Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

MRI - warunki wykonywania badania rezonansu magentycznego u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

Warunki wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz zabiegom przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej/płucnej, u których zastosowano protezy zastawek serca, pierścienie do annuloplastyki zastawek, stalowye nici, klipsy tytanowe oraz elektrody nasierdziowe


Dane uzyskano bezpośrednio od producentów – stan aktualny na dzień 01.11.2012. Zebrane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, o możliwości wykonania badania MRI u danego pacjenta decyduje w każdym przypadku personel pracowni wykonujący badanie. Pod uwagę należy wziąć m.in.: wielkość natężenia pola, amplitudę i szybkość narastania gradientów, rodzaj badanej okolicy i typ protokołu badania.

Dodatkowe informacje:

www.mrisafety.com

www.scmr.org/assets/files/members/documents/MRI%20safety%20circ%202007.pdf


Warunki wykonania badania MRI u pacjenta, u którego zastosowana/zastosowany została/został:


1. Zastawka mechaniczna On-X™
a. Dopuszczalne pole magnetyczne 1,5 Tesla lub mniejsze
b. Wpływ długości działania pola magnetycznego nie został zbadany
c. Ewentualne artefakty nie są szkodliwe dla pacjenta.

2. Zastawka mechaniczna St. Jude Medical™
a. Dopuszczalne pole magnetyczne do 3 Tesli
b. Gradient przestrzenny do 525 Gs/cm
c. Maksymalny specyficzny wskaźnik absorbcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania
d. Jakość obrazu rezonansu magnetycznego może być gorsza jeśli oglądany obszar pokrywa się dokładnie lub w znacznym stopniu z obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zastawki.

3. Pierścień do annuloplastyki Medtronic Duran
a. Dopuszczalne pole magnetyczne ≤3,0 Tesli
b. Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
c. Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania ≤20min.

4. Pierścień do annuloplastyki Carpentier-Edwards Physio
a. Statyczne pole magnetyczne o indukcji magnetycznej ≤3,0 Tesli
b. Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego równy 720 gaussów/cm lub mniej
c. Maksymalny, raportowany przez system MR, współczynnik absorpcji właściwej dla całego ciała wyniesie 3 W/kg przez 15 minut obrazowania (tzn. na sekwencję impulsów)

5. Nierdzewny drut stalowy (do zamknięcia mostka)
a. Zastosowanie nici ze stali nierdzewnej mogą zniekształcać obrazy uzyskiwane w technice NMR
b. Istnieje również minimalne ryzyko ruchu nici stalowych w czasie badania przy użyciu sprzętu do NMR.

6. Elektrody nasierdziowe
a. Jednoczesne wykorzystanie MRI nie jest zalecane ze względu na możliwość przemieszczania i nagrzewania elektrod.

7. Zastawka biologiczna Medtronic Hancock® II
a. Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
b. Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
c. Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20min.

8. Zastawka biologiczna Biocor™/Epic™/Epic™Supra
a. Statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli
b. Gradient przestrzenny do 525 Gs/cm
c. Maksymalny specyficzny wskaźnik absorpcji uśredniony dla całego ciała wynoszący 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania

9. Zastawki biologiczne stentowe Perimount (2900, 6900), Perimount Magna (3000) oraz pierścienie Classic (4400, 4500), Physio (4450), GeoForm (4200), EtLogix (4100) nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetycznego:
a. w statycznym polu 1,5; 3,0 oraz 8,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne.
b. Wszystkie badane produkty uznano za bezpieczne w statycznym polu magnetycznym do natężenia 8 Tesla włącznie.


10. Zastawka biologiczna Perimount Magna Ease (3300, 7300) oraz zastawka przezskórna Sapien
a. w statycznym polu 3,0 Tesla nie stwierdzono aby komponenty użyte do ich budowy wykazywały więcej niż śladowe właściwości ferromagnetyczne i nie stanowią zagrożenia u chorych poddawanych badaniom z wykorzystaniem pola magnetycznego do natężenia 3 Tesla włącznie.


11. Przezcewnikowa biologiczna zastawka pnia płucnego Melody™.
a. Stałe pole magnetyczne o indukcji ≤3,0 tesli
b. Pole magnetyczne o gradiencie przestrzennym indukcji ≤3,9 T/m
c. Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała odczytana z wyświetlacza urządzenia może wynieść 1,1 W/kg dla skanowania przez czas ≤20 minut
d. W testach nieklinicznych przezcewnikowa zastawka pnia płucnego Melody™ powodowała wzrost temperatury o ≤0,2°C przy maksymalnej wartości uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała wynoszącej 1,1 W/kg dla skanowania MR przez czas ≤20 minut w polu magnetycznym o indukcji 3,0 tesli. System do rezonansu magnetycznego GE Signa®2 LX 3.0 T: wielocewkowy elektromagnes nadprzewodnikowy z aktywnym ekranowaniem umieszczony w tunelu 94 cm; amplituda gradientu — 40 mT/m, szybkość narastania — 150 T/m/s; oprogramowanie VH3_M4. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla całego ciała wynosząca 1,1 W/kg dla skanowania w czasie ≤20 minut została odczytana z konsoli skanera.


12. Zastawka biologiczna Corevalve
a. Statyczne pole magnetyczne o indukcji ≤3 tesli;
b. Pole o gradiencie przestrzennym o indukcji ≤1500 Gs/cm;
c. Maksymalna wartość uśrednionego współczynnika pochłaniania SAR w przeliczeniu na kilogram masy ciała może wynieść 2,0 W/kg dla skanowania przez 15 minut;
d. Normalny tryb działania systemu MR.
e. W testach nieklinicznych maksymalny wzrost temperatury urządzenia wynosił 3,5°C przy 64 MHz i 3,6°C przy 128 MHz dla uśrednionego współczynnika pochłaniania (SAR) w przeliczeniu na kilogram masy ciała równego 2 W/kg przy skanowaniu trwającym 15 minut. W sytuacji gdy obszar zainteresowania pokrywa się z miejscem wszczepienia urządzenia lub znajduje się w jego okolicy, jakość obrazu uzyskanego metodą rezonansu magnetycznego może być obniżona.

13. Zastawka biologiczna Perceval S
a. Statyczne pole magnetyczne o natężeniu ≤3 tesli
b. Pole magnetyczne o maksymalnym gradiencie przestrzennym <720 Gauss/cm;
c. W testach nieklinicznych wzrost temperatury urządzenia wynosił 1,6°C podczas 15-to minutowego badania w polu o natężeniu 3 tesli

14. Klipsy naczyniowe tytanowe, Grena LTD.
a. nie generują żadnego klinicznie istotnego dla pacjenta ryzyka podczas badania w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola ≤3 tesli.

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi