Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
 

Księgowość

Księgowość


Siedziba księgowości SCCS mieści się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w budynku ” B” (nowy pawilon SCCS).


Główny Księgowy

pokój nr 2C 23 - mgr Janina Krzemińska tel. (32) 37 33 747Sekcja księgowości finansowej:

pokój nr 2 C 26 -1, Barbara Świtała, tel. (32) 37 33 769
pokój nr 2 C 25, Zofia Skiba, Agnieszka Kuberska, tel. (32) 37 33 672
pokój nr 2 C 3, Marzena Gruszka tel. (32)37 33 746, Joanna Buława, tel. (32) 37 33 736

Zadaniem Sekcji księgowości finansowej jest dekretowanie i księgowanie dokumentów, terminowe dokonywanie wszelkich płatności i regulowanie zobowiązań. Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych. Rozliczanie programów naukowo-badawczych, programów medycznych, programów unijnych i dotacji na cele inwestycyjne ze środków unijnych i krajowych oraz środków z ministerstwa zdrowia na cele bieżące, naliczanie odsetek, potwierdzenia sald. Prowadzi się też rejestry VAT zakupów i sprzedaży.


W pokoju nr 2 C 25 prowadzona jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Wnioski wydawane są 11 roboczego dnia miesiąca i realizowane do 20 dnia miesiąca.

W pokoju nr 2 C 3 wystawiane są dokumenty księgowe takie jak faktury VAT, korekty VAT, noty księgowe. Wpływają tam wszelkie dokumenty księgowe z zewnątrz, które są sprawdzane pod względem merytorycznym i rachunkowym. Rozliczane są delegacje, zaliczki pracowników. Sporządzane są deklarację PFRON i VAT. W pokoju tym znajdują się cenniki badań poszczególnych pracowni. Rozliczane są umowy z firmami zagranicznymi dotyczące badań klinicznych. Prowadzi się również dokumentacje dotyczącą spraw sądowych.


Sekcja ewidencji majątku i inwentaryzacji

pokój nr 2 C 25, Maciej Rożek, tel. (32) 47 93 567

W Sekcji ewidencji majątku i inwentaryzacji prowadzony jest rejestr ilościowy i wartościowy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników majątkowych pozabilansowych poszczególnych komórek w księgach inwentarzowych. Przeprowadzanie spisów z natury majątku zgodnie z planem inwentaryzacji.
- księgowanie dokumentów dotyczących przyjęcia majątku oraz rozchodów i przekazań; prowadzenie rejestru księgowego w zakresie ruchu majątku;
- naliczanie amortyzacji od środków trwałych i WNiP – wartości niematerialnych i prawnych
- naliczanie planowanej amortyzacji
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej GUS w obszarze obsługiwanym przez Sekcję;


Sekcja alokacji środków i kalkulacji kosztów

pokój nr 2 C 24, Joanna Lewandowska, Ewa Gorczyca, tel. (32) 37 33 602

Sekcja alokacji środków i kalkulacji kosztów zajmuje się ewidencją kosztów z uwzględnieniem ich rodzaju oraz źródeł finansowania, wyceną procedur medycznych zgodnie z ceną zakupionych materiałów, wyliczeniem kosztów jednostkowych hospitalizowanego, leczonego i osobodnia.

Sekcja płac

pokój nr 2 C 2 mgr inż. Aleksandra Przepiórkowska, Wioletta Kowalczyk tel. (32) 37 33 705

W Sekcji płac można uzyskać wszelkie informacje związane z wystawianiem zaświadczeń o wynagrodzeniu, naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz naliczaniem poborów dla pracowników. Można również odebrać roczne zestawienie podatków PIT 11 (dla osób rozliczających się osobiście z Urzędem Skarbowym) oraz roczne rozliczenie PIT 40 (dla osób, które rozlicza zakład pracy). Pracownicy Sekcji płac wypełniają również druki RP-7 niezbędne do wyliczenia kapitału początkowego. Można także uzyskać zaświadczenie o wynagrodzeniu dla celów osobistych.

Kasa

pokój nr 2 C 27, Urszula Ressel, tel. (32) 37 33 707

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 9.30 oraz od 11.30 do15.00.
W kasie dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówkowe. Pacjenci nieubezpieczeni i nieuprawnieni mogą dokonywać wpłat za badania wykonywane w naszych pracowniach specjalistycznych. Pracownicy mogą odbierać paski z wypłaty i uzyskać informacje o stanie zadłużenia z tytułu otrzymanej pożyczki mieszkaniowej.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi