Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Koło studenckie

Studenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstało w 1999 roku.

Koło w swoim obecnym kształcie jest efektem wieloletniego współdziałania studentów i ich mentorów – prof. Lecha Polońskiego (Kierownika Katedry w latach 1998-2014), prof. Mariusza Gąsiora (Kierownika Katedry od 2015 roku) i dr hab. Bożeny Szyguły-Jurkiewicz (Opiekuna Koła STN od 1999 roku) oraz szerokiego grona pracowników Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii. Organizacja Koła, które skupia obecnie ponad 50 studentów 3, 4, 5 i 6 roku wydziału lekarskiego oraz lekarzy stażystów, pozwala na wszechstronny rozwój zainteresowań jego członków. W ramach zajęć w Kole STN studenci – zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami - uczestniczą w codziennej pracy klinicznej i ostrych dyżurach kardiologicznych, są obserwatorami zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej takich jak przezskórne interwencje wieńcowe (PCI), przezskórna walwuloplastyka i implantacja zastawki aortalnej, implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów (ICD) i resynchronizatorów (CRT) oraz elektrofizjologii, a także badań pracownianych takich jak testy wysiłkowe, testy zużycia tlenu, badania echokardiograficzne oraz badania tomograficzne. Ze względu na szeroki profil działalności Kliniki studenci mają możliwość praktycznego zapoznawania się z zasadami prowadzenia chorych po PCI, implantacji urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT), po ablacji, walwuloplastyce i przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, implantacji urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia oraz po transplantacji serca.

Mogą również brać udział w zebraniach naukowych Kliniki oraz multidyscyplinarnych konsyliach lekarskich podejmujących decyzje dotyczące kwalifikacji chorych do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii, kardiochirurgii, transplantologii i chirurgii naczyniowej.

Ponadto mają możliwość zapoznawania się z technikami prezentacji prac naukowych, podstawami statystyki medycznej, tworzeniem baz danych oraz z zasadami pisania prac naukowych. Mogą również nabierać doświadczenia w działalności organizacyjnej uczestnicząc czynnie w planowaniu sesji studenckich odbywających się w ramach corocznych Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu.

W ciągu 16 lat działalności Koła STN przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii SUM studenci zaprezentowali ponad 200 prac na krajowych i zagranicznych konferencjach studenckich uzyskując liczne wyróżnienia i nagrody. Ponadto studenci Koła są autorami i współautorami ponad 20 pełnotekstowych prac naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Największym wyzwaniem dydaktycznym i organizacyjnym było współautorstwo studentów Koła w powstaniu 6 książek o tematyce kardiologicznej. Były to m.in. wydane w 2007 roku "Ostre zespoły wieńcowe - podstawy postępowania oparte na wytycznych", opublikowane w czerwcu 2008 roku "Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST – od badan klinicznych do wytycznych" oraz książka pt. "Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy", która ukazała się we wrześniu 2008 roku.

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych studentów Koła STN przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii SUM:

A. Książki napisane z udziałem studentów

1. Ostre zespoły wieńcowe, podstawy postępowania oparte na wytycznych - red. Mariusz Gąsior, Lech Poloński

2. Podręcznik Kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy - red. Mariusz Gąsior, Michał Hawranek, Lech Poloński

3. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST - od badań klinicznych do wytycznych - red. Mariusz Gąsior, Lech Poloński, Grzegorz Opolski

4. Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST - od badań klinicznych do wytycznych - red. Andrzej Lekston, Mariusz Gąsior, Michał Hawranek, Grzegorz Opolski

5. Choroby układu sercowo-naczyniowego - vademecum pacjenta. - red. Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Lekston, Grzegorz Opolski, Lech Poloński, Marian Zembala

6. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST. Od badań klinicznych do wytycznych - wydanie II. - red. Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Lech Poloński

B. Pełnotekstowe artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych.

1. Pres D, Stasik G, Kuczera E, Kozłowska M, Molenda D, Buczek M. Wpływ czasu od początku bólu zawałowego do angioplastyki u chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym na rokowanie wewnątrzszpitalne. Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2004, 30

2. Stasik G, Pres D. Obserwacja wewnątrzszpitalna i dwuletnia chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową w zależności od wyjściowego przepływu w tętnicy dozawałowej. Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2005, 31

3. Pres D, Gąsior M, Stasik G, Poloński L. Znaczenie angiograficznej oceny perfuzji nasierdziowej i mięśniowej u chorych z zawałem serca. Post Kardiol Interw 2006; 2, 1: 124-129

4. Stasik G, Gąsior M, Pres D, Poloński L. Zaburzenia poziomu glikemii w ostrej fazie zawału serca i ich wpływ na rokowanie chorych z cukrzycą i bez cukrzycy. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2006 tom 6 nr 5

5. Szyguła-Jurkiewicz B,Szymik M, Mrozowska B, Schmidt B, Michalak A.Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje ostrego zawału serca. Leki psychotropowe u chorych po ostrym zawale serca. Choroby Serca i Naczyń 2011; T.8, nr 2, s.62-69

6. Szyguła-Jurkiewicz B, Kowalska M, Mościński M. Jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i efektywności leczenia chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.
Folia Cardiol.Excerpta 2011; T.6, nr 1, s.62-71

7. Bartoszek B, Mościński M, Niklewski T, Szyguła-Jurkiewicz B, Lekston A Wirtualna histologia - nowoczesna metoda oceny tętnic wieńcowych.. Folia Cardiol.Excerpta2011; T.6, nr 3, s.203-209
8. Szyguła-Jurkiewicz B, Michalak A, Owczarek A, Rzepecka M, Muzyk P. Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych poddanych zabiegom pomostowania naczyń wieńcowych. Choroby Serca i Naczyń2012; T.9, nr 4, p.181-191

9. Desperak P, Gąsior P, Brenk A, Hawranek M, Gąsior M, Poloński L. Wskaźnik filtracji kłębuszkowej jako marker rokowniczy w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Folia Cardiol.Excerpta2012; T.7, nr 2, s.120-129

10. Szyguła-Jurkiewicz B, Bartoszek B, Mościński M, Rzepecka M, Cogiel M. Znaczenie kwasu moczowego w niewydolności serca. Choroby Serca i Naczyń 2012; T.9, nr 1, s.7-12

11. Szyguła-Jurkiewicz B, Pudlo R, Samborski K, Muzyk P. Depression in chronic heart failure. Kardiochir.Torakochir.Pol./Pol.J.Cardio-Thor.Surg.2012; T.9, nr 4, s.502-506

12. Michalak A, Szyguła-Jurkiewicz B, Mościński M, Muzyk P, Samborski K, Kłaczek B, Knapik P, Zembala M, Poloński L. Neuropsychological changes after off-pump and on-pump coronary artery bypass surgery. Kardiochir. Torakochir. Pol./Pol. J. Cardio-Thor.Surg.2013; Vol.10, No.4, p.334-340

13. Gąsior P, Desperak P, Gierlaszyńska K, Hawranek M, Gierlotka M, Gąsior M, Poloński L. Percutaneous coronary intervention in treatment of multivessel coronary artery disease in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Post.Kardiol.Interw.2013; Vol.9, No.2, s.136-145

15. Zakliczyński M, Babińska A,

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi