Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Projekty rozwojowe współfinansowane ze środków krajowych

Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z przeskórną interwencją wieńcową

Działając na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz.U. nr 38, poz. 216), co najmniej raz w roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych, które kwalifikuje się do finansowania.


W 2009 r. w ramach VI konkursu projektów rozwojowych na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0587/R/P01/2009/06 z dnia 30-04-2009 Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu przyznane zostały środki finansowe na realizację projektu rozwojowego: Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z przeskórną interwencją wieńcową.

7 września 2009 r. podpisana została z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał prowadzenie całości działań związanych z monitorowaniem i finansowaniem realizacji projektu, Umowa Nr N R13 0084 06/2009 przewidująca dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł.

Kierownikami projektu są: prof. Marian Zembala i prof. Mariusz Gąsior.


Realizacja projektu zaplanowana od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2012 r. obejmuje ocenę możliwości i bezpieczeństwa wykonania rewaskularyzacji hybrydowej, w porównaniu z klasyczną rewaskularyzacją chirurgiczną u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz analizę wpływu zastosowanej techniki leczenia na wystąpienie niekorzystnych zdarzeń sercowych w obserwacji wczesnej i odległej. Pierwszym i zarazem głównym celem badania jest wykazanie możliwości i bezpieczeństwa wykonania rewaskularyzacji hybrydowej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Do badania zostanie włączonych 200 chorych z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową, w tym istotnym zwężeniem w zakresie tętnicy przedniej zstępującej. Z uwagi, że jest to badanie randomizowane, chorzy będą losowo przydzielani do leczenia klasyczną metodą pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG/OPCAB) lub w schemacie hybrydowym.

Leczenie hybrydowe, zgodnie z protokołem badania, będzie wykonywane w dwóch etapach: pierwszym - wszycie pomostu tętniczego z tętnicy piersiowej wewnętrznej do tętnicy zstępującej przedniej techniką małoinwazyjną MIDCAB, bez klasycznej sternotomii, drugim - wykonanie przezskórnej angioplastyki z implantacją stentów powlekanych do pozostałych zwężonych tętnic wieńcowych. Po 12 miesiącach od wykonania zabiegu wszyscy chorzy będą przyjmowani do Śląskiego Centrum Chorób Serca celem wykonania kontrolnej koronarografii.

Założeniem rozpowszechnienia hybrydowego sposobu rewaskularyzacji chorych z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową jest małoinwazyjność zabiegu oraz uniknięcie powikłań związanych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego w trakcie klasycznego zabiegu CABG.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi