Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Szkolenia

Wytyczne dotyczące organizowania szkoleń w Ośrodku Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1. Ośrodek organizuje szkolenia (kursy, konferencje, warsztaty itp.) mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności personelu medycznego.


2. Istnieje także możliwość wynajęcia sali wykładowej wraz z niezbędną do przeprowadzenia szkolenia infrastrukturą.


3. Ośrodek przeprowadza szkolenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i odpłatnie na zlecenie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie podmioty zewnętrzne traktowane są na równych zasadach.


4. Szkolenia mogą mieć na celu:
a) poszerzenie ogólnej wiedzy medycznej teoretycznej lub praktycznej personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, techników, itp.),
b) zapoznanie personelu medycznego ze stosowaniem konkretnych wyrobów medycznych lub produktów leczniczych.


5. Szkolenia, o których mowa w pkt. 4b) nie mogą mieć charakteru promocyjno-reklamowego, a zleceniodawca takiego szkolenia nie może powoływać się na rekomendację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


6. Szkolenia dotyczące produktów leczniczych mogą odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, z zastrzeżeniem, że zabronione jest organizowanie szkoleń dotyczących leków refundowanych.


7. Ośrodek zapewnia odpowiednich wykładowców zatrudnionych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy czym istnieje możliwość uzgodnionego z Ośrodkiem wyboru wykładowców przez zleceniodawcę. W takim przypadku zleceniodawca zawiera z wykładowcami stosowne umowy, z tym zastrzeżeniem, że Ośrodek otrzyma informację o wysokości wynagrodzenia przeznaczonego dla wykładowcy.


8. Ośrodek indywidualnie uzgadnia ze zleceniodawcą wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia lub wynajem sali.


9. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Ośrodkiem:

Lucyna Broja

T: 32 3733853

E: l.broja@sccs.pl

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi