Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Publikacje 2006

Rozdziały w książkach
 1. J. Rycaj, T. Kukulski, J. Baranowski, B. Zeifert, J. Białkowski; „Echokardiografia praktyczna tom IV”; Rozdział 23 pt. „Zespół Blanda, White`a i Garlanda” str. 151-155; książka pod redakcją dr hab. n. med. P. Podolec, Prof. dr hab. med. W. Tracz, dr hab. med. P. Hoffman, dr med. A. Gackowski, 2006 r.
 2. M. Żyła – Frycz, J. Białkowski; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pt. „Medycyna rodzinna. Repetytorium”. Rozdz/.
 3. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski; Pod red. W. Kawalec Rozdział 5, pt. „Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych”.
Prace opublikowane w czasopismach krajowych
 1. J. Kusa; „Balonowa walwuloplastyka aortalna u noworodka z krytycznym zwężeniem
  i fibroelastoza wykonana z dostępu przez żyłę pepkową” Kardiologia Polska 2006; 64;
  KBN 5
 2. A. Baranowska, A. Obersztyn, J. Kusa, J. Baranowski, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Przeznaczyniowe zamknięcie drożnego przewodu tętniczego Botalla u pacjentki z brakiem ciągłości żyły głównej dolnej i odwróceniem trzewi – opis przypadku” Postępy
  w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2, 2 (4); 189-191
  KBN 3
 3. M. Szkutnik, J. Białkowski, P. Banaszak, J. Kusa, J. Baranowski, B. Karwot; „Przezcewnikowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej - doświadczenia 502 zabiegów”; Kardiochirurgia Wad Wrodzonych, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, tom 3, nr 1, 50-55. KBN 3
 4. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, P. Banaszak, M. Żyła-Frycz, P. Knapik; „Kliniczne zastosowanie parasolek CardioSeal/StarFlex w zamykaniu ubytków międzyprzedsionkowych, przetrwałych otworów owalnych i przewodów tętniczych”; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2; 1 (3) str. 83-86. KBN 3
 5. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Baranowski, E. Adams, B. Karwot, J. Rycaj, I. Haponiuk, J. Białkowski; „Przezskórne zamykanie rekanalizowanych przewodów tętniczych – leczenie i obserwacja wyników”; Kardiologia Polska 2006. KBN 5
 6. M. Szulik, A.. Lenarczyk, J. Rycaj, J. Białkowski, B. Dzióbek, Z. Kalarus, T. Kukulski, „Kardiomiopatia gąbczasta gąbczasta noworodka”, Kardiologia Polska 2006; 64: 1422-1425.
 7. Z. Kalarus, O.Kowalski, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska-Skrzep, S. Pluta, B. Zeifert, B. Chodór, J. Białkowski, J. Skalski, M. Zembala, Radio –frequncy ablation of arrythmias following congenital heart surgery, Kardiologia Polska 2006; 64; 1343-1348. KBN 5
 8. Obersztyn, A. Baranowska, J. Rycaj, I. Haponiuk, B. Banaszak, K. Kocyba-Matyja and M. Szkutnik; “Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym – doświadczenia własne” („Changes in the coronary arterie during early and long-term follow – up of Kawasaki syndrome: a single centra experience”). Folia Cardiologica 2006, tom 1, nr 7, 377-382.
Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych
 1. J. Białkowski, C. Zabal, M. Szkutnik, J.A.Garcie Montes, J. Kusa, M. Zembala; "Percutaneous Interventional Closure of Large Pulmonary Arteriovenous Fistulas With the Amplatzer Duct Occluder” The American Journal of Cardiology 2006; vol. 96, 127-129. KBN 13, IF 3,14
 2. M A Walsh, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pawelec-Wojtalik, W. Bobkowski, K P. Walsh; “Atrioventricular block after transcatheter closure of perimembranous vantricular septal defects ”; Heart 2006, 92, 1295-1297. KBN 13 IF 3,271
Streszczenia zagraniczne
 1. W. Kawalec, M. Zuk. J. Bialkowski , H. Pikulska- Orłowska, A. Rudziński, A. Siwińska, A. Sysa, L. Szydłowski, B. Werner, Z. Tobota; „Cardiological symptoms and final diagnosis – multicentre study”; 41 st Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Congress Centem Basel, 24-27.05.2006 r., Basel/Switzerland, Abstact Book P- 86.
 2. M. Szkutnik, J. Bialkowski; „Application of Amplatzer Muscular Ventricular Septal Occluders for closures of perimembranous VSD”; 41 st Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Congress Centem Basel, 24-27.05.2006 r., Basel/Switzerland, Abstact Book P- 125.
 3. Kusa J., Szkutnik M., Białkowski J; “Transcatheter Treatment of Coarctation of the Aorta Stent Implantation”; 9 th International Workshop Catheter Interventions in Congenital and Structural Heart Disease 08—10.06.2006 r. Frankfurt, Germany, Abstract Book P-148.
 4. Białkowski J, Szkutnik M.; “Application of Amplatzer Muscular Ventricular Septal Occluders for closures of perimembranous VSD”; 9 th International Workshop Catheter Interventions in Congenital and Structural Heart Disease 08—10.06.2006 r. Frankfurt, Germany, Abstract Book P-130.
 5. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik; „Percutaneous stents implantation in patients with aortic coarctation”; PICS 2006 Poster Abstracts, “Catheter. and Cardiovascular Intervensions”; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-82. IF 1,585 KBN 9
 6. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Baranowski, A. Obersztyn, B. Karwot; „Percutaneous closure of secundum type of atrial septal defect (and) with Amplatzer Occluder (ASO) in children ≤13kg of body weight”; PICS 2006 Poster Abstracts, “Catheter. and Cardiovascular Intervensions”; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-83. IF 1,585, KBN 9
 7. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Baranowski, P. Banaszak, J. Rycaj; „Transcatheter closure of perimembranous VSD by application of amplatzer Muscular Vantricular Septal Occluders”; PICS 2006 Poster Abstracts, “Cathererization and Cardiovascular Intervensions”; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-85. IF 1,585, KBN 9
 8. J. Bialkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, Z. Kalarus, M. Gąsior, R. Przybylski; „Is it worth effort of transcatheter postinfarction ventricular septal defect closure?” World Congress of Cardiology 2006, 02-06 September 2006r., Barcelona, Spain, European Heart Journal 2006; Vol.27, Abstact Book P-2181. IF 3,840, KBN 13
Streszczenia krajowe
 1. J. Głowacki, J. Skalski, P. Banaszak, M. Gałecka, R. Kachel, Z. Jackowska, J. Białkowski; „Wartość wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce trudnych problemów w kardiochirurgii dziecięcej na podstawie dwóch operowanych chorych”; III Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów, 18-20 Maja 2006 r., Wrocław, ”Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska” 2006 r., Abstrakt Book str. 35-36.
 2. B. Karwot, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Rola echokardiografii w zabiegach zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej”; XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; pt. „Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii”, 17-18.06.2005 r., Włocławek 2006 r., Abstrakt Book str. 220-232.
 3. J. Głowacki, J. Skalski, P. Banaszak, M. Głowacka, R. Kachel, Z. Jackowska,
  J. Białkowski, M. Zembala; „Wartość wielorzędowej tomografii komputerowej
  w diagnostyce trudnych problemów w kardiochirurgii dziecięcej na podstawie dwóch operowanych chorych”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 537, R-718
  KBN 5
 4. B. Zeifert, J. Białkowski, J. Baranowski, B. Chodór, M. Szkutnik, J. Kusa; „Odległa ocena kliniczna dzieci po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich naczyń”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 365, R-345 KBN 5
 5. J. Iwiński, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, M. Żyła – Frycz, P. Banaszak, J. Rycaj, J. Białkowski; „Interwencyjne zamknięcie wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych przecieków u dorosłych”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 280, R-097 KBN 5
 6. A. Zdrzałek – Skiba, B. Karwot, Karot. Regiec, J. Kusa, J. Białkowski; „Częstoskurcz nadkomorowy u dzieci – możliwości terapeutyczne”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 408, M-435 KBN 5
 7. P. Pruszkowska-Skrzep, R. Lenarczyk, O. Kowalski, B. Chodór, B. Zeifert, A. Skiba, B. Karwot, J. Białkowski, Z. Kalarus; „Porównanie ablacji prądem o wysokiej częstości AVNRT i AVRT u dzieci i młodzieży z populacją dorosłych”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 460, R-582 KBN 5
 8. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, Z. Kalarus, M. Gąsior, R. Przybylski; „Przezcewnikowe zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korków Amplatzer”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 320, M-227 KBN 5
 9. A. Obersztyn, M. Szkutnik, J. Rycaj, B. Karwot, S. Regiec J. Białkowski; "Przezcewni-kowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego u dorosłych”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 323, P-232 KBN 5
 10. B. Karwot, J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, M. Żyła-Frycz, A. Skiba, J. Skalski; „Chirurgiczne lub interwencyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedisonkowej typu II u dzieci”; X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21-23 wrzesień 2006, Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006, Kardiologia Polska 2006 r.; 64: 8 (supl.5), str. 382, E-389 KBN 5
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi