Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Tel. 32 3733689; e-mail: sek.kch@sccs.pl

Wiodące tematy badawcze:

A. Nabyte wady serca - zastawki mitralnej, trójdzielnej, aortalnej; wady wielozastawkowe

 • małoinwazyjna kardiochirurgia w wadach nabytych serca, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów naprawczych zastawki mitralnej, trójdzielnej i zabiegów rekonstrukcyjnych zastawki aortalnej – wiodące w kraju doświadczenie
 • dwupłatkowa zastawka aortalna jako wspólny problem chorego i zespołu leczącego - kardiologa i kardiochirurga
 • zabiegi małoinwazyjne w wymianie uszkodzonej zastawki aortalnej szansą redukcji powikłań
 • badania wydolności serca w okresie wczesnym i odległym u chorych kwalifikowanych do operacji wady serca i operowanych w okresie rozstrzeni lewej komory serca
 • zabiegi TAVI (z dostępu przeznaczyniowego (przezudowego, przezpodobojczykowego, przezaortalnego) i przezkoniuszkowego u chorych starszych z grupy wysokiego ryzyka, z objawową stenozą aortalną
 • bezpieczeństwo, efektywność - dobre wyniki leczenia - wdrażanie nowych programów nad badaniami zastawek biologicznych stentowych i bezstentowych nowego typu, w tym także nowatorskich technologii bezszwowych
 • przewidywanie ryzyka powikłań w operacjach skojarzonych (jednoczasowe operacje wieńcowe i zastawkowe)
 • strategia wyboru metody leczenia - jednoczasowe zabiegi hybrydowe zastawkowe i wieńcowe jako element redukcji ryzyka operacyjnego i powikłań u chorych wysokiego ryzyka

B. Leczenie choroby niedokrwiennej i jej powikłań (niedomykalność mitralna, pozawałowa, tętniak pozwałowy lewej komory)

 • małoinwazyjne operacje u chorych z chorobą niedokrwienną serca, w tym operacje bez krążenia pozaustrojowego OPCAB, MIDCAB/TECAB, operacje hybrydowe
 • rewaskularyzacja tętnicza z wykorzystaniem obu tętnic piersiowych, tętnicy promieniowej pobieranej metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi
 • Ogólnopolski Rejestr chorych z pozawałową niedokrwienną niedomykalnością mitralną PIMaR
 • jednoczasowa rewaskularyzacja serca w chorobie niedokrwiennej serca, z naprawą pozawałowej niedomykalności mitralnej
 • badania doświadczalne i kliniczne w zakresie chirurgicznego remodelingu pozawałowo uszkodzonego serca
 • badania przedkliniczne nad wykorzystaniem komórek macierzystych u chorych z ciężką kardiomiopatią pozawałową, bez możliwości rewaskularyzacji, z trwałym uszkodzeniem serca

C. Tętniaki aorty

 • predykcja powikłań u chorych operowanych ze wskazań życiowych w ostrym rozwarstwieniu aorty typu A
 • operacje tętniaków aorty z zachowaniem własnej zastawki chorego
 • operacje hybrydowe tętniaków aorty z wykorzystaniem technik klasycznych i małoinwazyjnych
 • zabiegi endowaskularne w tętniakach aorty - wczesne i odległe wyniki leczenia
 • protekcja CUN i narządów w operacjach tętniaków aorty

D. Wrodzone wady serca

 • szeroki i pełny zakres operacji wrodzonych wad serca u noworodków i dzieci do 18 roku życia
 • rozwijanie operacji kardiochirurgicznych u chorych dorosłych z wrodzonymi wadami serca (GUCH)
 • wykorzystanie we współpracy z kardiologiem interwencyjnym - ekspertem w zakresie wad wrodzonych - technik małoinwazyjnych i hybrydowych w leczeniu wrodzonych wad serca
 • nowatorskie i pionierskie w Polsce wyniki chirurgicznej rekonstrukcji u chorych z Zespołem Ebsteina
 • wykorzystanie ECMO w ratowaniu noworodków z ciężką niewydolnością krążeniowo- oddechową i dzieci starszych z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową w stanach zagrożenia życia

E. Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków i chirurgiczna ablacja

 • równoczasowa ablacja u chorych z objawowym migotaniem przedsionków poddanych planowym operacjom wad nabytych, wrodzonych serca, także choroby niedokrwiennej
 • bezpieczeństwo i skuteczność małoinwazyjnej ablacji u chorych z opornym na leczenie przetrwałym migotaniem przedsionków
 • hybrydowa, małoinwazyjna ablacja u chorych z objawowym migotaniem przedsionków

F. Niewydolność serca, transplantacja serca u dorosłych i dzieci, mechaniczne wspomaganie krążenia

 • kwalifikacja do transplantacji serca i ocena przewidywanego czasu przeżycia i poziomu zagrożenia ryzykiem nagłego zgonu
 • ocena nadciśnienia płucnego u biorcy i jego odwracalności
 • wczesne i odległe wyniki transplantacji serca u dorosłych i dzieci
 • skuteczność i bezpieczeństwo wieloskładnikowej immunosupresji na wczesny i odległy wynik leczenia
 • monitorowanie zagrożenia infekcyjnego u chorych po transplantacji
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa wspomagania chorych mechanicznymi sztucznymi komorami pneumatycznymi serca typu Religa
 • wczesne, średnio- i długoterminowe wspomaganie komorami pneumatycznymi typu Religa i komorami osiowymi typu HEARTWARE
 • jakość życia i przebieg rehabilitacji chorych poddanych zabiegowi implantacji mechanicznych komór serca
 • opieka nad dawcą serca, współpraca szkoleniowa i organizacyjna ze środowiskiem anestezjologicznym

G. Ostra i przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci. Transplantacje płuc

 • kwalifikacje do zabiegu endarterektomii płucnej (PEA) chorych z przewlekłą zatorowością płucną
 • wyniki wczesne i odległe zabiegów PEA; wskaźniki kliniczne i predykcyjne wpływające na wyniki leczenia
 • kwalifikacja do transplantacji płuc w zależności od etiologii nieodwracalnego uszkodzenia serca i zaawansowania choroby podstawowej
 • wyniki transplantacji płuc; czynniki wpływające na wczesny i odległy wynik leczenia
 • powikłania u chorych poddanych transplantacjom płuc w okresie wczesnym i odległym
 • immunosupresja u chorych po transplantacji płuc
 • opieka nad dawcą płuc
 • pozyskiwanie płuc od dawców z grupy ryzyka, badania doświadczalne i kliniczne
 • ECMO u dorosłych tętniczo-żylne i żylno-żylne; wskazania, przeciwwskazania oraz organizacja transportu i zabiegu

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi