Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Prowadzone projekty badawcze/ rejestry/granty

Prowadzone w ostatnich latach programy badawcze, finansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Naukowego

 • Procedura remodelingu lewej komory serca metodą Menicantiego (TR3ISVRTM), jako kompleksowa metoda chirurgicznego leczenia kardiomiopatii niedokrwiennej
  (nr projektu 2PO5C 057 30, 2006-2009)
 • Zastosowanie terapeutycznej hipotermii po nagłym zatrzymaniu krążenia w ostrych zespołach wieńcowych
  (nr projektu 2 PO5C 066 30, 2006-2011)
 • Chirurgiczny remodeling pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Wyniki wczesne i średnioterminowe
  (nr projektu NN 403 188034, 2009-2010)
 • Identyfikacja i izolacja ludzkich sercowych komórek macierzystych i progenitorowych z serca niewydolnego u pacjentów poddanych transplantacji serca
  (nr projektu NN403 283336, 2009-2011)
 • Wpływ pobudzenia płytek krwi i nasilenia procesu zapalnego na zaburzenia przepływu w mikrokrążeniu u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST i cukrzycą leczonych przezskórną interwencją wieńcową. Obserwacja 12-miesięczna
  (nr projektu NN403 0555 33, 2007-2011)
 • Przezskórne leczenie wybranych zwężeń w układzie sercowo-naczyniowym jako alternatywa do leczenia chirurgicznego
  (nr projektu NN403 288536, 2009-2010)
 • Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno-ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce (nr 6229 2005C/06661) (prace wdrożeniowe)
  (nr projektu/umowy 3/85195/ZD/130/387, 2009-2010)
 • Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z przezskórną interwencją wieńcową
  (projekt rozwojowy nr 13008406/2009, 2009-2013)
 • Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca
  (nr projektu WND-POIG.01.03.01-00-169/092010- 2014)
 • Genetyczne czynniki ryzyka restenozy
  (nr projektu 2011/01/D/NZ5/04387, 2011-2015)

Prowadzone w SCCS ogólnopolskie rejestry

 • Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
  (od 2003 roku koordynacja jednego z największych na świecie tego typu rejestrów, w którym zgromadzono do chwili obecnej dane ponad 400 000 chorych; finansowany przez Ministrstwo Zdrowia)
 • EURObservational Research Programme – Trans Catheter Valve Treatment Registry (TCVT Pilot Registry) - Rejestr Przezcewnikowych Zabiegów Zastawkowych - pilotaż
  (koordynacja rejestru w Polsce; finansowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
 • Rejestr POL-TAVI FIRST
  (koordynacja pierwszego w Polsce rejestru chorych z ciężką objawową stenozą zastawki aortalnej, poddanych terapii metodą przezskórnej implantacji zastawki aortalnej)
 • Ogólnopolski Kardiochirurgiczny Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej PIMaR
  (koordynacja rejestru w Polsce w latach 2006-2009, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD)
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi