Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność kliniczna

  • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych. Śląskie Centrum Chorób Serca (dawniej Wojewódzki Ośrodek Kardiologii) jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych ośrodków na świecie, w którym od przeszło 25 lat funkcjonuje 24-godzinny tzw. ostry dyżur zawałowy w ramach, którego u chorych przyjmowanych do szpitala z powodu zawału serca lub niestabilnej choroby wieńcowej wykonywana jest koronarografia a następnie zabieg angioplastyki polegający na udrożnieniu i poszerzeniu balonikiem i stentem zamkniętej lub krytycznie zwężonej wskutek zawału tętnicy wieńcowej. Metoda ta w porównaniu z leczeniem tradycyjnym znacząco redukuje śmiertelność, skraca czas hospitalizacji i poprawia wczesne i odległe rokowania dla chorych z zawałem serca. Aktualnie ten sposób leczenia jest zalecaną metodą terapii przez wszystkie najważniejsze europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne.
  • Diagnostyka i leczenie chorych z wadami zastawkowymi serca. Od początku istnienia Kliniki przyjmowani są chorzy z wadami zastawkowymi serca. W trakcie hospitalizacji przeprowadzane są badania służące ocenie stopnia zaawansowania wady i stanu układu krążenia. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wyborze dalszego sposobu leczenia a część chorych jest kwalifikowanych do operacji kardiochirurgicznej. W związku z rosnącą liczbą chorych z wadami zastawkowymi w 2004 roku przy Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca powstała Poradnia Wad Serca. Od listopada 2008 roku przeprowadzane są w naszym ośrodku nowatorskie zabiegi przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej. Tego typu zabiegi są przeprowadzane tylko w nielicznych ośrodkach na świecie.
  • Diagnostyka i leczenie chorych z niewydolnością serca. Każdego roku rośnie liczba chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyny niewydolności serca. Część chorych jest kwalifikowanych do leczenia zabiegowego: przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI), wszczepienia bypassów aortalno-wieńcowych (CABG), implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), operacji zastawkowej, chirurgicznego remodelingu lewej komory (SVR). Śląskie Centrum Chorób Serca jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodkiem w którym przeprowadzane są badania służące kwalifikacji do transplantacji serca.
  • Diagnostyka i leczenie zatorowości płucnej. Śląskie Centrum Chorób Serca jest referencyjnym ośrodkiem dla chorych z ostrą i przewlekłą zatorowością płucną. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn zatorowości. U chorych z masywnym zatorem tętnicy płucnej stosuje się leki fibrynolityczne, których działanie polega na rozpuszczeniu skrzepu (tkankowy aktywator plazminogenu - t-PA, streptokinaza). U niektórych pacjentów zakładany jest przezskórnie filtr naczyniowy do żyły głównej dolnej, który zapobiega ponownym zatorom. U chorych z przewlekłą zatorowością płucną przeprowadzane są badania służące kwalifikacji do zabiegu kardiochirurgicznego – trombendarterektomii płucnej – polegającego na operacyjnym usunięciu z łożyska płucnego mas zatorowych. SCChS jest jednym z nielicznych ośrodków na świecie, w którym wykonuje się tego rodzaju operacje.
  • Diagnostyka i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego. Od kilku już lat do III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚlUM przyjmowani są chorzy z tętniczym nadciśnieniem płucnym. W trakcie hospitalizacji przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn nadciśnienia płucnego. Część chorych jest kwalifikowana do terapii z użyciem najnowszych leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (sildenafil, iloprost, bosentan). W przypadku wyczerpania możliwości farmakoterapii przeprowadzane są badania w kierunku transplantacji serca i płuc, a więc metody leczenia, która nie jest dostępna w żadnym innym poza Śląskim Centrum Chorób Serca ośrodku w Polsce.
  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa. Znacząca liczba chorych hospitalizowanych w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚlUM wymaga nieinwazyjnych i inwazyjnych badań służących ocenie zaburzeń rytmu serca. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wszczepiania jedno i dwujamowych rozruszników serca. U części chorych np. z ciężkim pozawałowym uszkodzeniem mięśnia lub z groźną arytmią komorową wszczepiane są kardiowertery-defibrylatory służące przerywaniu niebezpiecznych dla życia komorowych zaburzeń rytmu.
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi