Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Drodzy Pacjenci,

W imieniu Zespołu serdecznie witamy w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. Celem naszej pracy jest pomoc Państwu w szybszym powrocie do zdrowia i osiągnięciu lepszej sprawności psychofizycznej. Nie uzyskamy tego bez ścisłej współpracy nas wszystkich - Państwa jako pacjentów i całego personelu leczącego i rehabilitującego. Mamy jeden wspólny cel - chcemy, abyście opuścili nasz oddział zdrowsi, zadowoleni i bardziej świadomi swoich możliwości.

Wczesna rehabilitacja poszpitalna jest nieodzownym etapem procesu leczenia pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi; stwarza możliwości opieki nad chorymi, zastosowania odpowiednich modeli i optymalizacji wdrożonych programów.
Program rehabilitacji i planowanie przebiegu usprawniania jaki Państwu proponujemy jest wspólnym zadaniem kardiologa i zespołu fizjoterapeutów. Po wstępnych badaniach i ocenie funkcjonalnej chorego, ustalany jest program zajęć uwzględniający rodzaj ćwiczeń, ich intensywność, czas trwania, formę ćwiczeń indywidualną i/ lub grupową oraz parametry treningu fizycznego: wielkość i rodzaj obciążenia. Czas pobytu w oddziale stacjonarnym trwa na ogół kilka tygodni.
Zakres kinezyterapii uzależniamy od stanu klinicznego chorego, jego wydolności fizycznej i stopnia wystąpienia ryzyka powikłań. Całościowa ocena uzyskana na podstawie przeprowadzonych badań stanowić będzie podstawę kwalifikacji do jednego z czterech modeli: A, B, C lub D, zalecanych na etapie wczesnej rehabilitacji poszpitalnej.
Chociaż ćwiczenia planowane są indywidualnie, to ich wykonanie może odbywać się w grupach o podobnych możliwościach i zbliżonej tolerancji wysiłkowej. Zajęcia na sali gimnastycznej i na sali do treningów rowerowych wykonywane są pod bezpośrednim nadzorem fizjoterapeuty, który kontroluje akcję serca, ciśnienie tętnicze, odczucie obciążenia wysiłkiem. Sesje treningu wytrzymałościowego są monitorowane ciągłym zapisem EKG.
Spostrzeżenia i uwagi dotyczące postępów lub problemów występujących w przebiegu usprawniania są odnotowywane i odpowiednio modyfikowane po konsultacji z lekarzem.
Zapewniamy Państwu pomoc w osiągnięciu zdolności do podejmowania czynności życia codziennego, zajęć rekreacyjnych i / lub aktywności zawodowych w stopniu, w jakim jest to możliwe, przygotujemy do samodzielności, nauczymy bezpieczeństwa i kontroli podejmowanych wysiłków fizycznych. Dołożymy starań aby zachęcić Państwa do kształtowania nawyku ruchu i prozdrowotnych zachowań, wesprzemy edukacją i poradami jak dbać o dobre samopoczucie i zdrowie w ramach prewencji wtórnej.
Mogą Państwo liczyć na naszą wiedzę i umiejętności oparte na światowych standardach Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i polskiej szkole rehabilitacji.

Koordynator Oddziału dr. n med. Jacek Sikora
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Anna Larysz
Kierownik Pracowni Rehabilitacji mgr Irena Młynarczyk

Kontakt:

Sekretariat Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej:

tel. 32/ 37 33 681

Dyżurka Fizjoterapeutów:

tel. 32/ 37 33 680

e-mail:i.mlynarczyk@sccs.pl

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi