Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Prace oryginalne 2010

 1. Hudzik B., Filipiak K., Zembala M.O., Szkodziński J., Miszalski-Jamka K., Niklewski T., Głowacki J., Zembala M., Poloński L.: Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a rare causa of right ventricular impairment. J Card Surg 2010;25:171-174.
 2. Knapik P., Cieśla D., Wawrzyńczyk M., Knapik M., Borkowski J., Zembala M.: Incidence and prediction of permanent neurological deficits after cardiac surgery – are the existing models of predictions truly global? Eur J Cardiothorac Surg, 2010; 37: 717-723.
 3. Kowalczuk A., Derejczyk J., Buchta P., Zembala M.: Dlaczego gerontologia jest potrzebna przy rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca i naczyń. Kardiol Pol 2010; 68; 2: 241-245.
 4. Nagajewski A., Morskaya M. Zembala M.: Częstoskurcz komorowy z wąskim zespołem QRS po operacji kardiochirurgicznej. Kardiol Pol 2010; 68; 4: 472-477.
 5. Wilczek P., Małota Z., Nożyński J., Przybylski R., Zembala M.: Acellularne łaty biologiczne pokrywane mezenchymalnymi komórkami macierzystymi i ich potencjalnie wykorzystanie w zabiegach rekonstrukcji lewej komory serca. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 1: 66-80.
 6. Kalarus Z., Kukulski T., Lekston A., Streb W., Sikora J., Nadziakiewicz P., Gąsior M., Poloński L., Zembala M.: Metodyka i bezpieczeństwo zabiegu przez naczyniowej redukcji ciężkiej pozawałowej niedomykalności mitralnej metodą MitraClip u 3 chorych wysokiego ryzyka leczenia operacyjnego – pierwsze polskie doświadczenia. Kardiol Pol 2010; 68; 6: 729-735.
 7. Wilczek P., Religa Z., Zembala M.: Effects of ischemic heart disease operations with use of Cardiac Pulmonary Bypass (CPB) and without it, using the Off-Pump Coronary Artery Bypass (OPCAB) technique on the chosen subpopulations of lymphocytes: potential usefulness in the routine clinical diagnostics. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 2: 134-140.
 8. Trzeciak P., Foremny J., Wróbel M., Herdyńska-Wąs M., Hrapkowicz T., Szymborska-Kajanek A., Nadziakiewicz P., Knapik P., Kucewicz E., Strojek K., Zembala M.: Nowe wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) mocno stawiają na wartość diagnostyczną i prognostyczną hemoglobiny glikowanej, czyli powody do satysfakcji u kardiochirurgów i operowanych chorych. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 2: 180-184.
 9. Oleszczyk K., Zielińska-Meus A., Zielińska T., Rybicki J., Sykosz T., Żurek J., Bugajska-Sysiak K., Staroszczyk-Głąb W., Kurek B., Szeląg A., Gutkowska A., Juda L., Lindel B., Opara A., Postawa U., Sieja A., Wolniczek B., Pacholewicz J., Kalarus Z., Zembala M.: Drugi etap rehabilitacji chorych z mechanicznym wspomaganiem lewej komory serca typu HeartWare. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 2: 188-190.
 10. Zembala M., Michler R., Rynkiewicz A., Huynh T., She L., Lubiszewska B., Hill J., Jandova R., Dagenais F., Peterson E., Jones R.: Clinical characteristics of patients undergoing surgical ventricular re construction by choice and by randomization. J Am Coll Cardiol 2010; 56:499-507.
 11. Sokal A., Przybylski R., Zembala M., Rozwadowska N., Bialas M., Lenarczyk R., Niklewski T., Miszalski-Jamka K., Średniawa B., Kurpisz M.: Autologiczny przeszczep mioblastów szkieletowych w kardiomiopatii nie-niedokrwiennej – opis przypadku. Kardiol Pol 2010; 68; 7: 856-859.
 12. Wilczek K., Chodór P., Walas R., Krasoń M., Przybylski R., Niklewski T., Głowacki J., Nadziakiewicz P., Kowalik V., Motyka M., Laborde J.C., Zembala M.: „Zastawka w zastawkę” — pierwsze polskie doświadczenie w przezcewnikowym leczeniu zdegenerowanej bioprotezy zastawki aortalnej u chorej wysokiego ryzyka reoperacji chirurgicznej, z użyciem dostępu przez tętnicę pachową. Kardiol Pol 2010; 68; 8: 980-984.
 13. Jastrzębski D., Wyrwoł J., Ochman M., Kowalski K., Lutogniewska W., Żegleń S., Wojarski J., Kubicki P., Kozielski J.: Measurement of respiratory sensation In patients referred for lung transplantation. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 3: 312-318
 14. Barańska-Kosakowska A., Hawranek M., Gąsior M., Spatuszko A., Przybylski R., Zakliczyński M., Zembala M.: Koronarografia z komputerową analizą danych w ocenie choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 3: 319-324
 15. Szyguła-Jurkiewicz, Owczarek A., Wojnicz R., Pudlo R., Schmidt B., Fryś-Kubala M., Klimaszewska K., Zembala M., Poloński L.: Wpływ optymalnego leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w okresie 3 lat obserwacji. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 3: 331-337.
 16. Pudlo R., Piegza M., Zakliczyński M., Zembala M.: Non-compliance Or suicie attempt: a case study. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 3: 338-340.
 17. Kucewicz-Czech E., Wojarski J., Żegleń S., Urbańska E., Przybylski R., Pawlak Sz., Maruszewski M., Czapla J., Żukowska-Szczechowska E., Zembala M.: Operacje kardiochirurgiczne u pacjentów dializowanych z powodu skrajnej niewydolności nerek. Kardiol Pol 2010; 68; 9: 1088-1090.
 18. Kowalczuk A., Chodór P., Streb W., Kurek T., Kalarus Z., Zembala M.: The utility of duplex ultrasound Canning In reporting the vascular complications after heart catheterization performer from New arteria approaches – radial Or femoral artery Access with StarClose Osage – a substudy of the RADIAMI II trial. Post Kardiol Interw 2010; 6; 3; 21: 112-116.
 19. Chodór P., Wilczek K., Przybylski R., Krasoń M., Głowacki J., Niklewski T., Podolecki T., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Immediate and 6-month outcomes of transapical and transfemoral Edwards-Sapien prosthesis implantation in patients with aortic stenosis. Kardiol Pol 2010, 68, 10:1124-1131.
 20. Kapko W., Oleszczyk K., Kurczyk-Górska J., Klosa Z., Gąsior M., Zembala M., Zielińska-Meus A., Poloński L.: Rehabilitacja po zawale serca w dobie leczenia interwencyjnego. Kardiol Pol 2010; 68; 11:1305-1307.
 21. Jastrzebski D., Lutogniewska W., Ochman M., Margas A., Kowalski K., Wyrwol J., Ksiazek B., Wojarski J., Zeglen S., Ziora D., Kozielski J.: Osteoporosis In patients referred for lung transplantation. Eur J Med. Res 2010; 15, suppl. II: 68-71.
 22. Lutogniewska W., Jastrzebski D., Wyrwol J., Ksiazek B., Ochman M., Kowalski K., Margas A., Kubicki P., Kozielski J.: Dyspnea and quality of life In patients referred for lung transtplantation. Eur J Med. Res 2010; 15, suppl. II: 68-71.
 23. Białkowski J., Szkutnik M., Fiszer R., Głowacki J., Banaszak p., Zembala M.: Application of Cardio-O-Fix occluders for transcatheter closure of patent ductus arterio sus and interatrial Communications: Preliminary experience. Cardiol J 2010; 17; 6: 607-611.
 24. Kowalski O., Zembala M., Buchta P., Filipiak K., Sokal A., Foremny J., Boidol J., Poloński L., Zembala M.: Ablacja migotania przedsionków – nowe możliwości współpracy kardiologa i kardiochirurga. Kardiol Pol 2010; 68; 12: 1418-1422.
 25. Krasoń M., Chodór P., Walas R., Przybylski R., Wilczek K., Niklewski T., Głowacki J., Zembala M.: Implantacja zastawki aortalnej przez lewa tętnicę podobojczykową poszerza nasze możliwości leczenia objawowej sten ozy zastawki aortalnej w grupie chorych trudnych. prezentacja przypadku. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 4: 399-402.
 26. Saucha W., Maruszewski M., Kucewicz-Czech E.: Opieka nad dawcą – rola nie tylko anestezjologa. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 4: 424-426.
 27. Zakliczyński M., Pyka Ł., Trybunia D., Nozyński J., Przybylski R., Zembala M.: Jak użyć sirolimusu, aby uzyskać poprawę przeżycia chorych po transplantacji serca? Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 4: 431-435.
 28. Ochman M., Jastrzebski D., Wojarski J.Żegleń S., Kowalski K., Wyrwoł J., Lutogniewska W., Maksymiak M., Książek B., Margas A., Małota R., Kubicki P., Ziora D., Kozielski J.: Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej pacjentów kwalifikowanych do transplantacji płuc – wstępne wyniki. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 4: 452-457.
 29. Zembala M.: Program terapeutyczny nadciśnienia płucnego. Kardiochir Torakochir Pol 2010; 7; 4: 466-468.
 30. Lekston A., Zakliczyński M., Gąsior M., Osuch M., Wilczek K., Kalarus Z., Osadnik T., Poloński L., Zembala M.: Comparison of long-term results of drug-eluting stent and bare metal stent implantation in heart transplant recipients with coronary artery disease. Kardiol Pol 2010; 68, 2, 131-134.
 31. Trzeciak P., Zembala M., Poloński L.: Major Hemorrhagic and Thromboembolic Complications in Patients with Mechanical Heart Valves Receiving Oral Anticoagulant Therapy. Heart Surg Forum 2010, 13, 2:80-85.
 32. Średniawa B., Cebula S., Kowalczyk J., Batchvarov V., Musialik-Łydka A., Śliwińska A., Woźniak A., Zakliczyński M., Zembala M., Kalarus Z:.Heart rate turbulence for prediction of heart transplantation and mortality in chronic heart failure. Ann Noninvasive Electrocardiol 2010; 15, 3, 230-237.
 33. Kowalczyk J., Lenarczyk R., Strojek K., Zielińska T., Gumprecht J., Sędkowska A., Kukulski T., Świerad M., Kowalski O., Średniawa B., Poloński L., Zembala M., Kalarus Z.: Prognosis in diabetic patients with acute myocardial infarction treated invasively is related to renal function. Med Sci Monitor 2010; 16, 2, 67-74.
 34. Kolh P, Wijns W, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D, Vahanian A, Auricchio A, Bax J, Ceconi C, Dean V, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hobbs R, Kearney P, McDonagh T, Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Vardas PE, Widimsky P, Kolh P, Alfieri O, Dunning J, Elia S, Kappetein P, Lockowandt U, Sarris G, Vouhe P, Kearney P, von Segesser L, Agewall S, Aladashvili A, Alexopoulos D, Antunes MJ, Atalar E, de la Riviere AB, Doganov A, Eha J, Fajadet J, Ferreira R, Garot J, Halcox J, Hasin Y, Janssens S, Kervinen K, Laufer G, Legrand V, Nashef SA, Neumann FJ, Niemela K, Nihoyannopoulos P, Noc M, Piek JJ, Pirk J, Rozenman Y, Sabate M, Starc R, Thielmann M, Wheatley DJ, Windecker S, Zembala M.: Guidelines on myocardial revascularization. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS); European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Eur J Cardiothorac Surg 2010;38 Suppl: 1-52.
 35. Wijns W, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D; Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions, Vahanian A, Auricchio A, Bax J, Ceconi C, Dean V, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hobbs R, Kearney P, McDonagh T, Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Vardas PE, Widimsky P; EACTS Clinical Guidelines Committee, Kolh P, Alfieri O, Dunning J, Elia S, Kappetein P, Lockowandt U, Sarris G, Vouhe P, Kearney P, von Segesser L, Agewall S, Aladashvili A, Alexopoulos D, Antunes MJ, Atalar E, Brutel de la Riviere A, Doganov A, Eha J, Fajadet J, Ferreira R, Garot J, Halcox J, Hasin Y, Janssens S, Kervinen K, Laufer G, Legrand V, Nashef SA, Neumann FJ, Niemela K, Nihoyannopoulos P, Noc M, Piek JJ, Pirk J, Rozenman Y, Sabate M, Starc R, Thielmann M, Wheatley DJ, Windecker S, Zembala M. ESC Committee for Practice Guidelines Eur Heart J. 2010 Oct;31(20):2501-55. Epub 2010 Aug 29.
 36. Wijns W, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D. Wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Grupa robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rewaskularyzacji i mięsnia sercowego oraz Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Vahanian A, Auricchio A, Bax J, Ceconi C, Dean V, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hobbs R, Kearney P, McDonagh T, Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Vardas PE, Widimsky P; EACTS Clinical Guidelines Committee, Kolh P, Alfieri O, Dunning J, Elia S, Kappetein P, Lockowandt U, Sarris G, Vouhe P, Kearney P, von Segesser L, Agewall S, Aladashvili A, Alexopoulos D, Antunes MJ, Atalar E, Brutel de la Riviere A, Doganov A, Eha J, Fajadet J, Ferreira R, Garot J, Halcox J, Hasin Y, Janssens S, Kervinen K, Laufer G, Legrand V, Nashef SA, Neumann FJ, Niemela K, Nihoyannopoulos P, Noc M, Piek JJ, Pirk J, Rozenman Y, Sabate M, Starc R, Thielmann M, Wheatley DJ, Windecker S, Zembala M. Kardiol Pol 2010; 68; supl. VIII: 569-638.
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi