Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
Jesteś tutaj: Strona główna » O nas
 

O nas

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie,
Szanowni Państwo,

witamy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, znakomitym szpitalu kardiologiczno-kardiochirugicznym, należącym do wiodących ośrodków w kraju.

Nikt choroby nie wybiera. Wolimy myśleć, że chorują inni, że ten problem nas nie dotyczy. Ale któregoś dnia choroba puka także do naszych drzwi. Z cieszących się zdrowiem, aktywnych osób nagle stajemy się wymagającymi pomocy medycznej pacjentami. Zachorowanie nieodłącznie wiąże się z lękiem, stresem i dużą niepewnością co do stanu własnego zdrowia, przebiegu leczenia i dalszego życia. Aby pomóc Państwu oswoić się z nową sytuacją i rozwiać Państwa obawy, chciałbym zaprosić Państwa do naszego Ośrodka - tak jak zaprasza się oczekiwanych Gości do własnego, dobrze funkcjonującego i zorganizowanego domu. Poznajcie zatem nasz Szpital.

O wysokiej pozycji szpitala decyduje bardzo wiele czynników. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przedstawię w skrócie tylko te najważniejsze:

1. Znakomici Ludzie

Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy.
Nasz personel wyróżnia nie tylko wysoki profesjonalizm, ekspercki poziom w kraju, pod względem przygotowania zawodowego, zdobywanego w kraju i za granicą w ramach międzynarodowych staży, ale także podejście do chorego człowieka, serdeczność i troska.

2. Bardzo dobre warunki

Zapraszam Państwa do odwiedzin naszej foto galerii, znajdującej się na stronie internetowej naszego Szpitala www.sccs.pl. Poznajcie lepiej nasz szpital, zobaczcie, w jak komfortowych warunkach przebywają nasi chorzy, zarówno w pawilonie A (jak określamy starszy budynek naszego Szpitala, poddawany ciągłej modernizacji), jak i w nowoczesnym pawilonie B oraz pawilonie C, gdzie warunki pobytu chorych przypominają te w najlepszych europejskich i światowych ośrodkach. Powstanie nowego szpitala było możliwe dzięki wsparciu ze środków unijnych, własnym oszczędnościom, ale także dzięki programom Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego.

3. Najnowocześniejszy sprzęt medyczny

Zgromadzony dzięki programom unijnym, wygospodarowanym środkom własnym, wsparciu Ministerstwa Zdrowia i hojności Sponsorów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu posiada wszystko to, co potrzebne jest do nowoczesnej i najskuteczniejszej diagnostyki i leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. Spacer po internetowej galerii Szpitala przybliży Państwu wysoką jakość sprzętu w naszym Ośrodku i uwiarygodni moje zapewnienie, że właśnie tak wyglądają dziś najnowocześniejsze szpitale na świecie. Mamy pierwszą w Polsce prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog, anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. To połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną. Wykonywać można tutaj takie zabiegi kardiochirurgiczne, jak małoinwazyjne operacje wieńcowe, zastawkowe i naczyniowe, ablacje, implantacje stengraftów aortalnych - krótko mówiąc: zakres możliwości przeprowadzanych tu zabiegów jest bardzo szeroki.

To właśnie połączenie znakomitego, doświadczonego i oddanego Pacjentowi Zespołu z dostępem do nowoczesnego sprzętu gwarantuje sukces w ratowaniu życia i przywracaniu zdrowia.

4. Nowoczesna organizacja procesu diagnostycznego i leczenia

W szpitalu funkcjonują trzy oddziały kliniczne kardiologii dorosłych, liderami których są wybitni polscy kardiolodzy: prof. Zbigniew Kalarus, (I Kardiologia), prof. Mariusz Gąsior, prof. Lech Poloński, prof. Andrzej Lekston, doc. Marek Gierlotka (III Oddział Kardiologii). Katedrą Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej SUM kieruje prof. Jacek Białkowski, jeden z uznanych polskich ekspertów w tej dziedzinie. Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii prowadzony jest przez prof. Piotra Knapika, wybitnego polskiego anestezjologa,prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wspieranego przez bardzo doświadczony zespół. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, którą przejąłem od prof. Zbigniewa Religii w roku 1999, wykonała tylko w latach 1985-2015 ponad 37 600 operacji serca u dorosłych i dzieci. W tej chwili NIE MA takiej operacji serca na świecie, której nie wykonywano by w zabrzańskim Ośrodku.

Dziś nowoczesna zabrzańska kardiochirurgia to 12 operacji serca dziennie, w tym wyraźna przewaga operacji małoinwazyjnych. Naszymi Pacjentami są zarówno osoby z województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, jak i z terenu całego kraju oraz z zagranicy.

Więcej informacji na temat działalności klinicznej i naukowej klinik i oddziałów naszego Szpitala znajdziecie Państwo na stronie i podstronach naszego Szpitala: w zakładkach: Kliniki a także Działalność Kliniczna i Działalność Naukowa.

5. Akademickość zobowiązuje

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, ale jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy. Jesteśmy dumni z naszych możliwości szkolenia przed i podyplomowego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, m.in. biosymulatorów, które są trwałym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, chirurgów ogólnych i naczyniowych oraz lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych.

6. Intensywna i systematyczna współpraca międzynarodowa i krajowa ze znanymi ośrodkami zagranicznymi z Europy i USA oraz ośrodkami krajowymi

Dzielenie się doświadczeniami z innymi oraz pozyskiwanie dobrych doświadczeń od najlepszych w Europie i na świecie to bardzo ważny element rozwoju i doskonalenia zawodowego naszej kadry. Systematyczna współpraca międzynarodowa owocuje częstymi wspólnie organizowanymi konferencjami, warsztatami, seminariami szkoleniowymi w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii i leczenia niewydolności serca. Taka współpraca, o której szerzej piszemy w charakterystyce poszczególnych Klinik i Oddziałów to wyjątkowo ważny czynnik rozwoju i równania się do najlepszych na świecie.

7. Transparentność i budowanie zaufania miedzy leczonymi a leczącymi

Ważną cechą wyróżniającą Śląskie Centrum Chorób Serca, w opinii Pacjentów i ich rodzin, jest fakt, że Pacjent informowany jest o tym że korupcja w tym Szpitalu nie istnieje i nie ma zwyczaju gratyfikacji finansowej lub rzeczowej lekarzy i personelu medycznego. Ten przykład do naśladowania sprawia, że Ośrodek nasz zyskuje w oczach naszych Pacjentów i cieszy się dobrą opinią.

8. Poszanowanie Praw Pacjenta - szacunek dla chorego i poszanowanie jego praw do swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi, prawa do wszechstronnej informacji o stanie zdrowia, praktyk religijnych ale także prawa do tajemnicy choroby

Kodeks etyczny jest zbiorem praw, z którymi zostaje zaznajomiony każdy pacjent przyjmowany do leczenia szpitalnego. Chory i jego rodzina ma dostęp do Dyrekcji Szpitala, Kierowników i koordynatorów poszczególnych klinik i oddziałów, kierowników pracowni SCCS oraz do rzecznika praw pacjenta.

9. SCCS - dobra marka

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii, wśród których trzeba wymienić wybitnych kardiologów, prof. Stanisława Pasyka, inicjatora nowoczesnego zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej (drugiego w Europie, uruchomionego w roku 1984), dr Lili Goldstein, jednego z najwybitniejszych polskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie wrodzonych wad serca u dzieci oraz prof. Zbigniewa Religę, twórcę nowoczesnej kardiochirurgii w Zabrzu, pioniera transplantacji serca (1985) oraz mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce (1987). Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce i wiodące pozycje w ogólnopolskich rankingach szpitali na ”Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też Bezpieczny Szpital, organizowanych przez redakcje takich czasopism jak Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Polska The Times Dziennik Zachodni i inne.

10. Jesteśmy, aby ratować, nowocześnie leczyć, dawać nadzieję…

Misja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyraża cel i zadanie, jakie postawili wobec naszego szpitala leczeni, leczący i organizujący leczenie w Polsce. Zobowiązuje ona do bardzo intensywnej, systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy, ale jednocześnie nobilituje do godnego reprezentowania nowoczesnej śląskiej i polskiej kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii w kraju i poza jego granicami.


Szanowni Państwo,
życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności zapewniamy jednocześnie Państwa o naszej stałej i niezmiennej gotowości do niesienia pomocy potrzebującym chorym.


Z wyrazami szacunku

Marian Zembala


Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi