Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Zasady dotyczące udostępniania dokumentacji szpitalnej po wypisie z SCCS

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna oraz dokumentacja medyczna zbiorcza może zostać udostępniona za życia i po śmierci pacjenta:

  • na żądanie pacjenta, którego dotyczy (na podstawie dokumentu ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  • jego przedstawicielowi ustawowemu za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat (za okazaniem dowodu osobistego) lub opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) ,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu stanowiącym część historii choroby,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta w innej jednostce służby zdrowia. Upoważnienie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą jednostkę.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta w historii choroby może wystąpić do ŚCCS w formie pisemnej o sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku (w formie papierowej lub elektronicznej – badania obrazowe) właściwej dokumentacji medycznej.
W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowiący formularz F5/PS/PSJ/23 wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji należy składać w Archiwum szpitalnym (budynek B, parter pok. nr OA2) od poniedziałku – do piątku w godz. 7.25-14.30


Wniosek dostępny jest:
a. na stronie Internetowej SCCS,
b. u Inspektora/Referenta Archiwum szpitalnego (budynek B, parter pok. nr OA2).


Pacjent może także wnioskować o udostępnienie dokumentacji na innym, dowolnym arkuszu spełniającym cechy wniosku, który powinien dostarczyć do SCCS lub przesłać pocztą tradycyjną na adres SCCS z dopiskiem „dokumentacja medyczna”.

Dane kontaktowe:

numer telefonu: 32 479 35 43
e-mail:
dokumentacja@sccs.pl

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi