

91. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Gąsior M., Adamowicz-Czoch E., Jarski P., Lekston A., Szkodziński J., Hudzik B., Zembala M., Poloński L.: Obserwacja wewnątrzszpitalna chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST i wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Porównanie wyników leczenia metodą przezskórnej interwencji wieńcowej i pomostowania naczyń wieńcowych. Pol Arch med Wewn 2004.

92. Lenarczyk R., Zembala M., Kalarus Z., Przybylski R., Puszczewicz D., Zielińska T., Kowalski O., Foremny J., Średniawa B., Gąsior M., Poloński L.: Ablacja chirurgiczna w leczeniu utrwalonego migotania przedsionków u chorych z istotną wadą zastawki mitralej poddanych korekcji kardiochirurgicznej – wczesne i odległe wyniki leczenia 62 pacjentów. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 39-49.

93. Skalski J., Kusa J., Baranowski J., Pypłacz D., Grzybowski A., Haponiuk I., Rycaj J., Obersztyn A., Kovalenko I., Białkowski J., Zembala M.: Banding gałęzi tętnicy płucnej z równoczesnym stentowaniem przewodu tętniczego – wstępny, hybrydowy etap leczenia paliatywnego w zespole niedorozwoju lewego serca. Doniesienie wstępne. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 71-77.

94. Zakliczyński M., Zembala M., Przybylski R., Wojarski J., Krynicka A., Barańska-Kosakowska A., Nożyński J., Maruszewski M., Religa Z.: 10-letnie przeżycia po transplantacji serca. Analiza czynników decydujących o korzystnym wyniku odległym. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 141-49.

95. Stefanowicz M., Nożyński J.: Komórki macierzyste i progenitorowe w chorobach serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 169-174

96. Nadziakiewicz P., Knapik P., Stritesky M., Obersztyn M., Misiołek H., Semrad M., Pacholewicz J., Przybylski R., Zembala M.: Zabiegi kardiochirurgiczne w znieczuleniu zewnątrzoponowym u przytomnych chorych. Opis dwóch przypadków. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 178-183.

97. Lange D., Zembala M., Nozyński J., Śnietura M., Zembala M.: Makroangiopatia cukrzycowa u chorych poddanych zabiegowi pomsostowania tętnic wieńcowych. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 3, 185-192.

98. Haponiuk I., Rycaj J., Grzybowski A., Obersztyn A., Urbańska E., Białkowski J., Zembala M., Skalski J.: Leczenie operacyjne zespołu Blanda-White’a-Gerlanda u noworodka z rozległym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory. Czy korekcja jest bardziej korzystna od transplantacji serca? Folia Cardiol, 2004, tom 11, 9, 687-696.

99. Haponiuk I., Skalski J. H., Wronecki K., Borzymowski J., Pypłacz D., Obersztyn A., Białkowski J.: Guzy serca u dzieci w praktyce klinicznej Pediatria Polska 2004, 79, 1, 57-63.

100. Skalski J.H., Skalska A., Puzio J.: „De sphygmologia...” Doktorat Onufrego Dzianotta z 1836 roku i próba oceny jej wartości. Folia Cardiol., 2004, 11, 1, 61-73.

101. Skalski J.H.: Pionierzy kardio i torakochirurgii cz.I Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Kardio Torakochirurgów 2004, 1, 137-148.

102. Trzeciak P., Hrapkowicz T., Foremny J., Szyguła-Jurkiewicz B., Zembala M.: Charakterystyka chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca z frakcją wyrzutową lewej komory 25% lub poniżej z uwzględnieniem wyników odległych. Pol Przegl Chir, 2004, 76, 12, 1246-1258.

103. Skalski J.H.: 50 lat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiol. Pol., 2004, 61, 9, 195-202.

104. Skalski J.H.: Pionierzy kardio- i torakochirurgii w świecie i w Polsce. Cz.II. ioneers of cardiothoracic surgery. Part II. ardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2004, 1, 3, 233-246.

105. Strzałkowski A., Antoszewski Z., Kłapcińska B., Skalski J.: kłady chroniące przed działaniem aktywnych form tlenu w organizmie żywym. Lek. Wojsk. 2004, 80, 3, 196-198.

106. Antoszewski Z., Skalski J., Strzałkowski A., Antoszewski L., Stanek A.: Właściwości fizykochemiczne i działanie biologiczne mieszaniny tlenowo-ozonowej. Lek. Wojsk. 2004, 80, 3, 199-202.

107. Skalski J.H.: Pionierzy resuscytacji. Zeszyty Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2004, Tom 46/2, 230-233.

108. Walas W., Stempniewicz K., Gawor M., Olszanowski A., Skalski J., Korlacki W., Dzielicki J., Granatowska D., Krzeszowiec J.: Chirurgiczne zamknięcie PDA u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – doświadczenia własne. (Surgical closure of the PDA in newborns with extremely low birth weight – own experiences). Postępy Neonatologii, 2004, supl. II, 197-201.

109. Białkowski J., Karwot B., Szkutnik M., Banaszak P., Kusa J., Skalski J.: Closure of atrial septal defects in children: surgery versus Amplatzer device implantation. Tex Heart Inst J 2004, 31, 3, 220-223.

110. Skalski J. H.:Poznanie fizjologii krążenia w dziejach polskiej medycyny. Część I. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2004, 1, 4, 203-212.

111. Baranowska A., Białkowski J., Szkutnik M., Głowacki J., Kusa J., Żyła-Frycz M., Skalski J., Banaszak B.: Odległe obserwacje po zabiegu przezskórnego zamknięcia dużej przetoki wątrobowej u dziecka po operacji Fontana Folia Cardiol. 2004, 11, 12, 961-965.

112. Skalski J.H.: Komentarz do pracy pt. Techniki operacyjne stosowane przy wymianie zastawki aortalnej metodą autograftu płucnego. Doświadczenia własne w świetle wyników rejestru procedur Rossa w Montanie w USA (Kopala M., Moll J.A., Jarosik P., Moll M., Moll J.J.) Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2004, 1, 4, 58-59.

113. Zakliczynski M., Świerad M., Lekston A., Maruszewski M., Zakliczyńska H., Barańska-Kosakowska A., Przybylski R., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych przeszczepionego serca. Wpływ implantacji stentu na wynik odległy zabiegu. Kardiol Pol, 2004, 61, 10,344-348.

114. Szyguła Jurkiewicz B., Wilczek P., Przybylski R., Pacholewicz J., Trzeciak P., Styn T., Zembala M., Poloński L.: Rewaskularyzacja przezskórna i chirurgiczna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST – 12 miesięczna obserwacja 361 chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Przegl Lek 2004, 61, 12, 1295-1300.

115. Zembala M.: Niezwykły bioinżynier – Prof. dr inż Helmut Reul (1942-2004). Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 4, 13-14.

116. Zych B., Pacholewicz J., Farmas A., Saucha W., Hrapkowicz T., Zembala M.: Operacje kardiochirurgiczne bez przetoczeń krwi i środków krwiopochodnych. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 4, 31-40.

117. Kucewicz E., Jastrzebski D., PuzioJ., Knapik P., Kozielski J., Zembala M.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc – czy można wpływać na modyfikowanie czynników ryzyka operacji kardiochirurgicznych? Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 4, 104-110.

118. Zębik T., Zembala M., Przybylski R., Knapik P., Czapla J., Gąsior M., Głowacki J., Nowak J., Nadziakiewicz P., Trzeciak P., Poloński L.: Nowa klasyfikacja przewlekłej zatorowości płucnej i jej przydatność w ocenie własnych wyników leczenia 11 kolejnych chorych operowanych w latach 2002 – 2003. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 4, 155-164.

119. Wojarski J., Kucewicz-Czech E., Przybylski R., Saucha W., Jastrzebski D., Drżał K., Wilk J., Szafron B., Simon A., Zembala M.: Przeszczep pojedynczego płuca techniką małoinwazyjną u chorego ze skrajną postacią zwłóknienia śródmiąższowego płuc. Kardiochir i Torakochir Pol 2004, tom 1, nr 4, 166-170.

120. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Zembala M., Mercik G., Poloński L.: Obserwacja 6-miesięczna i czynniki ryzyka zgonu u 458 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez przetrwałego uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Pol Arch Med Wewn 2004, CXII, 6 (12), 1459-1466.

121. Chodór P., Wąs T., Krupa H., Kalarus Z., Zielińska T., Lenarczyk R., Honisz G., Kowalik V., Gąsior M., Zembala M., Poloński L.: Zawał serca spowodowany chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej powikłany wstrząsem kardiogennym – wyniki leczenia zabiegowego. Folia Cardiol, 2005, 12, 85-92.

122. Żwirska-Korczola K., Zakliczyński M., Berdowska A., Zembala M., Jochem J., Gajewska K.: Diagnostic validity of hepatocyte growth factor as marker for rejection in the follow-up of patients after heart transplantation. J Heart Transpl, 2005, 24, 411-415.

123. Wasilewski J., Poloński L., Zembala M.: Co należy wiedzieć analizując wyniki rejestrów ostrych zespołów wieńcowych? Kardiol Pol, 2005, 62, supl. I, 8-12.

124. Poloński L., Gąsior M., Gierlotka M., Kalarus Z., Zembala M., Termin-Pośpiech A., Tendera M.: Epidemiologia, leczenie i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych na Śląsku. Wyniki etapu pilotażowego ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS. Kardiol Pol, 2005, 62, supl. I, 22-27.

125. Zembala M., Bochenek A., Woś S., Gąsior M., Przybylski R., Pacholewicz J., Gierlotka M., Ryfiński B., Knapik P., Kalarus Z., Poloński L.: Rewaskularyzacja chirurgiczna w ostrym zespole wieńcowym – wstępne wioski z rejestru PL-ACS na Śląsku. Kardiol Pol, 2005, 62, supl. I, 57-59.

126. Hrapkowicz T., Filipiak K., Przybylski R., Pacholewicz J., Farmas A., Zych B., Ryfiński B., Zembala M.: Miniinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych metodami MIDCAB i EACAB – wczesne wyniki kliniczne i angiograficzne. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 1, 37-47.

127. Kucewicz-Czech E., Tyczyński A., Knapik P., Czech B., Puzio J., Hrapkowicz T.: Niedokrwienie jelit jako powikłanie operacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego – opis przypadku. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 1, 93-97.

128. Chodór B., Zakliczyński M., Przybylski R., Białkowski J., Zeifert B., Rycaj J., Knapik P., Zembala M.: Odległe wyniki ortotopowego przeszczepu serca u dzieci poniżej 15-go roku życia. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 1, 99-104.

129. Zembala M., Skalski J., Przybylski J.: 18 400 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym, czyli XX lat działalności Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu /1985-2005/. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 1, 135-152.

130. Zembala M.: 85 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego – American Assiciation for Thoracic Syrgery /AATS/. San Francisco, CA, USA, 10-13 kwietnia 2005 roku. Kongresowe doświadczenia cz.I. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 1, 170-171.

131. Szygula-Jurkiewicz B., Zembala M., Wilczek K., Wojnicz R., Poloński L.: Health related quality of life after percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass graft surgery in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. 12-month follow-up. Eur J Cardiothorac Surg 2005, 27: 882-886.

132. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Gorzkowska A., Niklewski T., Zembala M., Poloński L.: Porównanie wyników leczenia metodą przezskórnej interwencji wieńcowej i pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST i wielonaczyniową chorobą wieńcową. Obserwacja 12-miesięczna. Pol Arch Med Wewn, 2005, CXIII, 1, 56-62.

133. Zakliczynski M., Swierad M., Zakliczynska H., Maruszewski M., Buszman P., Zembala M.: Usefulness of stanford scale of intimal hyperplasia assessed by intravascular ultrasound to predict time of onset and severity of cardiac allograft vasculopathy. Transplantation Proceedings 2005, 37, 1343-1345. IC-12.24

134. Zakliczynski M., Zebik T., Maruszewski M., Swierad M., Zembala M.: Usefulness of Pulmonary Hypertension Reversibility Test With Sodium Nitroprusside in Stratification of Early Death Risk After Orthotopic Heart Transplantation. Transplantation Proceedings 2005, 37, 1346-1348.

135. Lakew F., Pasek P., Zacher M., Diegeler A., Urbanski P.: Femoral versus aortic cannulation for surgery of chronic ascending aortic aneurysm. Ann Thorac Surg, 2005, 80; 84-89.

136. Trzeciak P., Broja L., Orłowski T., Zembala M.: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska – bilans 15 miesięcy istnienia czasopisma. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 10-12.

137. Pacholewicz J., Farmas A., Hrapkowicz T., Kaliś R.: OPCAB – technika operacyjna w chorobie niedokrwiennej serca z wyboru. Kiedy i dlaczego? Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 53-58.

138. Przybylski R., Zembala M., Maruszewski M., Nożyński J., Wojarski J., Borzymowski J., Prokopczuk J., Kalarus Z., Kucewicz-Czech E., Knapik P., Zakliczyński M.: Przeszczepy ortotopowe serca wykonane metodą zespolenia żył głównych, czyli dlaczego warto poprawić klasyczną technikę transplantacji serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 105-110.

139. Kukulski T., Przybylski R., Puszczewicz D., Niklewski T., Wojarski J., Nadziakiewicz P., Kucewicz-Czech E., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Echokardiografia kliniczna w 2005 roku – nowe możliwości i nowe wyzwania we współpracy kardiologa z kardiochirurgiem i kardioanestezjologiem. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 121-128.

140. Jastrzębski D., Kozielski J., Nowak J., Zielińska-Leś I., Ziora D., Szulik B., Wojarski J., Zakliczyński M., Zembala M.: Prognostic risk factors in patients with interstitial lung disease referred for lung transplantation. Journal of Physiology and Pharmacology 2005, 56, supp. 4, 107-113.

141. Radomski A., Jurasz P., Alonsi-Escolano D., Drews M., Morandi M., Malinski T., Radomski M.: Nonoparticle-induced platelet aggregation and vascular thrombosis. British Journal of Pharmacology, 2005, 1-12.

142. Bialkowski J., Zabal C., Szkutnik M., Monteg G., Kusa J., Zembala M.: Percutaneous Interventional closure of large pulmonary arteriovenous fistulas with the Amplatzer Duct Occluder. Am J Cardiol 2005, 96: 127-129.

143. Skalski J., Zembala M.: Albert Wojciech Adamkiewicz: The Discoverer of the Variable Vascularity of the Spinal Cord. Ann Thorac Surg 2005; 80: 1971-1975.

144. Skalski J.H.: Poznanie fizjologii krążenia w dziejach polskiej medycyny – część II Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2005, 2, 3, 115-125.

145. Zakliczyński M., Maruszewski M., Krynicka A., Dworniczak Sz., Herdyńska-Wąs M., Przybylski R., Mrówka A., Zembala M.: Bezobjawowe infekcje wirusami z rodziny Herpesviridae a przebieg okołooperacyjny u chorych poddawanych planowym zabiegom kardiochirurgicznym – doniesienie wstępne. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 47-54.

146. Jastrzębski D., Wojarski J., Kozielski J., Zembala M.: Kwalifikacja chorych do przeszczepu płuc w zależności od rodzaju rozpoznania. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 89-94.

147. Trzeciak P., Zembala M., Foremny J., Zielińska T., Kreis W., Kukulski T., Puszczewicz D., Kalarus Z.: Nowy ambulatoryjny system opieki nad chorym ze sztuczną zastawką serca –Poradnia Wad Serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 103-108.

148. Zakliczyński M.: Leczenie pacjentów po transplantacji serca w roku 2005. Doroczne spotkania naukowe Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Serca i Płuc (ISHLT) w Filadelfii (6-9 kwietnia 2005) i Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (AST) w Seattle (21-25 maja 2005). Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 133-136.

149. Zakliczyński M., Szewczyk M., Zakliczyńska H., Zembala M.: Clinical application of monitoring mycophenolic acid trough concentration in heart transplant recipients - singles center's experience. Ann.Transplant. 2005 Vol.10 No.2 p.38-45.

150. Kucewicz E., Czech B., Krajewski J., Szemplińska J., Czaban S.: Śródoperacyjna ocena funkcji lewej komory serca na podstawie frakcji wyrzutowej (EF) i frakcji zmiany pola (FAC) wylixczanych echograficznie u pacjentów poddanych operacji rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Anest Inten Terap 2005; 37, 6-11.

151. Zakliczyński M.: Immunosupresja u pacjentów po transplantacji serca u progu roku 2006. Kardiochir i Torakochir Pol 2005 tom 2, nr 4, 23-26.

152. Jstrzębski D., Kozielski J., Nowak J., Gumola A., Wojarski J., Zakliczyński M., Poloński L., Zembala M.: Ciśnienie parcjalne tlenu po suplementacji przez cewnik donosowy oraz test 6-minutowego chodu jako czynniki prognostyczne u chorych z idiopatycznym włóknieniem płuc kwalifikowanych do przeszczepu płuc. Kardiochir i Torakochir Pol 2005 tom 2, nr 4, 63-67.

153. Nowak J., Rozentryt P., Zębik T., Majkusiak A., Uszok-Stenzel E., Buchta P., Skoczylas I., Spinczyk B., Poloński L., Zembala M.: Wartość rokownicza jednorazowego oznaczania prekursora endoteliny-1 u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2005 tom 2, nr 4,70-77.

154. Skalski J.H.: Czynnościowo pojedyncza komora w ręku kardiochirurga. Metody leczenia chirurgicznego historyczne i współczesne. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Warszawa, 15-16.04.2005. Problemy w kardiologii dziecięcej, Akademia po Dyplomie, 2006, str. 25-35.

155. Zakliczynski M., Nozynski J., Lange D., Zembala-Nozynska E., Konecka-Mrowka D., Zembala M.: Nuclear mean gray level and chromatin distribution changes in cardiomyocytes of heart transplant recipients suffering from acute cellular rejection. Transplantation Procedings, 2006, 38, 325-327.

156. Gąsior M., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Zagrożenia i nadzieje związane z katalogiem świadczeń w 2006 r. Część I. Kardiol Pol 2006, 64, 2: 235-236.

157. Żwirska-Korczala K., Zakliczyński M., Berdowska A., Zembala M., Kukla M.: Serum leptin concentration in patients after heart transplantation. Clinical Transplantation, 2006, 20 (1), 102-105.

158. Zembala M., Maruszewski B., Woś S.: Kardiochirurgia polska – osiągnięcia 2005 r. Kardiol Pol 2006, 64, 4, 445-449.

159. Wojnicz R., Wilczek K., Nowalany-Kozielska E., Szyguła-Jurkiewicz B., Nowak J., Poloński L., Dyrbuś K., Badziński A., Mercik G., Zembala M., Wodniecki J., Rozek M.: Usefulness of atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels. Am J Cardiol, 2006, 97, 899-904.

160. Skalski J.: Wczesne i odległe wyniki leczenia chirurgicznego dwupłatkowej zastawki aortalnej. III Konferencja Ogólnopolska „Pediatrii po Dyplomie” – Warszawa, 31.03. – 1.04.2006. Problemy w kardiologii dziecięcej, Akademia po Dyplomie, 2006, str. 150-158.

161. Wojnicz R., Wilczek K., Nowalany-Kozielska E., Szyguła-Jurkiewicz B., Nowak J., Poloński L., Dyrbuś K., Badziński A., Mercik G., Zembala M., Wodniecki J., Rozek M.: Usefulness of atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels. Am J Cardiol, 2006, 97, 899-904.

162. Kluba R., Gąsior M., Poloński L., Zembala M.: Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 29-36.

163.Zembala M., Kluba R., Gąsior M., Przybylski R., Kalarus Z., Knapik P., Poloński L.: Rola Kardiochirurgii w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 37-44.

164. Kucewicz-Czech E., Kaczmarski J., Podwiński E., Wojarski J., Pakosiewicz W., Przybylski R., Knapik P., Zembala M.: Trombocytepenia indukowana heparyną (HIT) jako powikłanie operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej serca – opis przypadku. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 64-67.

165. Nadziakiewicz P., Saucha W., Wojarski J., Wilk J., Zakliczyńska H., Knapik P., Zembala M.: Opieka nad dawcą płuc – nowe wyzwanie dla anestezjologa w Polsce. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 68-72.

166. Wilczek P., Przybylski R., Zembala M.: Metody inżynierii tkankowej jako potencjalne narzędzie wykorzystane w leczeniu chorób układu krążenia. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 1, 73-79.

167. Bisleri G., Piccoli P., Hrapkowicz T., Birtan H., Muneretto C.: Nanoscale Radiofrequency Control Technology for Endoscopic Radial Artery Harvesting: A Case Report. The Heart Surgery Forum, 2006, 9, 4, 700-702.

168. Przybylski R., Zembala M.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca szansą dla chorego, ale także dla lekarzy i rozwoju naszych specjalności. Kardiol Pol 2006, 64, 8, 919-922.

169. Hrapkowicz T., Bisleri G., Wojarski J., Nożyński J., Farmas A., Styn T., Zych B., Zembala M.: Endoskopowe pobranie tętnicy promieniowej jako materiału do pomostowania tętnic wieńcowych u 15 chorych. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 2, 149-153.

170. Pączek P., Gąsior M., Wnęk A., Kalarus Z., Dydoń P., Zembala M., Poloński L.: Czy do bezpiecznego wykonania przezskórnych interwencji wieńcowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi konieczne jest zabezpieczenie kardiochirurgiczne. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 2, 217-222.

171. Wojnicz R., Nowak J., Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Lekston A., Trzeciak P., Nowalany-Kozielska E., Zembala M., Wodniecki J., Poloński L.: Adjunctive therapy with low-molecular-weight heparin in patients with chronic heart failure secondary to dilated cardiomyopathy: One-year follow-up results of the randomized trial. Am Heart J 2006, 152, 4, 713e1-713e7.

172. Szyguła-Jurkiewicz B., Trzeciak P., Michalak A., Styn T., Przybylski R., Pacholewicz J., Ryfiński B., Foremny J., Zembala M., Poloński L.: Wpływ nadciśnienia tętniczego na zależną od stanu zdrowia jakość życia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Obserwacja 2-letnia. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 3, 257-280.

173. Kowalski O., Zakliczyński M., Lenarczyk R., Prokopczuk J., Pruszkowska-Skrzep P., Kalarus Z., Zembala M.: Electrophysiologic parameters suggesting significant acute cellular rejection of the transplanted heart. Ann Transplant 2006, 11,1, 35-39.

174. Żegleń S., Zakliczyński M., Nożyński J., Rogala B., Zembala M.: sCD30, interleukin-1 b-converting enzyme and anti-Annexin V autoantibodies concentrations in heart transplant recipients. Transplant Immunology 2006, 16, 227-231.

175. Kalarus Z., Kowalski O., Lenarczyk R., Pruszkowska –Skrzep P., Pluta S., Zeifert B., Chodór B., Białkowski J., Skalski J., Zembala M.: Radio-frequency ablation of arrhythmias following congenital heart surgery. Kardiol Pol 2006, 64, 12, 134-1348.

176. Zakliczyński M., Zembala M.: Nowe wytyczne dotyczące kwalifikacji chorych z niewydolnośćia serca do zabiegu transplantacji serca – omówienie standardów International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) z 2006 r. Kardiol Pol 2006, 64, 12, 1462-1464.

177. Maruszewski M., Borowicz M., Kubacki M., Zembala M.: Ocena przydatności badania przepływu w pomostach aortalno-wieńcowych. Wpływ na strategię postępowania. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 4, 367-371.

178. Zembala M., Trzeciak P., Gąsior M., Hrapkowicz T., Herdyńska-Wąs M., Foremny J., Wąs T., Kalarus Z., Poloński L.: Chory na cukrzycę i wielonaczyniową chorobę wieńcową: kardiochirurg czy kardiolog inwazyjny. Kardiologia po Dyplomie 2006, 5, 10, 12-16.

179. Maruszewski M., Borowicz M., Kubacki K., Zembala M.: Ocena przydatności badania przepływu w pomostach aortalno-wieńcowych. Wpływ na strategię postępowania. Kardiochir Torakochir Pol 2006, 3, 4, 367-371.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi