Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność naukowa

Wybrane osiągnięcia pracowników III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Zabrzu .


Lista artykułów opublikowanych w 2008 roku przez lekarzy III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚlUM na łamach czasopism medycznych znajdujących się na Liście Filadelfijskiej

 1. Nowak J., Jastrzębski D., Streb W., Rozentryt P., Wojarski J., Greif M., Kozielski J., Poloński L., Zembala M., Kukulski T.: Right ventricular function In patients with severe interstitial lung disease: a tissue Doppler imaging study. J Physiol Pharmacol 2008; 59, suppl. 6, 531-538 IF – 4,466
 2. Szkodziński J., Romanowski W., Pietka-Rzycka A., Danilkiewicz A., Nowakowska-Zajdel E., Kaszuba A., Błążelonis A., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Does dietary treatment influence pro-inflammatory cytokines concentration in patients with hypercholesterolemia. Pol J Environ Stud 2008; 17, 4B:272-275. IF – 0,627
 3. Lekston A., Chudek J., Gąsior M., Wilczek K., Więcek A., Kokot F., Gierlotka M., Niklewski T., Fijałkowski M., Szyguła-Jurkiewicz B., Wojnicz R., Białas B., Osuch M., Maciejewski B., Poloński L.: Angiographic and intravascular ultrasound assessment of immediate and 9-month efficacy of percutaneous transluminal renal artery balloon angioplasty with subsequent brachytherapy in patients with renovascular hypertension. Kidney Blood Press Res 2008; 31:291-298. IF – 1,092
 4. Kuliczkowski W., Witkowski A., Poloński L., Watala C., Filipiak K., Budaj A., Golański J., Sitkiewicz D., Pręgowski J., Górski J., Zembala M., Opolski G., Huber K., Arnesen H., Kristensen SD., De Catering R.: Interindividual variability In the response to oral antiplatelet drugs: a position paper of the working group on antiplatelet drugs resistance appointed by the Section of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, endorsed by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2009 (online) doi:10.1093/eurheartj/ehn562 IF – 7,923
 5. Serebruany V., Pokov I., Kuliczkowski W., Vahabi J., Atar D.: Incidence and causes of New-onset dyspnea In 3,719 patients treated with clopidogrel and aspiryn combination after coronary stensting. Thromb Haemost 2008; 100:314-318. IF – 2,803
 6. Serebruany V., Pokov I., Kuliczkowski W., Chesebro J., Badimon J.: Baseline platelet activity and response after clopidogrel in 257 diabetics among 822 patients with coronary artery disease. Thromb Haemost 2008; 100(1):7-8. IF – 2,803
W ramach działalności naukowej lekarze są autorami wielu publikacji naukowych, wybrane z nich prezentujemy poniżej.

 1. Szyguła-Jurkiewicz B., Zembala M., Wilczek K., Wojnicz R., Poloński L.: Health related quality of life after percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass graft surgery in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. 12-month follow up. Europ.Jour.of Card.Thora.Surg. 2005, 27, 882-886.
 2. Wasilewski J., Poloński L., Zembala M.:
  Co należy wiedzieć analizując wyniki rejestrów ostrych zespołów wieńcowych?
  Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 8-12.
 3. Gierlotka M., Gąsior M., Poloński L., Piekarski M., Kamiński M.:
  Projekt, założenia metodyczne oraz logistyka ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych (PL-ACS).
  Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 13-21.
 4. Poloński L., Gąsior M., Gierlotka M., Kalarus Z., Zembala M., Termin-Pośpiech A., Tendera M.:Epidemiologia, leczenie i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych na Śląsku. Wyniki etapu pilotażowego ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych - PL-ACS.Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 22-27.
 5. Lekston A., Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Kowalik V., Gąsior M., Gierlotka M., Dubiel J., Poloński L.:Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Dane z rejestru PL-ACS na Śląsku.Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 39-43.
 6. Gąsior M., Gierlotka M., Cieśliński A., Zębik T., Chodór P., Wilczek K., Hawranek M., Krupa H., Kalarus Z., Poloński L.:Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST dane z rejestru PL-ACS na Śląsku.Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 44-50.
 7. Gąsior M., Gierlotka M., Opolski G., Zębik T., Krupa H., Wilczek K., Hawranek M., Chodór P., Grund D., Kalarus Z., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST powikłanego wstrząsem kardiogennym. Dane z rejestru PL-ACS na Śląsku Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 51-56.
 8. Wilczek K., Poloński P., Gąsior M., Gierlotka M., Adamowicz-Czoch E., Wasilewski J., Kalarus Z., Klosa Z.:Kobiety-mężczyźni. Czy to samo zawsze leczymy tak samo? Wstępna analiza danych ze Śląska z ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS na Śląsku.Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 60-66.
 9. Rozentryt P., Poloński L.:Przewlekła choroba nerek a zaburzenia lipidowe.Kardiol. Pol., 2005,62, supl. II-69- 75.
 10. Piegza J., Świerad M., Bongers V., Wawrzyńczyk M.:Wybór systemu neuroprotekcji w zależności od lokalizacji i rodzaju zmian w tętnicach szyjnych. Kardiol. Po Dypl., 2005, 3, 47-53.
 11. Wasilewski J., Poloński L.: Leki przeciwpłytkowe w prewencji i leczeniu powikłań zakrzepowych miażdżycy.Kardiol. Po Dypl., 2005, 3, 19-25.
 12. Gierlotka M., Gąsior M., Wilczek K., Kalarus Z., Poloński L.:Pacjent z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST hospitalizowany po 12 godzinie od początku bólu – czy należy rozważać postępowanie inwazyjne? Analiza Rejestru PL-ACS. Postępy Kardiol. Interwen. 2005, 1, 1, 25-34.
 13. Gąsior M., Poloński L.:Czy choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej jest zastrzeżona tylko dla kardiochirurga?Kardiochir.Torakochir.Pol., 2005, 2, 115-117.
 14. Nowak J., Rozentryt P., Zębik T., Majkusiak A., Uszok-Stenzel E., Buchta P., Skoczylas I., Spinczyk B., Poloński L., Zembala M.:Wartość rokownicza jednorazowego oznaczania prekursora endoteliny-1 u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca.Kardiochir.Torakochir.Pol., 2005, 2,
 15. Rozentryt P., Poloński L. Ogólne zasady rozpoznawania choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą.Algorytmy i rekomendacje. W: "Cukrzycowe choroby serca" Pod redakcją J.Tatoń, A. Czech, G. Opolski, M.Zembala, Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2005, 309-327.
 16. Poloński L., Zębik T.: Nadciśnienie płucne. W: „Kardiologia” red. T. Mandecki. Wyd. 2 zmien. i uaktualn.Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL 2005, 503-542.
 17. Wojnicz R.:Immunosuppressive Therapy for Heart Failure.Heart Failure Clin 1, 2005, 449-456.
 18. Lekston Andrzej, Chudek Jerzy, Gąsior Mariusz, Wilczek Krzysztof, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Gierlotka Marek, Niklewski Tomasz, Fijałkowski Marek, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Wojnicz Romuald, Białas Brygida, Osuch Marcin, Maciejewski Bogusław, Poloński Lech.Angiographic and Intravascular Ultrasound Assessment of Immediate and 9-Month Efficacy of Percutaneous Transluminal Renal Artery Balloon Angioplasty with Subsequent Brachytherapy in Patients with Renovascular Hypertension.Kidney Blood Press Res 2008, 31, 291-298.
 19. Poloński Lech, Osadnik Tadeusz, Gąsior Mariusz.:Czy w erze terapii inwazyjnej zawał serca bez uniesienia odcinka ST powinno się leczyć inaczej niż zawał serca z uniesieniem odcinak ST? Folia Cardiol., 2008, 3, 3, 129-138.
 20. Poloński L., Gąsior M., Gierlotka M., Kalarus Z., Cieśliński A., Dubiel J.S., Gil R.J., Rużyłło W., Trusz-Gluza M., Zembala M., Opolski G.:
  Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS). Charakterystyka kliniczna, leczenie i rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w Polsce.
  Kardiol. Pol., 2007, 65, 8, 861-872.
 21. Gąsior M., Gierlotka M., Lekston A., Wilczek K., Zębik T., Hawranek M., Wojnar R., Szkodziński J., Piegza J., Dyrbuś K., Kalarus Z., Zembala M., Poloński L.:
  Comparison of Outcomes of Direct Stenting Versus Stenting After Balloon Predilation in Patients With Acute Myocardial Infarction (DIRAMI).
  Am. J. Cardiol., 2007, 1, 100, 798-805.
 22. Rozentryt P., Nowak J., Haehling S., Sikora J., John A., Wilczek U., Poloński L., Anker SD., Differences in body mass changes after the onset of heart failure sympthoms. Impact on body compositoin, biochemical characteristics and prognosis. 4-th Cachexia Conference, Tampa, FL 6-10. 12, 2007.
 23. Wilczek K., Petelenz B., Strzała A., Marczewska B., Traczyk M., Poloński L.:
  Dose perturbation causeed by stents: Experiments with a model 90Sr/90Y source.
  Cardiovasc. Intervent. Radiol., 2007, 30, 981-991.
 24. Dudek M., Dziewierz A., Chyrchel B., Poloński L., Legutko J., Dubiel J.S.
  Antiplatelet treatment in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary intervention (ISAR-REACT 2 insight).
  Eur.Heart J.Suppl. 2007 Vol.9 Suppl.A: New trends and controversies in the management of NSTE-ACS. Ed.: G. Montalescot. p.A25-A31.
 25. Holubarsch C.J., Rohrbach M., Karrasch M., Boehm E., Poloński L., Ponikowski P., Rhein S.:
  A double-blind randomized multicentre clinical trial to evaluate the efficacy and safety of two doses of etomoxir in comparison with placebo in patients with moderate congestive heart failure: the ERGO (etomoxir for the recovery of glucose oxidation) study.
  Clin-Sci-(Lond). 2007 Aug; 113(4): 205-12.
 26. Wojnicz R., Wilczek K., Nawalany-Kozielska E., Szyguła-Jurkiewicz B., Nowak J., Poloński L., Dyrbuś K., Badziński A., Mercik G., Zembala M., Wodniecki J., Rozek M.M.:
  Usefulness of atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels.
  Am.J.Cardiol.2006, 97, 899-904.
 27. Wojnicz R., Nowak J., Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Lekston A., Trzeciak P., Nowalany-Kozielska E., Zembala M., Wodniecki J., Poloński L.:
  Adjunctive therapy with low-molecular-weight heparin in patients with chronic heart failure secondary to dilated cardiomyopathy: One-year follow-up results of the randomized trial.
  Am. Heart J. 2006, 152, 4, 713e1-713e7.


Ponadto w ramach działalności dydaktycznej ze studentami Śląskiej Akademii Medycznej prowadzone są zajęcia (prelekcje, seminaria, ćwiczenia), indywidualne programy nauczania („mistrz- uczeń”), a także prace w ramach Studenckiego Koła Naukowego, które działa od 1999 roku. Kształcimy również doktorantów, słuchaczy Studium Doktoranckiego Śląskiej Akademii Medycznej. Ponadto organizowane są szkolenia lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, dzięki posiadanej akredytacji zgodnie z programem specjalizacji.

Poza nauką pracownicy Kliniki uczestniczą w organizowanych meczach piłki nożnej, dbając o dobrą kondycję fizyczną. Organizowane są również wyjazdy żeglarskie i narciarskie. Nie zapominamy również o życiu osobistym, w roku 2005 zawarte zostały dwa małżeństwa i „urodziło się” w Klinice czworo dzieci.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi