Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

System Zarządzania Środowiskiem

INFORMACJA O DZIAŁANIACH I USŁUGACH ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA, KTÓRE MAJĄ ZNACZĄCY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Zgodnie z punktem 4.4.3 Polskiej Normy PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego Dyrekcja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu podjęła decyzję informowania społeczności o znaczących działaniach i usługach Śląskiego Centrum Chorób Serca, które mają znaczący wpływ na środowisko.

Zarządzanie środowiskowe jest bardzo istotnym elementem działalności każdej organizacji. Celem systemu jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej, głównie poprzez uporządkowany proces ciągłego doskonalenia.


Do najistotniejszych elementów wchodzących w skład systemu zarządzania środowiskowego należą:

 1. Planowanie, które obejmuje identyfikację działań środowiskowych, wymagań prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska, określenie celów, zadań i programów zarządzania środowiskowego.
 2. Doskonalenie oraz funkcjonowanie całego systemu, którego podjęła się Dyrekcja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


W celu poprawnego funkcjonowania systemu wskazano poniżej obszary, które znacząco wpływają na środowisko. Uwagi dotyczące działań środowiskowych, które od Pani/Pana otrzyma Śląskie Centrum Chorób Serca będą brane pod uwagę przy weryfikacji obecnej listy działań środowiskowych oraz typowaniu znaczących działań środowiskowych i opracowaniu programu polityki i działań środowiskowych.


Do szczególnie istotnych działań środowiskowych należy zaliczyć:

 1. zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
 2. znaczne zużycie wody na cele socjalne, wytwarzanie ścieków (zarówno komunalnych, jak i wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych),
 3. emisję ścieków,
 4. wytwarzanie odpadów medycznych, komunalnych,
 5. źródła promieniowania jonizującego.

Monitoring: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu monitoruje zgodność działalności z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska. Wyniki monitoringu wykorzystywane są dla określenia efektów działalności środowiskowej i wykazania zgodności z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

NORMA ISO 14001 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Celem norm serii ISO 14001 jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości
i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.

Wymagania zawarte w normie ISO 14001 określają, jakie wymagania muszą być spełnione, nie określają, w jaki sposób należy to zrobić. Sposób spełnienia wymagań jest dowolny, indywidualny, dostosowany do organizacji wdrażającej system a osiągane wyniki zarządzania środowiskowego uzależnione od możliwości organizacji. Spełnienie wymagań zawartych w ISO 14001 niesie ze sobą zawsze zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Wdrożony system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001 musi nadzorować usługi, które mają największy wpływ na środowisko. Norma obejmuje swoimi wymaganiami także zagadnienia przepływu informacji oraz identyfikacji potencjalnych sytuacji awaryjnych
i zapobiegania im. Przepisy prawne w Polsce wymagają od przedsiębiorstw a więc także od Śląskiego Centrum Chorób Serca nadzorowania procesów związanych np. z produkcją odpadów w celu okresowego sporządzania różnego rodzaju raportów. Toteż wiele działań związanych
z oddziaływaniem na środowisko jest nadzorowanych przez Śląskie Centrum Chorób Serca.

Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzenie opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Okazuje się jednak, że to nie wystarcza- konieczna jest świadomość u pracowników
i kierownictwa rzeczywistych kosztów niszczenia naszego otoczenia.
Zwiększaniu tej świadomości ma służyć norma ISO 14001, która opisuje system zarządzania środowiskiem. Organizacje wprowadzają systemy zarządzania środowiskowego przede
wszystkim w celu usystematyzowania działań prowadzących do minimalizowania
negatywnego wpływu swojej działalności podstawowej na środowisko.

ZOBOWIĄZANIA DO SPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, które dotyczą aspektów środowiskowych.
 • uwzględnienie nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy modernizacji szpitala.
 • staranny dobór dostawców i wykonawców usług dla Szpitala z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.
 • ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • podnoszenie świadomości pacjentów i personelu w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 • prowadzona przez Szpital działalność środowiskowa jest wyrazem świadomej troski o środowisko naturalne, chcemy być, bowiem postrzegani jako Szpital przyjazny dla środowiska.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi