Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Dotacje Unijne 2014-2020

2014 - 2020

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu informuje, że:


zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."


sygnalizację wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail:naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekty realizowane w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu współfinansowane przez Unię Europejską:

  • Modernizacja i odtworzenie zużytej specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oddziałów i pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia

  • Wymiana i unowocześnienie infrastruktury sprzętowej oddziałów szpitalnych oraz pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonujących świadczenia medyczne w zakresie leczenia dzieci

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi