Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność naukowa

WIODĄCE TEMATY BADAWCZE:

  • optymalizacja kwalifikacji do dalszego leczenia chorych z niewydolnością serca w oparciu o zespół wielospecjalistyczny (kardiolog, kardiochirurg, transplantolog, nefrolog, diabetolog); obserwacje długoterminowe
  • znaczenie rewaskularyzacji w mięśniu z zachowaną żywotnością u chorych z ciężką niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej, z docelowym opracowaniem algorytmu postępowania w tej grupie chorych
  • resynchronizacja serca u chorych kwalifikowanych do transplantacji serca oraz u chorych z leczeniem docelowym; poszukiwanie parametrów wpływających na lepszą odpowiedź stymulacji
  • rokowanie odległe chorych z niewydolnością serca w zależności od parametrów hemodynamicznych w łożysku płucnym
  • interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych – zagadnienia związane z klinicznymi i metabolicznymi markerami rokowania, optymalizacja postępowania, obserwacje długoterminowe
  • ocena rezerwy wieńcowej testami czynnościowymi chorych z chorobą wieńcową w pracowni hemodynamiki
  • pierwszy w Polsce program leczenia hybrydowego (MIDCAB + PCI z DES) u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, z oceną zdarzeń klinicznych i kontrolą angiograficzną po 12 miesiącach
  • ocena funkcji płytek u chorych z chorobą wieńcową, w tym OZW z zaburzeniami metabolicznymi
  • waskulopatia serca przeszczepionego
  • techniki endowaskularne w miażdżycy tętnic obwodowych, w tym tętnic szyjnych

Dnia 19 września 2013 roku Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na podstawie przedstawionego dorobku oraz cyklu prac zatytułowanego „Chory trudny, wysokiego ryzyka
z zawałem serca - analiza postępowania terapeutycznego w celu poprawy rokowania odległego w wybranych podgrupach chorych” podjęła uchwałę w sprawie nadania dr n. med. Markowi Gierlotce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki medyczne, dyscyplinie: medycyna, w zakresie kardiologia

Po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego dnia 16.04.2013dr n. med. Michał Hawranek uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Kariologia.

Po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego dnia 25.04.2013 dr n. med. Grzegorz Słonka uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Kariologia.

Po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego dnia 26.11.2013r. lek. Małgorzata Świetlińska uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Choroby Wewnętrzne.

HYBRID – POLMIDES:

Link do publikacji z projektu badania w KP: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/527

HYBRID: A Prospective, Randomized Trial of Hybrid Coronary Revascularization Versus Standard Surgical Revascularization in Multivessel Disease

Badanie zaprezentowane podczas Konferencji TCT 2013 w trakcie prestiżowej sesji „First Report Investigations” przez Dr Michała Hawranka

Link do News’a z TCT: http://www.tctmd.com/show.aspx?id=122599

Link do prezentacji z TCT 2013: http://solaci.org/es/pdfs/TCT2013/6_michal_hawranek.pdf

Link wywiadu z Dr Michałem Hawrankiem: http://www.cardiotube.net/?p=3234

Informator dla pacjenta (załącznik)

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi