Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca


Kierownik Pracowni:
dr hab. n. med. Oskar Kowalski

Lekarze:

prof.dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk
dr n. med. Patrycja Pruszkowska- Skrzep
dr n. med. Adam Sokal
dr n. med. Sławomir Pluta
dr n. med. Michał Mazurek
dr n. med. Aleksandra Woźniak
lek. med. Agnieszka Liberska
dr n. med. Ewa Jędrzejczyk - Patej
lek. Joanna Boidol
lek. Katarzyna Przybylska - Siedlecka
dr n. med. Katarzyna Mitręga
dr n. med. Monika Kozieł
lek. Karolina Adamczyk
lek. Stanisław Morawski
lek. Monika Lazar
lek. Anna Leopold - Jadczyk
lek. Karol Przyłudzki
lek. Agnieszka Babińska
lek. Magdalena Sawicka

Pielęgniarki:
piel. koordynująca Ewelina Gostomska
piel. Grażyna Szczygieł
piel. Joanna Grzegorz
piel. Klaudia Jaremko piel. Anna Golus piel. Iwona Szołtysek

Technicy:
Barbara Cichor

Izabela Muller-Lewandowska

ZAKRES PROCEDUR WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ:

  • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca (EPS )
  • Ablacja klasyczna prądem o częstotliwości radiowej
  • Ablacja z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D CARTO
  • Ablacja z użyciem systemu elektroanatomicznego EnSite
  • Krioablacja

Powyższe metody pozwalają leczyć chorych z zespołem preekscytacji, nawrotnym częstoskurczem węzłowym przedsionkowo-komorowym, częstoskurczem przedsionkowym, typowym i atypowym trzepotaniem przedsionków, migotaniem przedsionków, idiopatycznym lub pozawałowym częstoskurczem komorowym

INWAZYJNE BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE (EPS)

Badanie wykonuje się w celu diagnostyki częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.
Kwalifikacja do badania odbywa się w ramach konsultacji kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. M.C Skłodowskiej 9, Zabrze.


Pacjent skierowany do konsultacji powinien posiadać skierowanie z określeniem celu konsultacji oraz pełną dokumentację medyczną (w tym min. wypisy z poprzednich hospitalizacji, zapisy EKG w trakcie częstoskurczów oraz informacje o aktualnym leczeniu farmakologicznym).

Chory zakwalifikowany ostatecznie do badania elektrofizjologicznego w chwili przyjęcia do szpitala powinien posiadać aktualne wyniki badań zaleconych przez konsultującego lekarza kardiologa oraz pełną dokumentację medyczną. U chorych kierowanych w trybie planowym zaleca się podanie przynajmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
W razie przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przed badaniem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.

ABLACJA PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ (RF) LUB KRIOABLACJA (CRYO)

Badanie elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji RF lub CRYO wykonuje się w celu diagnostyki i leczenia częstoskurczów nadkomorowych i komorowych.
Kwalifikacja do ablacji odbywa się w ramach konsultacji kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. Szpitalna 2, Zabrze (tel. 32/37 33 676).

Pacjent skierowany do konsultacji powinien posiadać skierowanie z określeniem celu konsultacji oraz pełną dokumentację medyczną (w tym wypisy z poprzednich hospitalizacji, zapisy EKG w trakcie częstoskurczów oraz informacje o aktualnym leczeniu farmakologicznym).

Chory zakwalifikowany ostatecznie do ablacji w chwili przyjęcia do szpitala powinien posiadać aktualne wyniki badań zaleconych przez konsultującego lekarza kardiologa oraz pełną dokumentację medyczną. U chorych kierowanych w trybie planowym zaleca się podanie przynajmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
W razie przewlekłego stosowania leków przeciwwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przez zabiegiem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.


STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA

Zabiegi stymulacji przezprzełykowej wykonuje się w celu określenia wydolności węzła zatokowego, sprawności przewodzenia przez łącze przedsionkowo-komorowe oraz prowokowania częstoskurczów, stanowiących potencjalną przyczynę zgłaszanych dolegliwości.
Kwalifikacja do badania odbywa się w ramach konsultacji kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. M.C. Skłodowskiej 9, Zabrze (tel. 32/ 275-36-43 )
Termin zabiegu należy ustalić w Pracowni Elektrofizjologii, piel. Anna Golus (tel. 32/37 33 615)
Pacjent skierowany do zabiegu powinien zgłosić się do pracowni na czczo, posiadać skierowanie z Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca z określeniem celu badania oraz wynik badania w kierunku obecności w surowicy krwi antygenu HBs. U pacjentów kierowanych w trybie planowym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW typu B.


IMPLANTACJA KARDIOSTYMULATORÓW, KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW ORAZ STYMULATORÓW RESYNCHRONIZUJĄCYCH Z OPCJĄ KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA.

Kwalifikacja do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera- defibrylatora odbywa się w ramach konsultacji kardiologicznych w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. M.C. Skłodowskiej 9, Zabrze (tel. 32 / 275-36-43)

Pacjent skierowany do konsultacji powinien posiadać skierowanie z określeniem celu konsultacji oraz pełną dokumentację medyczną (w tym wypisy z poprzednich hospitalizacji, wyniki badań dodatkowych np. EKG, badania echokardiograficznego (ECHO/UKG) czy testu spiroergometrycznego oraz informacje o aktualnym leczeniu farmakologicznym).

Chory zakwalifikowany implantacji urządzenia w chwili przyjęcia do szpitala powinien posiadać aktualne wyniki badań zaleconych przez konsultującego lekarza kardiologa oraz pełną dokumentację medyczną. U chorych kierowanych w trybie planowym zaleca się podanie przynajmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
W razie przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych (np. Acenokumarol, Warfin, Sintrom) wskazane jest ich odstawienie na około 5-7 dni przed zabiegiem i zastąpienie heparyną drobnocząsteczkową w zastrzykach podskórnych (za wyjątkiem dnia zabiegu). Nie należy przed zabiegiem odstawiać leków przeciwpłytkowych np. preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Aspiryn, Bestpirin) czy preparatów tiklopidyny/klopidogrelu (np. Ticlo, Plavix, Zyllt, Areplex), jeśli istnieją wskazania do ich stosowania.

KONTROLA IMPLANTOWANYCH URZĄDZEŃ W WARUNKACH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

Pracownia Elektrofizjologii prowadzi w warunkach Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca (w godz. 8-15, gab. nr 26, tel. 32/37 33 725) codzienną ambulatoryjną kontrolę wszczepionych urządzeń (I Klinika Kardiologii: pn.-czw., II/III Klinika Kardiologii: wt., pt.). Chory zgłaszający się na pierwszą po zabiegu implantacji kontrolę urządzenia zobowiązany jest dostarczyć skierowanie od lekarza rodzinnego.


KONTROLA IMPLANTOWANYCH URZĄDZEŃ tj. kardiostymulatorów u dzieci oraz kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących z opcją kardiowertera- defibrylatora u dorosłych odbywa się również przez Monitoring Domowy. Każdy pacjent po wyrażeniu zgody na założenie monitoringu, otrzymuje bezpłatnie do domu odpowiednie urządzenie, dzięki któremu można przez Internet monitorować zaburzenia rytmu serca.


Gabinet Monitoringu prowadzi piel. Anna Golus, Tel. 32/ 37 33 615
Aktualnie monitoring domowy umożliwiają urządzenia firm:
Biotronik (Home Monitoring)
Medtronic (CareLink)
St. Jude Medical (Merlin)
Boston (Latitiude)/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi