Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Zintergrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania oparty na ISO jest gwarancją wysokiej jakości usług i zadowolenia pacjenta, zarządzania ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. ZSZ jest jednym z udokumentowanych i spójnych systemów, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności organizacji, poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej polityki.

Wdrożenie (ZSZ) oraz uzyskanie certyfikatu potwierdza wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz zobowiązuje szpital do stałego podnoszenia jakości. Podstawowym założeniem (ZSZ) jest zasada ciągłego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań.


Szpital, certyfikat jakości posiada od roku 2005 i co roku od momentu przyznania certyfikatu przechodzi tzw. audyty kontrolne, mające na celu sprawdzenie poprawności działania i funkcjonowania ZSZ. 08 kwietnia 2016 r. przeprowadzony został kolejny audyt kontrolny. W trakcie tego audytu audytorzy z Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania sprawdzili informacje poprzez wywiady z pracownikami, obserwacje i przegląd dokumentacji. Dowody z niego były zapisywane i oceniane. Audytorzy stwierdzili, iż zintegrowany system zarządzania jest efektywnie utrzymywany, a przede wszystkim doskonalony.

Nie do przecenienia jest także fakt, że procedury ISO gwarantują pewien poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach trudnych, w sytuacjach tzw. zdarzeń niepożądanych. Dzięki jasnym procedurom można zawsze sprawdzić czy i w którym miejscu popełniono błąd. Jest wiele powodów, dla których Dyrekcja planuje utrzymanie systemów, a mianowicie: - utrzymanie wysokiej pozycji szpitala na wymagającym rynku; poprawa wizerunku szpitala; poprawa organizacji pracy; redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenie oszczędności energii i materiałów, większe skupienie się na celach i oczekiwaniach pacjentów; rosnąca konkurencja w sektorze usług medycznych.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi