Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Oddychania

Pracownia rozpoczęła działalność w grudniu 1984r.

Kierownikiem pracowni jest
dr n. med. Teresa Zielińska- kardiolog

Pozostali pracownicy:
- Mariola Pulnar
- Bożena Stanaszek
- Alina Szołtysek
- Wojciech Urbańczyk
- Grażyna Kramarczyk


WYPOSAŻENIE PRACOWNI:
 • Zestaw do prób wysiłkowych: System monitorujący - Bieżnia - Ergometr
 • Cambridge Heart – HearTwave system do oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego
 • System do testów spiroergometrycznych - współpracujący z systemem monitorujacym
 • Zestaw do badań oddechowych (Bodypletyzmograf)
 • Aparat do EKG.
PRACOWNIA PROWADZI:


DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNĄ

Diagnostykę chorób serca i naczyń:
 • diagnostykę choroby niedokrwiennej serca
 • ocenę rezerwy wieńcowej u chorych po przebytym zawale serca w okresie wczesnym i odległym
 • ocenę wpływu wysiłku na występowanie zaburzeń rytmu i przewodnictwa
 • ocenę wydolności chorych z kardiomiopatią pozapalną, niedokrwienną, po zabiegach rewaskularyzacyjnych
 • ocenę wydolności chorych po wszczepieniu rozruszników w tym resynchronizacyjnych i kardiowerterów defibrylatorów
 • ocenę zmienności amplituty załamka T u chorych zagrożonych ryzykiem nagłego zgonu sercowego

Diagnostykę układu oddechowego w spoczynku w trakcie i po wysiłku:
 • pomiar objętości i pojemności płuc
 • pomiar przepływów płucnych
 • pomiar oporów płucnych
 • pomiar zużycia tlenu , oraz innych zmiennych wysiłkowych układu sercowo - oddechowego umożliwiający prognozowanie w niewydolności serca, tym również u chorych kwalifikowanych do zabiegu transplantacji serca


OCENĘ SKUTECZNOŚCI LECZENIA:

 • ocena rezerwy wieńcowej i wydolności po zastosowanym leczeniu farmakologicznym i rewaskularyzacyjnym
 • ocena wydolności chorych po zabiegach na zastawkach serca
 • ocena wyników leczenia chorych z niewydolnością serca leczonych farmakologicznie, inwazyjnie metodą angioplastyki z wszczepianiem stentów wieńcowych, po operacji naczyń wieńcowych i wad zastawkowych, chorych z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa jak również po przeszczepach serca
 • ocena skuteczności zastosowanego modelu rehabilitacji
 • ocena układu oddechowego przed i po zabiegach kardiochirurgicznych.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ:

pracownia uczestniczy w licznych badaniach naukowych wymagających:
 • oceny rezerwy wieńcowej,
 • pomiaru VO2 max u chorych z niewydolnością serca
 • skuteczności leczenia farmakologicznego i zabiegowego
u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną i pozapalną


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ:

 • zajęcia praktyczne ze studentami V i VI roku wydziału lekarskiego
 • szkolenie podyplomowe lekarzy z zakresu testów
 • czynnościowych układu krążenia i oddychania przed egzaminami specjalizacyjnymi z kardiologii i medycyny sportowej
 • szkolenie techników ekg
 • kursy szkoleniowe dla pielęgniarek


WYKONYWANIE BADANIA:
 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym z monitorowaniem zapisu ekg
 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej z pomiarem zużycia tlenu i oceną zaburzeń metabolicznych
 • badania spirometryczne.

Pracownia wykonuje rocznie około 6000 badań dla potrzeb oddziałów klinicznych ŚCCS, dla Poradni Konsultacyjnych ŚCCS, dla chorych kierowanych na konsultacje z innych oddziałów szpitalnych oraz dla potrzeb orzeczniczych.

W Poradni Kardiologicznej ŚCCS czynny jest również Gabinet Prób Wysiłkowych wykonujący badania wysiłkowe na bieżni ruchomej z systemem monitorującym firmy
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi