Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Pracownia Rehabilitacji

Rehabilitacja kardiologiczna jest niezbędnym elementem postępowania w chorobach układu krążenia.


Właściwie zaplanowana i systematyczna może korzystnie wpływać na przebieg choroby, zmniejszać zachorowalność i śmiertelność u osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.
Rehabilitacja kardiologiczna jest działaniem kompleksowym, w którym w zależności od potrzeb chorego stosuje się różne metody działania.
Ważne miejsce w procesie leczenia zajmują fizjoterapeuci, głównie jako specjaliści od leczniczego stosowania ćwiczeń fizycznych. W rehabilitacji wysiłek fizyczny traktowany jest jako lek wymagający precyzyjnego dawkowania w razie choroby i czynnik warunkujący zachowanie zdrowia.
To właśnie ćwiczenia fizyczne w decydującym stopniu poprawiają sprawność funkcjonalną, jakość życia, zmniejszają postęp i ograniczają kolejne epizody choroby.

Zespół pracowni prowadzi odrębny dla każdego chorego program usprawniania kardiologicznego
i kardiochirurgicznego różniący się czasem trwania, intensywnością i częstotliwością powtórzeń
w ciągu dnia.


Informacja o stanie klinicznym pacjenta oraz innych czynnikach zdrowotnych i sprawnościowych pozwala fizjoterapeutom na bezpieczne osiągnięcie optymalnej dla chorego możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.
Rehabilitację kardiologiczną rozpoczyna się od indywidualnych spotkań z chorymi, wyjaśnia celowość i tryb postępowania usprawniającego oraz korzyści wynikające z uczestniczenia w programie.
Po uruchomieniu chory kardiologiczny i kardiochirurgiczny włączany jest do zajęć w grupie o tym samym stopniu tolerancji wysiłkowej. Ćwiczenia w grupach i treningi indywidualne na cykloergometrach odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt monitorujący pomiary tętna, ciśnienie tętniczego krwi i saturację .
Planowane i stosowane programy rehabilitacji kardiologicznej są zgodne z wytycznymi Polskiego
i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Zaleceniami dla Planowania i Stosowania Programów Rehabilitacji Kardiologicznej.

Uzupełnieniem postępowania usprawniającego są działania edukacyjne; porady i wskazówki udzielane przez zespół fizjoterapeutów choremu i/ lub rodzinie związane z wypisem ze szpitala
i podejmowaniem czynności życia codziennego.

Prowadzimy szkolenia młodych adeptów zawodu w ramach praktyk wdrożeniowych i klinicznych
dla studentów i licencjatów Wydziałów Fizjoterapii, praktyki zawodowe dla pielęgniarek oraz staże
dla osób przystępujących do specjalizacji z fizjoterapii.

Pracownia Rehabilitacji funkcjonuje nieprzerwanie pod lipca 1985 r.; była wówczas jedną
z nielicznych pracowni w kraju i pierwszą na Śląsku, które realizowały nowoczesny sposób prowadzenia chorych po interwencjach kardiologicznych i kardiochirurgicznych.
Obecny zespół tworzy: 3. specjalistów rehabilitacji ruchowej, 5. magistrów fizjoterapii, magister socjologii oraz 5. techników rehabilitacji i masażysta.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi