FPDF error: GIF parser: unable to open file upload/Image/ikonki,wyroznienia/czytajdalej.gif