Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Publikacje 2007

Rozdziały w książkach:
 1. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski; „Pediatria – co nowego?”, rozdział V Układ sercowo-naczyniowy, pt. „Nowe metody nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca u dzieci”, str.165-183; książka pod redakcją prof. dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej, Wrocław 2007.
Rozdziały w podręcznikach
 1. M. Żyła – Frycz, Jacek Białkowski; „Choroby układu krążenia”, Problemy pediatryczne, Medycyna rodzinna, repetytorium, redakcja naukowa J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas; 217-225, Warszawa 2007.
Prace opublikowane w czasopismach krajowych
 1. J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Menacho-Delgadillo, E. Palmeto-Zilveti; „Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych mieszkańców terenów wysokogórskich”; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; 3;1 (7): 1-6.
 2. M. Żyła-Frycz, P. Łapa, A. Baranowska, J. Pająk, J. Skalski, M. Szkutnik, J. Białkowski; An aortico-left ventricular tunel with aortic stenosis: Diagnosis based on echocardiography in In neonate”, Cardiology Journal 2007; 14: 193-197.
 3. J. Białkowski, M. Szkutnik ”Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych tętniczych mieszkańców andyjskiego Altiplano. Sprawozdanie z III Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w La Paz (Boliwia) 30-31.10.2006r., Kardiologia Polska 2007; 65; 221-222.
 4. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Baranowski, E. Adams, B. Karwot, Karwot. Rycaj, I. Haponiuk, J. Białkowski; „Percutaneous closure of recanalised ductus arteriosus – a single-centre experience”; Kardiologia Polska 2007;65; 2; 125-129
 5. J. Iwiński, J. Białkowski, M. Szkutnik, M. Zembala; „Zamykanie przetrwałego otworu owlanego u chorych z kryptogennymi udarami ośrodkowego układu nerwowego”; Kardiologia Polska 2007; 65:11:1403-1405
 6. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa; „Pojedyncza komora serca – warianty anatomiczne, metody paliacji kardiochirurgicznej, rola kardiologa inwazyjnego”; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK; „Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wada wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych” Bochnia 07-08.09.2007 r., Standardy Medyczne 2007; tom 9, nr 30, rok 2007 (str. 27-30)
 7. M. Szkutnik, J. Kusa, P. Banaszak, B. Karwot, M. Żyła- Frycz, J. Białkowski; „Nabyte zarośnięcie cieśni aorty”; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK; „Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wada wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych” Bochnia 07-08.09.2007 r., Standardy Medyczne 2007; tom 9, nr 30, str. 135-137.
 8. J. Białkowski, M. Szkutnik, M. Zembala; „Rola kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej w zamykaniu ubytków międzykomorowych” Kardiologia Polska 2007;65; 8; 1022-1024
 9. P. Pruszkowska-Skrzep, S. Pluta, A. Lenarczyk, O. Kowalski, R. Lenarczyk,
  T. Kurek, A. Zdrzałek-Skiba, B. Chodór. B. Zeifert, M. Szkutnik, J. Białkowski, Z. Kalarus; „A comparision of the clinical course of preexcitation syndrome in children and adolescents and in aduls”; Cardiology Journal 2007, vol. 14, no 4: 384-390.
 10. M. Szkutnik, j. Kusa, J. Iwiński, M. Żyła-Frycz, J. Głowacki, P. Banaszak, B. Cherpak, J. Białkowski; „Przeznaczyniowe zamknięcie pękniętego tętniaka prawej zatoki Valsalvy do drogi odpływu prawej komorykorkiem Amplatzer Duct Occluder”, Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007;3, 3,3(9): 168-171
 11. T. Legaszewski, J. Głowacki, J. Kusa, M. Szkutnik, J. Wasilewski, S. Treszkowska-Rotkegel, W. Sraga, J. Białkowski; „Zastosowanie wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w opcji angio dla oceny zwężenia lewej zyły ramienno-głowowej u pacjentki hemodializowanej po zastosowaniu cewników hemodializacyjnych – opis przypadku”; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (3): 304-307.
 12. J. Białkowski, M. Szkutnik ; „Dwudziestolecie Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Ślaskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – sprawozdanie z dwóch konferencji naukowych zorganizowanych dla uczczenia tej rocznicy”; List do redakcji. Kardiologia Polska 2007; 65:11: 1413-1415.
 13. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Skalski, J. Rycaj, Hycaj. Białkowski; „Zamknięcie przecieku
  z prawej tetnicy płucnej do prawego przedsionka u dziecka po zabiegu hemi-Fontana za pomocą Amplatzer Duct Occluder”; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; 3, 98): 113-115.
 14. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Nieoperacyjne odtworzenie ciągłości funkcjonowania przetrwałego łuku aorty za pomocą stentu”; Cardiology Journal 2007.
Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych
 1. M. Szkutnik, S. A Qureshi, J. Kusa, E. Rosenthal, J. Białkowski; „Use of the Amplatzer Muscular Ventricular Septal Defekt Occluder for Closure of Perimembranous VSDs”; Heart, 2007, vol. 93, 355-358. (Published online First: 15 sept 2006, doi 10.1136). IF 3,84
 2. J Białkowski, M.Szkutnik, J Kusa, Z Kalarus, M Gasior, R.Przybylski, P. Banaszak „Transcatheter closure of postmyocardial infarction ventricular septal defects with Amplatzer devices”. Revista Espaniola de Cardiologia 2007, 60, 548-551. IF 3,140 KBN 13 pt
 3. J. Białkowski, M. Szkutnik; “Percutaneous closure of patent ductus arteriosus at high-altitude”; Congenital Cardiology Today 2007; vol. 5/Issue 4, April 2007.
 4. J. H. Skalski, I. Haponiuk, M. Szkutnik, D. Pypłacz, M. Zembala; „Cervical aortic arch: case report of successful, two-stage surgical treatment”, Chirurgia 2007: vol. 20.
Streszczenia ze zjazdów zagranicznych
 1. M. Szkutnik, G. Brzezińska-Rajszys, J. Kusa, M. Zubrzycka, P. Banaszak, J. Książek,
  B. Rewers, J. Białkowski; „Transcatheter ASD closure in children below 13 kg”, 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007, Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, 014-1.
 2. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa; „Transcatheter closure of congenital and acquired ventricular septal defects with Amplatzer devices; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, MPW-32.
 3. G. Brzezińska-Rajszys, J. Białkowski, R. Sabiniewicz, M. Zubrzycka, M. Szkutnik,
  J. Książek, J. Kusa, J. Ereciński, B. Rewers, W. Kawalec; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, P-57.
 4. J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Menacho-Delgadillo,E. Palmeto-Zilveti; Transcatheter closure of patent ductus rteriosus among native hight-altitude habitants”; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, P-60.
 5. J. Białkowski, J. Kusa, M. Szkutnik; „Cierre de los defectos interventriculares congenitos y adquiridos con los dispositivos de Amplatzer”; XXV Congreso Nacional dr Cardiologia; “Archivos de Cardiologia de Mexico”; Meksyk 24/28.11.2007 r., str. 24, 093 SL 066
 6. M. Szkutnik , R. Menacho Delgadillo, E. Palmero-Zilveti, J. Białkowski; „Cierre percutaneo del Ductus Arterioso Persistente en habitantes que viven en zonas de gran altitud”; XXV Congreso Nacional dr Cardiologia; “Archivos de Cardiologia de Mexico”; Meksyk 24/28.11.2007 r., str. 25, 099 SL 125
 7. Cherpak B., Białkowski J., Szkutnik M., Kusa J.; „Clinical Application of Cardioseal/ Starflex Device for Closure of ASD, PFO and PDA”; 10-th Internatiolnal Congress; June 7-9, 2007 Frankfurt, Germany, str. 100.
 8. Kusa J., Białkowski J., Szkutnik M.; „Transcatheter closure of Congenital and Acquired Vantricular Septal Defects With Amplatzer Devices”; 10-th Internatiolnal Congress; June 7-9, 2007 Frankfurt, Germany, str. 90.
Streszczenia ze zjazdów krajowych
 1. P. Banaszak, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Białkowski; „Przeznaczyniowe zamykanie ubytków pzegrdy międzyprzedsionkowej u dzieci z masą ciała poniżej 13 kg”; XXIX zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, ”Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii” 24-26.05.2007r., Klinika Pediatryczna 2007; Łódź 2007; vol. 15, 26-401-319-p. (str. 173).
 2. M. Szkutnik, J.Białkowski, J. Kusa, P. Banaszak, A. Skiba, A. Baranowska; Sesja referatowa „Transcather closure of congenital and acquired ventricular septal defects with Amplatzer device”, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 103, R02.
 3. G. Brzezińska – Rajszys, J.Białkowski, R. Sabiniewicz, M. Zubrzycka, M. Szkutnik,
  J. Książyk, J. Kusa, J. Ereciński, B. Rewers, W. Kawalec; „National registry for treatment of coartctation of the aorta with stents”, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 114, R20.
 4. J.Białkowski, M. Szkutnik; „Transcather closure of patent ductus arteriosus among native high-altitude habitants”, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 171, P004.
 5. J. Kusa, M. Szkutnik, A. Obersztyn, S. Regiec, P. Łapa, J.Białkowski; „Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dorosłych – doświadczenia własne”,
  XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 171-172, P005.
 6. M. Szkutnik, G. Brzezińska-Rajszys, J. Kusa, M. Zubrzycka, P.Banaszak, J. Ksiązyk,
  B. Rewers, J.Białkowski; Wady wrodzone; „Transcather ASD closure in children below 13 kg”, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 113, R18.
 7. J. Iwiński, M. Szkutnik, J. Kusa, P. Banaszak, B. Zeifert, J. Białkowski; „Przezskórne zamykanie drożnego otworu owalnego u chorych z przebytym kryptogennym niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego”, XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 168, M011.
 8. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, M. Żyła – Frycz, J. Rycaj, B. Chodór, J. Skalski; „Przeznaczyniowe zabiegi interwencyjne u pacjentów z sercem jednokomorowym”,
  XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 175, P011.
 9. J. Głowacki, B. Chodór, B. Zeifert, P. Jarski, M. Gałecka, Z. Jackowska, M. Zembala; „Współistnienie koarktacji aorty z anomaliami tetnic doglowowych odchodzących od łuku aorty na podstawie badań naczyniowych w 64-warstwowej tomografii komputerowej”,
  XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Wrocław 20-22 września 2007 r.; Kardiologia Polska 2007; 65: 8; (supl.3), s 179, P020.
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi