Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Publikacje 2009

Publikacje 2009 r:

1. N. Majunke, J. Białkowski, N. Wilson, M. Szkutnik, J. Kusa, A. Baranowski, C. Hainisch, S. Ostermayer, N. Wenderlich, H. Sieviert. „Closure of atrial septal defekt with Amplaztzer Septal Occluder In Adults’, Am J Cardiol 2009; 103: 550-554.
MNiS - 24,00
IF 3,905

2. M. Szkutnik, J. Kusa, J. Głowacki, R. Fiszer, J. Białkowski, Transcatheter Closure of Ruptured Sinus Valsalva Aneurysms with Amplatzer Occluder, Rev Esp Cardiol 2009; 62 (11) : 1317-21. MNiS - 20,00
IF – 2,88


3. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa, Roland Fiszer.”Few comments regarding transcatheter closure of congenital perimembranous and muscular ventricular septal defects”, Int.J.Cardiol.2010; Vol.145, Iss.1, p.69
MNiS - 27,000
IF – 3,469


4. P. Banaszak, M. Szkutnik, J. Kusa, B. Banaszak, J. Białkowski, „Utility of dobutamine stress echocardiography In the evaluation of the effects of a surgical repair of aortic coarctation In children”, Cardiol. J. 2009, vol. 16, no 1, p. 20-25.
MNiS - 6,00

5. J. Pacholewicz, T. Hrapkowicz, B. Chodór, K. Kubacki, E. Kucewicz, P. Nadziakiewicz, M. Borkowski, D. Tylińska, M. Sioła, A. Baur, I. Jaworska, M. Zakliczyński, J. Białkowski, R. Kustosz, M. Zembala, Zb. Religa, Dobry długoterminowy efekt zastosowania wspomagania dwukomorowego serca BIVAD za pomocą POLCAS-RELIGA u 16-letniego chorego z ciężkim nieodwracalnym uszkodzeniem serca – opis przypadku, Kardiochirurgia i Torakochirurgia 2009, 6 (4), s. 377-383.
MNiS - 13,00
IF- 0,172


6. M. Żyła-Frycz, J. Kusa, T. Kurek, M. Szkutnik, J. Białkowski; Jednostronny wrodzony brak tętnicy płucnej – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne
i terapeutyczne w oparciu o materiał własny, Kardiochirurgia i Torakochirurgia 2009, 6 (1): 29-33. MNiS - 13,00
IF- 0,172


7. J. Głowacki, A. Obersztyn, J. Wasilewski, M. Obersztyn, B. Karwot, J. Kusa
K. Miszalski-Jamka, T. Osadnik, J. Iwiński, J. Białkowski, Znaczenie prawidłowo rozpoznanego problemu klinicznego wrodzonej wady serca pod postacią skorygowanego przełożenia wielkich pni tetniczych (l-TGA) na podstawie własnego materiau klinicznego. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2009, t. 6, nr 1, s. 68-72.
MNiS - 6,00

8. B. Chodór, P. Łapa, M. Zakliczyński, M. Zembala, J. Białkowski, Przeszczepienia serca u dzieci, Kardiologia po Dyplomie 2009, Zeszyt Edukacyjny, nr 2 (20), wrzesień 2009, 87-92.
MNiS - 2,00

9. J. Głowacki, K. Mieszalski-Jamka, Sz. Pawlak, J. Skalski, J. Pajak, L. Szydłowski, J. Białkowski, M. Zembala,. Nowa szansa diagnostyczna – obrazowanie wrodzonych wad serca i dużych naczyń w wielowarstwowej tomografii komputerowej, na podstawie wybranych przypadków, Kardiol Pol 2009; 67: 459-463.
MNiS - 6,00
IF- 0,568


10. W. Rużyłło, M. Demkow, E. K. Włodarska, M. Kowalski, M. Śpiewak , H. Siudalska, P. Wolski, J. Misko, P. Hoffman, J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, E. Urbańska, Lars Sondergaard, Ogólnopolski raport POL-PAVTI
z nieoperacyjnego wszczepienia biologicznej zastawki płucnej Melody-Medtronic u pierwszych w Polsce 14 chorych, Post Kardiol Interw 2009; 5, 3 (17): 137-143.
MNiS - 6,00
IF-0,149

11. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, K. Miszalski-Jamka,
Sz. Pawlak, J. Pawlak, R. Przybylski, J. Głowacki, M. Zembala, Pierwsze doświadczenia w przezcewnikowym wszczepieniu zastawki płucnej w leczeniu złożonych wrodzonych wad serca, Kardiol Pol 2009; 67: 348-352.
MNiS - 6,00
IF- 0,568


12. J. Białkowski, M. Szkutnik, Postępy w interwencyjnym leczeniu wrodzonych wad serca – na podstawie doświadczeń z warsztatów przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Sofii (29-30 stycznia 2009 r.), Kardiol Pol 2009; 67: 464-466.
MNiS - 6,00
IF- 0,568

13. M. Szkutnik, J. Białkowski, L. Dymitrow, A. Kaneva, Poszerzenie nietypowej koarktacji aorty za pomocą implantacji stentu, Kardiol Pol 2009; 67: 1250-1251.
MNiS - 6,00
IF- 0,568


14. M. Szkutnik, D. Lubomir, J. Kusa, R. Fiszer, A. Kaneva, J. Białkowski, Przezcewnikowe zamykanie przetok aortalno-zylnych – czy zawsze konieczne?, Kardiol.Pol.2009,67,1371-1373.
MNiS-6,00
IF- 0,568


15. J. Białkowski, M. Szkutnik, Sprawozdanie z Miedzynarodoweych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej – China Interventional Therapeutics (CIT 2009) w Pekinie (18-22.03.2009r.), Kardiol. Pol. 2009, t. 67, nr 5, s. 587-588.
IF- 0,568

16. W. Rużyłło, M. Demkow, E. K. Włodarska, M. Kowalski, M. Śpiewak , H. Siudalska, P. Wolski, J. Misko, P. Hoffman, J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, E. Urbańska, Lars Sondergaard, Ogólnopolski raport POL-PAVTI z nieoperacyjnego wszczepienia biologicznej zastawki płucnej Melody-Medtronic u pierwszych w Polsce 14chorych, Kardiol Pol 2009 ;67:1155-1161.
MNiS - 6,00
IF- 0,568


17. J. Białkowski, M. Szkutnik, A. Janas, Raport Komisji Wrodzonych Wad Serca Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za rok 2008, Post Kardiol Interw. 2009; 5, 2 (16): 66-69.
MNiS - 6,00
IF-0,149


18. J. Białkowski, M. Szkutnik, A. Janas, Raport Komisji Wrodzonych Wad Serca Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za rok 2008, Post Kardiol Interw. 2009; 5, 1, s. 31-34.
MNiS - 6,00
IF-0,149


19. R. Lenarczyk, O. Kowalski, P. Pruszkowska-Skrzep, S. Pluta, A. Sokal, A. Lenarczyk, B. Zeifert, M. Szkutnik, J. Białkowski, Z. Kalarus; „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu arytmii u dzieci - skuteczność, bezpieczeństwo metody i czynniki warunkujące jej przebieg i sukces bezpośredni”; Przegl.Lek.2009; T.66, nr 8, s.418-423.
MNiS - 4,00

20. R. Przybylski, K. Wilczek, M. Zembala, P. Nadziakiewicz, T. Niklewski, M. Krasoń, P. Chodór, J. Kusa, J. Głowacki, J. Foremny, M. Gąsior, J. Białkowski, Z. Kalarus, L. Poloński. „Jak można bezpiecznie leczyć chorych najstarszych, obciążonych licznymi współistniejącymi chorobami, u których stwierdzono ciężką stenozę zastawki aortalnej? Przewodnik Lek. 2009,109,s.53-57
MNiS - 2,00

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi