Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
Jesteś tutaj: Strona główna » Akredytacja i ISO » Audyt
 

Audyt

Audyty wewnętrzne służą samokontroli...


W roku 2017 w Klinikach i w pozostałych obszarach objętych zintegrowanym systemem zarządzania, zaplanowano 66 audytów wewnętrznych planowych i umieszczono je w harmonogramie audytów wewnętrznych. Powołano 66 zespoły audytorów oraz przeprowadzono 66 spotkań audytowych. Audyty objęły oddziały szpitalne, pracownie, działy, sekcje oraz pozostałe jednostki organizacyjne zgodnie ze schematem organizacyjnym i ustalonymi obszarami zintegrowanego systemu zarządzania. Z każdego audytu został sporządzony raport, który był podsumowaniem pracy audytorów. W wyniku badania audytowego identyfikowane były obszary, gdzie stwierdza się między innymi potencjalne niezgodności w odniesieniu do wymagań systemowych, prawnych oraz innych świadczących o występowaniu cech usługi niezgodnej z wymaganiami. Podczas audytów wystawiono 6 kart niezgodności, które zostały usunięte. Natomiast odnotowano 106 obszarów do doskonalenia. Obszary te są analizowane i poddawane działaniom korygującym lub doskonalących. Status działań korygujących poaudytowych to 86% działania skuteczne – ocena skuteczności i zamknięcie pozostałych działań zostanie dokonana podczas audytów wewnętrznych w 2018 roku. Można stwierdzić zaangażowanie pracowników w doskonalenie systemu. W 2017 – wpłynęło 200 kart doskonalących. Skuteczność działań korygujących 100%, a doskonalących także 100%.

W zintegrowanym systemie zarządzania funkcjonuje szereg różnego rodzaju dokumentów – procedur, instrukcji, formularzy. Dokumenty te wykazują sposób postępowania w różnych sytuacjach, związanych z pracą poszczególnych jednostek organizacyjnych w Śląskim Centrum Chorób Serca. Audyt jest tak skonstruowany, aby zapewniał, że wszystkie postanowienia zawarte w ustanowionych dokumentach były przez pracowników stosowane i przestrzegane. W związku z powyższym, na podstawie rocznego harmonogramu audytów, pracownicy każdej jednostki organizacyjnej wiedzą, kiedy pojawią się u nich audytorzy. Miesiąc wcześniej audytor wiodący uzgadnia z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej dokładny termin wizyty i zakres audytu. O ustalonej godzinie rozpoczyna się wizyta zespołu audytującego. Audytorzy zadają szereg pytań dotyczących pracy całej jednostki organizacyjnej, oglądają dokumenty związane z działalnością jednostki, a przede wszystkim rozmawiają z poszczególnymi pracownikami. Audytorzy zbierają przez prowadzenie rozmów, badanie dokumentów oraz obserwację tzw. dowody.

Audytorzy nie są wyłącznie poszukiwaczami niezgodności. Audyt ma na celu poszukiwanie zgodności. Trzeba sobie zdawać sprawę, że znalezienie w trakcie audytu niezgodności nie świadczy o złej pracy całej jednostki organizacyjnej czy poszczególnych osób, lecz należy znaleźć rozwiązanie na słabe punkty i pomyśleć o ich odpowiednim wczesnym usunięciu. Działania korygujące i zapobiegawcze mają pomóc w znalezieniu tych przyczyn słabych punktów. Takie działania wpłyną na doskonalenie pracy całej jednostki organizacyjnej. Należy pamiętać, że audyt nie jest kontrolą, a celem audytu nie jest szukanie winnych.

Wyniki audytu są wykorzystywane przez kierownictwo jako narzędzia poprawy funkcjonowania szpitala, stanowią ważne źródło informacji o jego sytuacji wewnętrznej, pomagają znaleźć nieprawidłowości i skorygować niezgodności. Przyczyniają się do ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania./\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi