Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Prace oryginalne 2012

 1. Hawranek M., Gąsior M., Tajstra M., Zembala M., Filipiak K., Hrapkowicz T., Poloński L., Zembala M.: Nowoczesna sala hybrydowa – nowy standard dla trudnych, kompleksowych interwencji sercowo-naczyniowych oraz wspólnego działania kardiochirurga, anestezjologa i kardiologa. Kardiol Pol 2012; 70; 1: 104-108.
 2. Buchta P., Arya A., Hindricks G., Piotrowski Ch., Poloński L., Gąsior M., Zembala M.: Dostęp epikardialny w trakcie zabiegu ablacji częstoskurczu komorowego u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną – użyteczność i bezpieczeństwo metody. Kardiol Pol 2012; 70; 3; 277-281.
 3. Pyrc K., Stożek K., Wojcik K., Gawron K., Zeglen S., Karolak W., Wojarski J., Ochman M., Hubalewska-Mazgaj M., Bochenek G., Sanak M., Zembala M., Szczeklik A., Potempa J.: Use of sensitive, broad-spectrum molecular assays and human airway epithelium cultures for detection of respiratory pathogens. PLos One 2012; 7; 3: e32582. Epub 2012 Mar 5.
 4. Tajstra M., Gasior M., Gierlotka M., Pres D., Hawranek M., Trzeciak P., Lekston A., Polonski L., Zembala M.: Comparison of five-year outcomes of patients with and without chronic total occlusion of noninfarct coronary artery after primary coronary intervention for ST-segment elevation acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2012;109; 2: 208-213.
 5. Knapik P, Cieśla D, Przybylski R, Knapik T.: The influence of heparin resistance on postoperative complications in patients undergoing coronary surgery. Med Sci Monit 2012; 18; 2: 105-111.
 6. Trzeciak P., Gierlotka M., Gąsior M., Lekston A., Wilczek K., Słonka G., Kalarus Z., Zembala M., Hudzik B., Poloński L.: Mortality of patients with ST-segment elevation myocardial infarction and cardiogenic shock treated by PCI is correlated to the infarct-related artery – Results from the PL-ACS Registry. Int J Cardiol 2011 [Epub ahead of print]
 7. Kowalczuk-Wieteska A., Foremny J., Herdyńska-Wąs M., Kucewicz E., Zembala M.: Wpływ niedoczynności tarczycy na przebieg pooperacyjny u starszych chorych poddanych operacjom kardiochirurgicznym . Post Kardiol Interw 2012; 8; 1; 27: 14-17.
 8. Wilczek K., Chodór P., Niklewski T., Głowacki J., Przybylski R., Streb W., Krasoń M., Nadziakiewicz P., Trzeciak P., Podolecki T., Kalarus Z., Poloński L.: Ocena efektów bezpośrednich i 12-miesięcznego przeżycia po zabiegach balonowej walwuloplastyki aortalnej w krytycznej stenozie zastawki aortalnej u chorych ze schyłkową niewydolnością serca i dużym ryzykiem operacyjnej wymiany zastawki. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 9, 1, 16-21.
 9. Krynicka-Mazurek A., Zakliczyński M., Nożyński J., Przybylski R., Zembala M.: Skuteczna terapia cydofowirem u chorego po transplantacji serca z oporną infekcją cytomegalowirusową – opis przypadku. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 9, 1, 78-81.
 10. Zembala M.O., Filipiak K., Ciesla D., Pacholewicz J., Hrapkowicz T., Knapik P., przybylski R., Zembala M.: Surgical treatment of left main disease and severe carotid stenosis: does the off-pump technique provide a better outcome? Eur J Cardiothoracic Surg 2012,(w druku)
 11. Niklewski T., Filipiak K., Przybylski R., Zembala M., Kukulski T., Zembala M.: Implantacja nowego typu bezszwowej aortalnej zastawki biologicznej Perceval S – dwunastomiesięczne doświadczenie polskie. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 2: 165-169.
 12. Wasilewski J., Peryt-Stawiarska S., Przybylski R., Głowacki J., Zembala M.:Czy należy przykładać wagę do miejsca wszycia pomostu wieńcowego do gałęzi przedniej zstępującej? Kardiochir Torakochir Pol 2012; 2: 182-185.
 13. Wilczek P., Zembala M., Cichoń T., Smolarczyk R., Szala S., Zembala M.: Konstrukcja rusztowań dla efektywnego transferu komórek macierzystych serca do uszkodzonego mięśnia sercowego. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 2: 231-242.
 14. Śliwka J., Kumaszka B., Garbacz M., Pakuło S., Nowak K., Domagała M., Jaźwiec T., Zandecki M., Cichoń T., Nożyński J., Smolarczyk R., Szala S., Zembala M., Zembala M.: Zawał mięśnia sercowego u myszy – jak stworzyć dobrze funkcjonujący model doświadczalny. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 2: 243-251.
 15. Kowalczuk-Wieteska A., Szewczyk M., Lindon S., Zembala M.: Surgery with and without extracorporeal circulation in patients aged above 65 and kidney injury assessed by NGAL concentration. Postep Kardiol Inter 2012; 8; 2 (28): 79-84. IF
 16. Markowicz−Pawlus E., Duszańska A., Przybylski R., Szulik M., Streb W., Zembala M., Kalarus Z., Kukulski T.: Does the method of heart transplantation affect left ventricular filling?. Kardiol Pol 2012; 70; 8: 769-773.
 17. Zembala M., Filipiak K., Kowalski O., Boidol J., Sokal A., Lenarczyk R., Niklewski T., Garbacz M., Nadziakiewicz P., Kalarus Z., Zembala M.: Minimally invasive hybrid ablation procedure for the treatment of persistent atrial fibrillation: one year results. Kardiol Pol 2012; 70; 8: 819-828.
 18. Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F., Antunes M.J., Baron-Esquivias G., Baumgartner H., Borger M.A., Carrel T.P., De Bonis M., Evangelista A., Falk V., Lung B., Lancellotti P., Pierard L., Price S., Schafers H.J., Schuler G., Stepinska J., Swedberg K., Takkenberg J., Otto Von Oppell U., Windecker S., Zamorano J.L., Zembala M.: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur.Heart J. 2012; doi:10.1093/eurheartj/ehs109.
 19. Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F., Antunes M.J., Baron-Esquivias G., Baumgartner H., Borger M.A., Carrel T.P., De Bonis M., Evangelista A., Falk V., Lung B., Lancellotti P., Pierard L., Price S., Schafers H.J., Schuler G., Stepinska J., Swedberg K., Takkenberg J., Otto Von Oppell U., Windecker S., Zamorano J.L., Zembala M.: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 42:1-44
 20. Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F., Antunes M.J., Baron-Esquivias G., Baumgartner H., Borger M.A., Carrel T.P., De Bonis M., Evangelista A., Falk V., Lung B., Lancellotti P., Pierard L., Price S., Schafers H.J., Schuler G., Stepinska J., Swedberg K., Takkenberg J., Otto Von Oppell U., Windecker S., Zamorano J.L., Zembala M.: Wytyczne dotyczące postepowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok. Kardiol Pol 2012; 70; supl. VII: 319-372.
 21. Pakosz K., Zakliczyński M., Król W., Pyka Ł., Zakliczyńska H., Trybunia D., Wiench R., Ilewicz R., Skrzep-Poloczek B., Przybylski R., Zembala M.: Association of transforming growth factor b1 (TGF-b1) with gingival hyperplasia in heart transplant patients undergoing cyclosporine-A treatment. Ann Transplant 2012; 17; 2: 45-52.
 22. Nozynski J., Zakliczynski M., Konecka-Mrowka D., Zielinska T., Zakliczynska H., Nikiel B., Mlynarczyk-Liszka J., Mrowka A., Zembala-Nozynska E., Pijet M., Rdzanowska K., Lange D., Przybylski R., Zembala M.: Advanced glycation end product accumulation in the cardiomyocytes of heart failure patients with and without diabetes. Ann Transplant 2012; 17; 2: 53-61.
 23. Kuliczkowski W., Gąsior M., Pres D., Kaczmarski J., Greif M.,Łaszewska A., Szewczyk M., Hawranek M., Tajstra M., Zeglen S., Polonski L.,Serebruany V.: Effect of Glycemic Control on Response to Antiplatelet Therapy in Patients With Diabetes Mellitus and ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Am J. Cardiol 2012; 110: 331-336.
 24. Pawlak Sz., Śliwka J., Żegleń S., Maruszewski M., Kaczmarski J., Grzybowski A., Urbańska E., Pająk J., Grygiel E., Zembala M.: Ocena działania tlenku azotu na płytki krwi w trakcie krążenia pozaustrojowego. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 3:314-318.
 25. Wasilewski J., Mirota K., Peryt-Stawiarska S., Nowakowski A., Poloński L., Zembala M.: Wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynu na podstawie komputerowej symulacji przepływu w lewej tętnicy wieńcowej. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 3:366-374.
 26. Tajstra M., Gasior M., Filipiak K., Polonski L., Zembala M.: What to do with an asymptomatic thrombus associated with cardioverter-defibrillator lead? Kardiochir Torakochir Pol 2012; 3:383-385.
 27. Kucewicz-Czech E., Karolak W.: Potęga checklisty. Kardiochir Torakochir Pol 2012; 3:394-395.
 28. Gąsior M., Pres D., Gierlotka M., Hawranek M., Słonka G., Lekston A., Buszman P., Kalarus Z., Zembala M., Poloński L.: Wpływ cukrzycy na śmiertelność wewnątrzszpitalną i odległą chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym: wyniki rejestru PL-ACS. Kardiol Pol 2012; 70; 12: 1215-1224
 29. Di Mario C, Eltchaninoff H, Moat N, Goicolea J, Ussia GE, Kala P, Wenaweser P, Zembala M, Nickenig G, Alegria Barrero E, Snow T, Iung B, Zamorano P, Schuler G, Corti R, Alfieri O, Prendergast B, Ludman P, Windecker S, Sabate M, Gilard M, Witowski A, Danenberg H, Schroeder E, Romeo F, Macaya C, Derumeaux G, Maggioni A, Tavazzi L.: The 2011-12 pilot European Sentinel Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation: in-hospital results in 4,571 patients. EuroIntervention. 2012 Dec 21. pii: 20121119-01. [Epub ahead of print]
 30. Crespo-Leiro M.,Zuckermann A.,Bara Ch., Mohacsi P.,Schulz U., Boyle A., Ross H., Parameshwar J., Zakliczynski M., Fiocchi R., Stypmann J., Hoefer R., Lehmkuhl H., Deng M., Leprince P., Berry G., Marboe Ch., Stewart S., Tazelaar H., Baron H., Coleman I., Vanhaecke J.: Concordance Among Pathologists in the Second Cardiac Allograft Rejection Gene ExpressionObservational Study (CARGO II). Transplantation 2012; 94: 1172-1177.
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi