Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Komisja ds. Etyki SCCS

Informujemy, że w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu działa Komisja ds. Etyki, do której mogą zwracać się pacjenci z problemami natury etycznej oraz pracownicy i osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych z SCCS. Komisja podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału zatrudnionych w SCCS w procesie kształtowania, popularyzacji i przestrzegania zasad uaktualnionego Kodeksu Etyki Pracowników SCCS wprowadzonego dnia 14.11.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora nr 96/2017 oraz innych obowiązujących grupy zawodowe Kodeksów Etyki.

ZADANIA KOMISJI ds. ETYKI

 1. Promowanie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników SCCS, Kodeksem Etyki Lekarskiej, Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Fizjoterapeuty.
 3. Przyjmowanie pytań i udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązującego Kodeksu Etyki oraz uwag o naruszeniu obowiązującego Kodeksu, od pracowników SCCS i osób świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących świadczenia w miejscu i na rzecz SCCS.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia pacjentów.
 5. Udzielanie wsparcia personelowi medycznemu, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 6. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji: osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent, pacjent – osoba wykonująca zawód medyczny oraz w relacjach pomiędzy pracownikami szpitala.
 7. Zgłaszanie Dyrekcji wniosków dotyczących aktualizacji Kodeksu Etyki o nowe zapisy lub zmianę istniejących w oparciu o zgłoszone uwagi.
 8. Współpraca Komisji z innymi zespołami, komisjami i komitetami działającymi na terenie SCCS.
 9. Przedstawienie Dyrekcji na przeglądzie zarządzania corocznego raportu z działań na rzecz kultury organizacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości.


TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

 1. Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję może się odbywać przez:
 • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: komisja.ds.etyki@sccs.pl
 • pisemnie przez Kancelarię w zaklejonej kopercie zaadresowanej: Do Komisji ds. Etyki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 1. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi