Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
Konkursy i Praca

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Termin otwarcia: 2017-04-22

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 ponownie ogłasza konkurs na stanowisko: pielęgniarki oddziałowej

- Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.

- Oddziału Transplantacji, z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są u Specjalisty ds. Organizacyjnych (Pawilon B, Administracja, II piętro, pokój nr 2C9 tel. 32 373 37 43)

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Gazeta Prawna pod adresem:

Dział Spraw Pracowniczych

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej …………………………”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

dodane przez: Cibura Agata

powrót

 
Archiwum przetargów
 
Programy służące do rozpakowania archiwów:
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi