Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Publikacje 2005

Rozdziały w podręcznikach:
 1. J.Białkowski, M Szkutnik, P Banaszak. „Przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej - rola badania echokardiograficznego”. „Echokardiografia praktyczna” tom III pod redakcją P.Podolec, W.Tracz i P.Hoffman. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, 221-8. (Rozdział Nr 5) KBN 3 pt
Prace drukowane w czasopismach zagranicznych
 1. J.Białkowski, C .Zabal, M.Szkutnik, J A Garcia Montes, J Kusa, M Zembala. „Interventional closure of large arteriovenous fistulae with the Amplatzer Duct Occluder”. Am J Cardiol, 2005,96, 127-9. IF 3,140 KBN 13 pt
 2. M Zydroń, J.Baranowski, J Białkowski, I Baranowska .”HPLC-FL / ED in analsysis
  of biogenic amines and their metabolites in urine”. Separation
  Science and Technolgy, 2005, 40, 1-12 IF-0,896 KBN 8 pt
Prace publikowane w czasopismach krajowych
 1. B Karwot, J Białkowski, M Szkutnik, A Skiba, E Urbanska, B Chodor A.Baranowska, B Zeifert. „Analiza częstości występowania zaburzeń rytmu serca u dzieci, u których ubytek międzyprzedsionkowy zamykano kardiochirurgiczneie i przezcewnikowo za pomocą korka Ampalzrer”. Kardiol Pol 2005, 62, 40-3.IC 5,27 KBN 4 pt
 2. J.Białkowski, M.Szkutnik. „Cewnikowania terapeutyczne serca. Cz. I Nieoperacyjne poszerzanie zastawek serca i naczyń”. Lekarz 2005, 1-2, 47-52. KBN 0,5 pt
 3. J.Białkowski, M.Szkutnik. „Cewnikowania Terapeutyczne serca. Cz. II Nieopercayjne zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i pozasercowych oraz inne zabiegi”. Lekarz, 2005, 3-4 , 67-72. KBN 0,5 pt
 4. W. Kawalec, M Zuk, J Białkowski, H Pikulska-Orłowska, A Rudziński, A Siwińska, A Sysa, L Szydłowski, B Werner, J Czarnecki, J Ereciński, K Makowska, A Olszanowski. „Znaczenie objawów ze strony układu krążenia będących przyczyną skierowania do kardiologa”. Med. Wieku Roz. 2005, 9,139-151. KBN 2,0
 5. Chodór B, Zakliczyński M, Przybylski R, Białkowski J, Zeifert B, Rycaj J, Knapik P, Zembala M. „Odległe wyniki ortotopowego przeszczepu serca u dzieci poniżej 15-go roku życia”. Kardiochir Pol 2005, 2, 99-104. IC 3,21 KBN 3,0
 6. Białkowski J. Komentarz do artykułu: „Interwencyjne przezskórne zamknięcie fenestracji u pacjentów po operacji metodą Fontana”. Kardiochirurg Torakochir Pol 2005, 2, 65-6.KBN 3,0
 7. Białkowski J. Komentarz do artykułu : „Przezskórne zabiegi zamknięcia przecieków wewnątrzsercowych”. Kardiol Dypl 2005,4 19-17. IC 2,19 KBN 1,0
 8. Białkowski J Komentarz do artykułu: „Przezskórne interwencje w chorobach zastawkowych serca” Kardiol Dypl 2005, 4, 30-1. IC 2,19 KBN 1,0
 9. Kusa J, Białkowski J, Szkutnik M. „Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej – kardiochirurgia czy interwencja?” Standardy Medycyny 2005, 7 Supl. 28- 30.KBN 2,0
 10. Kusa J, Bialkowski J, Szkutnik , Krupa H, Krasoń M. „Przetoka aortalno-oskrzelowa po chirurgicznym zabiegu poszerzenia koarktacji aorty leczona za pomocą stentgraftu”. Standardy Medycyny 2005, 7, supl. 111-4 KBN 2,0
 11. Szkutnik M, J Białkowski. „Postępy kardiologii interwencyjnej”. Med.-Info, Luty 2005,
  28-30.
Streszczenia ze zjazdów międzynarodowych, zagranicznych publikowane
w suplementach.
 1. J Białkowski, M. Szkutnik, J Skalski, J Kusa, J Baranowski, P Banaszak, I Haponiuk, D Pyplacz, B Zeifert, M Zyla- Frycz, A Skiba, J Rycaj, P Knapik, J Czapla, E Urbanska, S Regiec, M Zembla: “Surgical or transcatheter closure of the most common cardiovascascular defects with left to right shunt”. J Cardiovasc Surg 2005, 46,suppl 1,81 (IF 0,738)
 2. J Białkowski, C Zabal, M. Szkutnik, JA Montes, J Kusa, J Baranowski, M Zembala, „Percutaneous interventional closure of large pulmonary arterio-venous fistule with Amplatzer duct occluder”. J Cardiovasc Surg 2005, 46,suppl 1,82 (IF 0,738)
 3. J Białkowski, M.Szkutnik, J Kusa, J Baranowski, H Krupa, M Krason,
  M Zembala. „Rescute stenting of thoracic aorta In 3 adult patients with severe complications of coarctation of the aorta” J Cardiovasc Surg 2005, 46,suppl 1,83 (IF 0,738)
 4. Białkowski J, Zabal C, Szkutnik M, Garcia Montes J A, Kusa J, Baranowski J, Zembala M. “Percutaneous interventional closure of large pulmonary arteriovenous fistulae with the Amplatzer Duct Occluder”. Kongres ESC, Stockholm 3-7. IX. 2005, Eur Heart J 2005, 26, Abstract supplement, 83 (P614) (IF 6,247)
 5. Szkutnik M, Bialkowski J, Kusa J, Baranowski J, Chodor B,Regiec S, Zyla Frycz M, “Transcatheter treatment of patients with coarctation and recoarctation of aorta”. Eur Heart J 2005 Kongres ESC Kongres ESC, Stockholm 3-7. IX. 2005 Eur Heart J 2005, 26, Abstract supplement, 560 (P3419) (IF 6,247)
 6. Szkutnik M, Bialkowski J, Kusa J, Baranowski J, Banaszak, P, Zeifert B, Zyla-Frycz M, Lenarczyk A. “Interventional closure of double/multiple arterial septal defects with Amplatzer device” Kongres ESC, Stockholm 3-7. IX. 2005 Eur Heart J 2005, 26, Abstract supplement , 557 (P3408) (IF 6,247)
Streszczenia ze zajazdów międzynarodowych, zagranicznych publikowane
w pamiętnikach.
 1. Kusa J, Baranowski J, Bialkowski J., Szkutnik M, Rycaj J. „Balloon aortic valvuloplasty in children – early and long-term outcome”. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book, 47 (str 304)
 2. Baranowski J, Bialkowski J, Szkutnik M, Kusa J, Rycaj J, Zeifert B, Banaszak P, Urbanska E, Karwot B. “Surgical versus transcatheter closure of the most common cardiovascular defects with left to right shunt”. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book , 59 ( str 307)
 3. Zabal C, Bialkowski J, Garcia Montes JA, Szkutnik M, Kusa J, Baranowski J. “Percutaneous interventionla closure of large pulmonary arterio-venous fistulae with the Amplatzer Duct occluder”. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book , 47
 4. Białkowski J, Szkutnik M, Kusa J, Baranowski J, Banaszak P. „Cardioseal/ Starflex devices in percutaneous closure of undiserable cardiovascular shunts” The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book ,657 ( str 175)
 5. Białkowski J, Szkutnik M, Kusa J, Baronowski J, Krupa H. Severe complications of the coarctations of the aorta In 3 adult patients treatyed
  by percutaneous stentinhg. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology ,Buenos Aires ,18-22, X, 2005, Abstract book , 666 ( str175)
 6. Szkutnik M, Bialkowski J, Kusa J, Baranowski J, Zyła Frycz M. „Transcatheter treatnment of patients with coaractaion and recoarctation of the aorta”.The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book 702 ( str 176)
 7. Szkutnik M, Bialkowski J, Kusa J , Baranowski J, Rycaj J. “Transcatheter closure of double/multiple atria septal defects”. The Fourth World Congress
  of Pediatric Cardiology,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book , 682 ( str 176)
 8. Żyła –Frycz M, Białkowski J, Chodór B, Frycz J, Szkutnik M. “Cor triatriatum and dextrum in children”. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology ,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book , 643 ( str 124)
 9. Chodór B., Białkowski J, Zyła –Frycz M, Szkutnik M, Chodór P.”Long term outcomes of orthotopic heart transplantation in children”. The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology ,Buenos Aires, 18-22, X, 2005, Abstract book, 647 str 287
Steszczenia ze zjadów krajowych publikowane w suplementach czasopism
 1. J Kusa, J Baranowski, J Białkowski, J Skalski, M Szkutnik, I Haponiuk, D Pypłacz, J Rycaj. „Chirurgiczne oraz interwencyjne zamykanie najczęstszych przecieków sercowo-naczyniowych z lewo-prawym przeciekiem”. IX Międzynarodowy Kongres PTK, 22-25.09.2005, Katowice, Kardiol Pol, 2005 , supl.,46
 2. J Baranowski, J Kusa, J Białkowski, M Szkutnik, H Krupa, M Krasoń. Stertowanie ze wskazań życiowych u 3 dorosłych pacjentów i poważnymi powikłaniami koarktacji aorty. IX Międzynarodowy Kongres PTK, 22-25.09.2005, Katowice, Kardiol Pol, 2005 , supl.,56
 3. O Kowalski, Z Kalarus, J Prokopczuk, B Chodów, B Zeifert, P.Pruszkowska-Skrzep,R Lenarczyk, A Sokół, A Skiba, J Białkowski. „Stała endokawitarna stymulacja serca u dzieci po złożonych zabiegach kardiochirurgicznych”. IX Międzynarodowy Kongres PTK, 22-25.09.2005, Katowice, Kardiol Pol, 2005 , supl., 89
 4. J Baranowski, J Kusa, M Szkutnik, J Białkowski, M Żyła-Frycz, B Karwot, J Rycaj. „Interwencyjne zamykanie mnogich ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej przy pomocy implantów typu Amplatzer”. IX Międzynarodowy Kongres PTK, 22-25.09.2005, Katowice, Kardiol Pol, 2005 , supl., 97.
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi