Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Dział Techniczny

Dział Techniczny mieści się w pokojach 2C18-2C21 w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Kierownik:

inż. Grzegorz Chwojnicki (gchwojnicki@sccs.pl)


Pracownicy biurowi:

Teresa Schmattloch (tschmattloch@sccs.pl)
Mgr Anna Grala (agrala@sccs.pl)
Mgr Magdalena Michalska-Wolan (mwolan@sccs.pl)


Inspektorzy:

Piotr Opielka – Inspektor ds. sieci elektroenergetycznej (popielka@sccs.pl)
Czesław Potęga – Inspektor ds. technicznych

Kontakt do Działu:
• Kierownik – wew. 751
• Biuro – wew. 650 lub 32/271-87-71
• Recepcja A – wew. 700, 701
• Recepcja B – wew. 800, 801
• Recepcja C – wew. 500, 501
• Centrala – wew. 600
• Konserwatorzy, tleniarze – wew. 616
• Elektrycy A – wew. 621, tel. kom. 506-373-901
• Elektrycy B i C – wew. 628, tel. kom. 506-373-900
• Szwalnia – wew. 717
• Adres mailowy biura – techniczny@sccs.pl

Dział techniczny funkcjonuje w ramach następujących sekcji: pracownicy biurowi, konserwatorzy, tleniarze, elektrycy, pracownicy gospodarczy, kierowcy wózków elektrycznych Melex, recepcjoniści, telefonistka, portierzy oraz szwalnia.
W godzinach 7:00 - 16:00 wszelkie sprawy można załatwiać dzwoniąc do biura pod nr wew. 650 lub bezpośrednio na numery wewnętrzne poszczególnych sekcji. Całodobowo zgłoszenia przyjmują również recepcje.

Zadania poszczególnych sekcji:

  1. Pracownicy biurowi – sporządzenie planów zakupów; przygotowywanie danych technicznych na potrzeby statystyczne; przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych; przeprowadzanie procedur zakupów nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych; nadzór nad dokumentacją, nadzór nad gospodarką odpadami, w szczególności sporządzenie kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadu oraz dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów; zaopatrzenie Szpitala w gazy medyczne, wodę, prąd; obsługa kadrowa działu, obsługa księgowa działu, zaopatrzenie techniczne, prowadzenie spraw związanych z administracją i eksploatacją parkingów, w szczególności zapewnienie ochrony terenu, utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji, ubezpieczenie parkingu, obsługa kart parkingowych oraz rozliczenia użytkowników w trybie dobowym, miesięcznym itp.; rozliczenia podatkowe nieruchomości, przygotowywanie corocznych sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, przygotowywanie corocznych sprawozdań o kosztach poniesionych na ochronę środowiska, prowadzenie książek obiektów, organizowanie technicznych przeglądów budynków i urządzeń Szpitala, tj. budynków A, B, C i D, wymiennikowni, tlenowni, budynku garaży; prowadzenie drobnych remontów i napraw; nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne; nadzór nad dokumentacją niezbędną do prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych (kosztorysy, przedmiary robót, protokoły, zlecenia, umowy, rozliczenia); prowadzenie magazynu depozytów; opracowywanie programów dostosowawczychw oparciu o decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego; sporządzanie kluczy podziału kosztów na potrzeby obciążeń komórek organizacyjnych; sporządzanie corocznej analizy kosztów
  2. Konserwatorzy – utrzymanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego instalacji wodno-kanalizacyjnej, kominowo-wentylacyjnej, nawadniającej oraz urządzeń do nich podłączonych, utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków; bieżąca konserwacja i naprawy;
  3. Tleniarze – zaopatrzenie oddziałów w gazy medyczne w butlach oraz konserwacja instalacji gazów medycznych; nadzór nad zużyciem gazów medycznych;
  4. Elektrycy – nadzór nad prawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, zabezpieczenie Szpitala w energie elektryczną w przypadku awarii sieci zewnętrznej i wewnętrznej; obsługa czytników i kart dostępu; utrzymanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego układów klimatyzacji i wentylacji; obsługa kompresorów, sprężarek i instalacji próżni; nadzór techniczny nad urządzeniami tj. łóżka, ssaki elektryczne, lampy operacyjne, maceratory, myjnie-dezynfektory; nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów p.poż;
  5. Pracownicy gospodarczy – transport odpadów z pomieszczeń ich gromadzenia do miejsca odbioru, utrzymanie czystości wokół obiektów Szpitala
  6. Kierowcy wózków elektrycznych Melex – transport materiałów sterylnych pomiędzy budynkami; drobne zakupy na potrzeby bieżących napraw, pomoc w przewożeniu zaopatrzenia dla Oddziałów
  7. Recepcjoniści – łączenie i odbieranie rozmów telefonicznych, zgłaszanie konieczności wezwania transportu medycznego i zakładu pogrzebowego; obsługa systemów przeciwpożarowych i monitoringu; awaryjna obsługa głównych wyłączników prądu; obsługa systemu kardiomedycznego; odbieranie przesyłek adresowanych na SCCS poza godzinami pracy Kancelarii; prowadzenie rejestru wydawania kluczy do pomieszczeń; obsługa połączeń alarmowych - reanimacyjnych (wew. 777, 888, 555)
  8. Parking – dozorowanie terenu parkingu przez całą dobę; obsługa systemu parkingowego;


Oferujemy pracownikom naszego szpitala parking mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego.
Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 2,5zł/dobę i może być uiszczana każdorazowo przy wyjeździe z parkingu. Istnieje również możliwość dokonywania opłat abonamentowych. W tym celu należy zgłosić się do pani Teresy Schmattloch w celu zarejestrowanie posiadanej karty magnetycznej.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi