Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Pracownia Informatyki

mgr inż. Andrzej Szafranek – Koordynator Pracowni

Pracownicy:
mgr inż. Damian Klinke – Asystent
inż. Daniel Cieśla – Młodszy Asystent
Mariusz Bak – Technik Informatyk
Zofia Staniaszek – Statystyk Medyczny
Ewelina Nowak – Sekretarka Medyczna


Pracownia Informatyki stanowi integralną część Śląskiego Centrum Chorób Serca, chociaż nie uczestniczy bezpośrednio w leczeniu chorych.


Zasadnicze kierunki działalności Pracowni :

- tworzenie i zarządzanie bazą danych pacjentów, oczekujących oraz leczonych, w zakresie: gromadzenia informacji, przetwarzania, ochrony, udostępniania oraz archiwizowania danych,
- nadzór nad oprogramowaniem dedykowanym dla jednostek administracyjnych szpitala oraz integracja z „częścią białą”
- nadzór nad lokalną siecią komputerową, utrzymanie techniczne serwerów oraz pojedynczych komputerów włączonych do sieci, nadawanie uprawnień zgodnie z procedurami ISO, nadzór nad bezkolizyjnym korzystaniem z internetu i inne.


Pierwsza grupa zadań Pracowni to projektowanie, pisanie oraz wdrażanie kolejnych aplikacji programowych pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie informacji o leczonych pacjentach składających się na tzw. System Informacji Medycznej (SIM). W SIM, pacjent na poziomie Izby Przyjęć otrzymuje jeden, niepowtarzalny na całe życie numer ID oraz bieżący numer/rok będący jednoznacznym atrybutem aktualnego pobytu. Z kolei każda z aplikacji SIM odwzorowująca funkcjonalność określonej Pracowni Medycznej, rozszerza (po wdrożeniu) „rekord pacjenta” o kolejne pola informacyjne. System, którego zasadniczym celem jest wspomaganie lekarza w podejmowaniu decyzji, od samego początku realizowany jest w ścisłej współpracy z personelem medycznym, z użyciem nowoczesnych, stosowanych na świecie rozwiązań z zakresu hardware-software, w oparciu o motor bazodanowy Oracle z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Developer, Designer, Form Builder, Query Builder, Report Builder, oraz język PL/SQL firmy Oracle.
Rozwój współczesnej medycyny, skutkujący wprowadzaniem do codziennej pracy szpitala coraz to nowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych, stwarza również konieczność częstych zmian konfiguracji systemu informatycznego oraz wykonywanie na bieżąco potrzebnych modyfikacji w systemie, zgodnie z oczekiwaniem użytkowników.
Oprócz bieżących analiz i raportów wykonywanych dla potrzeb szpitala, pewna część gromadzonych informacji stanowi także podstawę do rozliczania świadczeń medycznych według standardów określanych przez płatnika – NFZ, wspomagając w ten sposób pracę części administracyjnej szpitala.

Druga grupa zadań Pracowni Informatyki wynika ze stałego nadzoru nad pakietem programów administracyjnych obejmujących :
- program Finansowo-Kosztowy, Środki Trwałe, Wyposażenie, Rejestr Sprzedaży, Gospodarka Materiałowa;
- program Kadrowo-Płacowy;
- program Pakiet Świadczeniodawcy (rozliczenia z NFZ);
- program PŁATNIK (rozliczenia z ZUS-em);
- program do zdalnego dokonywania operacji bankowych oraz dostęp do informacji o rachunkach;
- program EPFRON (rozliczenia z Funduszem Niepełnosprawnych)
oraz wiele pomniejszych (likwidatura, zamówienia, fakturowanie, składki nfzsko, izby lekarskie itp.);

Wymienione zadania realizowane są w oparciu o nowoczesną sieć komputerową składającą się z pięciu serwerów, ponad dwustu stacji roboczych i licznego sprzętu peryferyjnego (drukarki, skanery, czytniki itp.), co dla jednostki Służby Zdrowia stanowi ogromną bazę sprzętową i programową.

Zadania wynikające z obsługi sprzętu komputerowego to:
- zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi;
- serwisowanie sprzętu komputerowego i peryferiów;
- bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania;
- wystawianie opinii technicznych na sprzęt komputerowy i peryferyjny;
- weryfikowanie zapotrzebowań, przygotowywanie planów rocznych zakupów, przygotowywanie specyfikacji zakupu na usługi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie szpitala;
- nadzorowanie umów serwisowych oraz umów związanych z inwestycjami w dziedzinie informatyzacji szpitala.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że gromadzone w tabelach bazy danych informacje, oprócz wymienionych funkcji wspomagających bieżącą, codzienną pracę szpitala, stanowią również doskonały materiał, do wspólnych prac naukowo-badawczych z personelem lekarskim. Wykorzystanie technik eksploracji danych (data mining), w oparciu o statystykę, uczenie komputera oraz inne metody Teorii Sztucznej Inteligencji, przy użyciu algorytmów komputerowych, pozwalają na odkrywanie istniejących zależności i występujących w nich związków.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi