Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt
Jesteś tutaj: Strona główna » Administracja » Inspektorzy
 

Inspektorzy

Biuro Inspektora ds. obronnych oraz Inspektora ds. przeciwpożarowych mieści się w budynku magazynowo-biurowym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2


Inspektor ds. obronnych: tel. (032) 37 33 752

Inspektor ds. obronnych opracowuje i w razie zmian aktualizuje plan obrony cywilnej.
Utrzymujestały kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Urzędu Miasta Zabrza. Zajmuję się także określeniem zasad i sposobów zachowania w warunkach zagrożenia.

Inspektor ds. przeciwpożarowych: tel. (032) 37 33 752

Inspektor ds. przeciwpożarowych sprawuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz koordynacją zadań w zabezpieczeniu przeciwpożarowym Ośrodka.
Zajmuje się kontrolą stanu środków łączności alarmowania, instalacji hydrantowych, dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz prawidłowego rozmieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. Do obowiązków Inspektora należy również przeprowadzanie szkoleń z nowoprzyjętymi pracownikami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.
Termin szkolenia ustalany jest z Działem Spraw Pracowniczych, w którym nowi pracownicy otrzymują karty adaptacji zawodowej.

Biuro Inspektora ds. BHP mieści się w budynku administracyjnym „A” Śląskiego Centrum Chorób Serca
41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2, pok. nr 41
Inspektor ds. BHP: inż. Anna Bednarczyk, tel. (032) 37 33 708

Do zadań Inspektora ds. BHP należy współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia właściwego rodzaju, zakresu i poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników, w tym instruktaż ogólny – szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej. Profilaktyka w zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Jak należy postąpić, jeżeli pracownik uległ wypadkowi lub był świadkiem wypadku?

1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, zawiadamia o wypadku swojego przełożonego i inspektora bhp – tel. 708 lub dzwoni do Działu Spraw Pracowniczych – tel.685.
Jeżeli skutki wypadku ujawnią się w terminie późniejszym również zawiadamia swojego przełożonego i inspektora bhp.
2. Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić poszkodowanemu pomocy i zawiadomić przełożonego poszkodowanego pracownika.
3. Przełożony poszkodowanego udziela pomocy lekarskiej poprzez lekarza dyżurnego bądź oddziału i zawiadamia o wypadku inspektora bhp, wypełniając stosowny formularz.
4. Jeśli jest to konieczne zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi